Johanne Marie (22 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Fysikk 1 Kjemi 1 Naturfag Kjemi 2
Jeg manglet alle realfagene for å få realfagsvitnemål til å kunne søke meg inn på odontologistudiet. Jeg ble tipset om ASK Privatist og prøvde det ut gratis i 24 timer og fikk et veldig positivt inntrykk.  Istedenfor å være avhengig av en skoletimeplan, kunne jeg med ASK planlegge mine egne dager. Jeg satte av faste dager med faste tidspunkt hvor jeg gikk igjennom temaene som en vanlig undervisningsøkt. Jeg har brukt biblioteket flittig og det har egentlig vært veldig fint å slippe trange undervisningsrom med dårlig luft. På dager hvor jeg har hatt jobb o.l. har jeg tatt undervisningsøktene hjemme. Det er det som er det fine med ASK, du bestemmer alt selv! Så lenge du er strukturert og målrettet så får du det til, man er ikke avhengige av undervisning i klasserom for å klare sine mål, det er din egen innsats som avgjør dette. Og med hjelp fra gode lærere hjelper de deg på veien uansett om du har som mål å klare karakter 2 eller 6 i faget. Jeg fikk inntrykk av at ASK vil lære bort kunnskap, de ville at jeg skulle lykkes. Jeg satt aldri igjen med en følelse av at de melket etter penger. Jeg gir de mine varmeste anbefalinger. Test de ut før du signerer dyre kontrakter med andre dyre privatist skoler, du kommer ikke til å angre!

Vurdering:

Les min historie

Laura (28 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Norsk Fysikk 1 Matematikk R1 Kjemi 2
Etter åtte år som privatist hadde jeg nesten gitt opp håpet om å kunne starte på medisinstudiet. Jeg hadde vært innom omtrent alle privatgymnas i hele Norge i et forsøk på å komme videre. Så gikk jeg over til ASK Privatist. Ingen lærere hadde lært meg å knekke koden i fysikk. Fysikk var mitt Mount Everest – helt ubegripelig og helt ubestigelig. Etter å ha prøvd nye lærere og nye læresteder, ble stoffet aldri formidlet på en måte som gjorde at jeg forsto det. Inntil jeg forsøkte ASK Privatist og fikk karakteren 6 i fysikk! Jeg kan uten hemninger si at ASK er det beste stedet jeg har vært elev hos så langt. Selv om jeg er ferdig med privatisteksamen, bruker jeg nå ASK Privatist for å forberede meg til opptaksprøve i medisinstudiet her i Berlin. For meg har det vært helt avgjørende å knekke koden for å nå drømmen om å bli lege. Det handler om å bestige sitt Mount Everest. Videoforelesninger gjør det lettere å forstå fagene fordi stoffet visualiseres og forklares på en enklere måte. Det faglige innholdet og oppfølgingen jeg får underveis er også viktige faktorer for min suksess.

Vurdering:

Les min historie

Eline (20 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Fysikk 1 Kjemi 1 Matematikk R1 Matematikk R2 Kjemi 2
Frem til nå har jeg vært i førstegangstjeneste. I løpet av året bestemte jeg meg for å ta realfag. Jeg var usikker på hvordan jeg kunne kombinere fag og militæret. Etter å ha sett på diverse nettstudier kom jeg over ASK. Et nettstudium jeg fikk dekket siden jeg var i militæret. Jeg bestemte meg for å begynne med matematikk R1 og fysikk 1. Helt fra start har jeg vært svært fornøyd. Foreleserne er presise og forklarer ting på en forståelig måte. Det er god oversikt over kapitlene man skal igjennom og videoer relatert til alle temaer. Fordelen med videoer er at man kan stoppe og pause når en selv ønsker. Etter videoer er det ofte en quiz, for å teste kunnskapen. Under hvert kapittel er det også oppgaver, illustrasjoner og innleveringer som er anbefalt at man skal gjøre. Om man lurer på noe kan man sende melding til læreren via chat, og man får svar i løpet av kort tid. Dersom man er usikker på hvordan man skal legge opp studieløpet, får man hjelp til det. Tiden jeg var i militæret var det tjeneste på dagen, men etter klokka fire hadde jeg god tid til å sitte med fag. Nå som jeg har dimittert studerer jeg best hjemme eller på biblioteket, det viktigste er at det er ro. Jeg tar i tillegg kjemi 1 og kjemi 2 dette halvåret her. Noe av det jeg liker best med nettundervisning er at man kan legge opp dagen sin selv, og man kan sitte så lenge man ønsker. For min del er det også en stor fordel å kunne kombinere skole og jobb. Jeg anbefaler ASK på det sterkeste, spesielt til vernepliktige som ønsker å få mer ut av tjenesten sin.

Vurdering:

Les min historie

Dorthe (20 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Norsk
Eg er til vanleg lærling som helsefagarbeidar, men likar godt å ha noko å styre med på fritida. Då eg kom over ei reklame for ASK undervisning bestemte eg meg for å finne ut meir om dette, og deretter for å prøve det ut. Eg valte å ta faget Norsk til generell studiekompetanse. Mine opplevingar med ASK er berre positive. På ASK fekk eg god oversikt over alle kapitla eg skulle gjennom, og der var gode videoar med undervisning, som eg kunne stoppe og spele av akkurat slik eg ville. På ASK hadde eg også ein del innleveringar, og på dei fekk eg gode tilbakemeldingar på kva som var bra, det som kunne forbetrast, og eg fekk døme på andre svar på same oppgåva. Ein annan positiv ting var at eg kunne køyre løpet sjølv, og legge det opp slik eg ynskte. Dette gjorde det mogleg for meg å ta fag medan eg jobba 100% i turnus. Eg vart også overraska over kor fort eg fekk svar på innleveringane mine og spørsmåla eg hadde, det var veldig bra syns eg. Då eg brukte ASK, var det nesten som eg var på skule, men eg kunne stoppe læraren og spole tilbake dersom eg ikkje fekk med meg kva som vart sagt. Eg fekk også sjå forelesingane så mykje eg ville. Mitt tips er at du må vere strukturert og ha ein plan over kva som skal gjerast til ei kvar tid, slik at du ikkje kjem bakpå med alt du skal i gjennom. Bruk også lærarane dine dersom det er noko du lurer på, du får alltid raske og gode tilbakemeldingar. Bruk ASK, du kjem ikkje til å angre då du får god rettleiing og gode resultat.

Vurdering:

Les min historie

Mattia (25 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Engelsk Fellesfag Historie fellesfag Naturfag Samfunnsfag
Da jeg droppet ut av videregående skole for 7 år siden for å jobbe, tenkte jeg at det var en god ide. Men det var det ikke, så når jeg fant ut at jeg ville prøve meg på universitetet, så måtte jeg ta opp en del fag. En av mine venner anbefalte meg ASK Undervisning ettersom han hadde selv tatt opp noen fag der, og siden jeg jobbet og hadde ingen anledning eller tid til å møte opp på kveldskole eller gå videregående om igjen.  I løpet av 6 måneder tok jeg opp 4 fag: Historie, Engelsk, Samfunnsfag og Naturfag. Jeg synes Ask Undervisning sin løsning var utrolig oversiktlig og lett å forstå. Videoundervisningen var veldig innholdsrik og dekket alle krav til eksamen. Det føltes ut som å være på skolen! Bare med den friheten jeg selv ønsket. Jeg kunne stille spørsmål til lærerne og få svar veldig raskt. Det var også innleveringer som skulle sendes inn der jeg fikk karakterer ut ifra innsatsen og fikk en tilbakemelding fra læreren, dette hjalp meg utrolig mye med å oppnå de beste karakterene under eksamen og jeg holdt motivasjonen oppe. Fagene var delt opp i deler som gjorde det lettere å få oversikt over hva som skulle gjøres og studeres. Hver del tilsvarte ca 8 timer, slik det ble enklere å planlegge studiene.  Hadde det ikke vært for Ask Undervisning hadde jeg aldri hatt muligheten til å få en plass på universitetet NTNU i Trondheim. Jeg er utrolig takknemlig for den store kunnskapen jeg har fått gjennom studiene og motivasjonen den har gitt meg til å studere videre. Jeg anbefaler ASK til alle mine kamerater og folk som ønsker å ta opp fag. Det er virkelig den enkleste måten. Jeg sparte 3 år ved å studere gjennom ASK og tok opp 4 fag på 6 måneder, det sier seg selv at det var en stor suksess, Takk, Ask Undervisning!  Tips til andre medelever:  Lag en god fremgangsplan utfra hvordan fagene på ASK Undervisning er lagt opp. Det vil hjelpe deg å holde kontroll under deadlines og eksamenstid. Planlegg pauser slik at de ikke blir for lange eller for korte, mitt tips er 55 minutter studie, 5 minutter pause.  Bruk den siste måneden til å gå gjennom alt av notater, innleveringer og øve på det dere er usikker på. Send inn innleveringer, da tilbakemeldingene dere får fra lærerne vil hjelpe dere til å fokusere på det dere kanskje ikke er så gode på.

Vurdering:

Les min historie

Eirik (28 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Kjemi 1 Kjemi 2
Jeg ble kjent med ASK via Frisvold Privatgymnas, og Facebook. Skolevalget var ganske enkelt når byens mest kompetente kjemilærer var forfatter av nettstudiene i kjemi på ASK. Med 3 i snitt fra videregående, og 2 i grunnkurs-matte som eneste tidligere erfaring, vil jeg påstå at jeg gikk til studiene med blanke ark. Men ASK leverer såpass gode videoer at de fleste skal kunne kapre karakteren de vil med hjelp av dem. Mitt tips til medelever er å bestemme seg tidlig for hvilke fag man ønsker å ta, planlegg og strukturer hverdagen, og jobb godt med pensum. Bruk videoene for å få en bedre og dypere forståelse, og ta kontakt med lærerene når du trenger hjelp. Om du bruker alle ressursene ASK tilbyr, i tillegg til å jobbe hardt er karakteren du ønsker allerede din. Jeg fikk 6 i kjemi 1 og 2.

Vurdering:

Les min historie

Sunniva (20 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Kjemi 1 Naturfag Kjemi 2
Jeg manglet kjemi 1 og 2 for å komme inn på veterinærstudiet etter videregående. Jeg undersøkte mange ulike privatskoler som Akademiet, Sonans og Bjørknes. Jeg visste at jeg trengte undervisning for å klare å lære fagene, men det var likevel flere ting jeg var i tvil om når det kom til privatskole. Det at det er undervisningstimer flere dager i uka, lang reisevei og veldig høy pris var mine største bekymringer. Jeg ønsket å kunne jobbe og reise litt i tillegg til å ta opp fag, og da trengte jeg å være fleksibel. En dag kom jeg over en reklame for ASK, og da jeg sjekket ut konseptet ble jeg veldig positivt overrasket. Her kan man gjøre alt hjemme (eller der man selv ønsker), og faget er veldig godt forklart og delt opp i korte, presise videoer. Dette passet meg perfekt, og den lave prisen gjorde det enda bedre. I tillegg til videoer til hvert tema i pensum, er det også mulig å gjøre innleveringer med eksamensrelevante spørsmål. Disse blir rettet på en imponerende kort tid, fra så kort som 10 minutter til en dag. Man har også mulighet til å stille spørsmål om man lurer på noe, og får også da raskt forklaringer tilbake som er lette å forstå. I tillegg er det videoer der det gjennomgås lab-forsøk man kan få på eksamen, og også disse er svært godt forklart. Mine forventninger til kjemi 1 og 2 var at det skulle være veldig vanskelig og målet mitt var bare å bestå fagene. Med hjelp av ASK har jeg fått en stor forståelse for kjemi, og har kun fått toppkarakterene 5 og 6. Siden det var såpass billig pris tok jeg også opp naturfag fra VG1 og forbedret karakteren min fra 4 til 6. Tips til andre elever: Legg opp en plan over hvor mye du vil gjøre hver uke. Da er du sikker på å komme gjennom pensum før eksamen. Det er også lurt å legge inn litt ekstra tid til å notere fra hver video, da det er lettere å huske, og da kan du se på notatene når du repeterer senere. Har du glemt hva du mente i notatet, er det likevel lett å finne igjen videoen og full forklaring i ASK. Dersom du skal ha muntlig eksamen er det lurt å snakke litt med deg selv eller andre slik at du venner deg til å bruke fagordene høyt.

Vurdering:

Les min historie

Nora (23 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Internasjonal Engelsk Politikk og menneskerettigheter Matematikk 2P
Høsten 2017 tok jeg internasjonal engelsk på ASK, et fag jeg har hatt privatisteksamen i før, men fordi jeg ikke visste hvordan hele opplegget fungerte fikk jeg 2 på eksamen, og bare så vidt besto. Jeg hadde lest stoffet, men hadde ikke ordentlig leseliste og husket veldig lite av stoffet når jeg kom på eksamen. Dette var en karakter jeg ville forbedre, fordi jeg mente jeg kunne få en mye bedre karakter med litt støtte og undervisning og var fornøyd med fagene jeg hadde hatt på ASK før. Som de andre fagene var det veldig bra undervisningsvideoer om interessante temaer og tekster i boka. I tillegg leste jeg en veldig bra bok til faget: Slumdog Millionaire og så en bra film: East is East. Jeg har norsk i tillegg som jeg startet med på Sonans nå i høst og som et helårsfag, som tok mye av tiden, så det var viktig å planlegge godt, noe jeg ikke alltid var like flink til. Men jeg kom meg igjennom alt stoffet uten store problemer og laget meg eksamensmappe som jeg kunne ta med meg på eksamen. Jeg kjente nervene komme allikevel, selv om jeg følte jeg kunne stort sett alt jeg hadde gått igjennom, og var veldig frustrert fordi jeg trodde jeg kom til å få 2 igjen, de natta sov jeg ikke heller, men kom meg opp og gikk på eksamen og kom ut med 6 i karakter. Det var en veldig god følelse: å få en så høy karakter som jeg aldri har fått før var virkelig et høydepunkt. Det gav meg ny motivasjon til neste eksamen som var skriftlig. ASK har etter min erfaring vært ekstremt hjelpsomt for motivasjon og læring og med lett tilgang til å spørre spørsmål om man ikke skjønner en oppgave eller om videoer mangler, som svares på veldig kjapt. Synes jeg har fått kjempegod oppfølgning og hjelp med fagene jeg har tatt her. Det er også overkommelige priser, og det hjalp også for min del å dele opp fagene slik at jeg kunne fortsette å jobbe deltid samtidig som jeg tok fagene, slik at jeg kunne spare studielånet til høyere utdanning. Det gikk helt fint, så lenge jeg gjorde litt hver dag, eller om det ble en dag uten så gjorde jeg litt mer en annen dag. Det er veldig lett å følge planen som er satt opp og de forskjellige delene og temaene fagene er delt opp i.

Vurdering:

Les min historie

Knut-Birger (27 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Kjemi 1
Jeg startet høstsemesteret 2017 som nettstudent hos Sonans. Utover i semesteret merket jeg at videoforelesningene de tilbød var svært ”overfladiske”. Faglærer gikk igjennom flere kapitler på under en time, det var dermed vanskelig å få noen dypere forståelse av pensumet. Derfor begynte jeg å se meg om etter andre alternativer. Det var i den forbindelse ASK dukket opp, en helt ukjent nettbasert undervisningsportal for meg. Jeg var litt skeptisk til å begynne med, men denne skepsisen gikk fort over til begeistring. Jeg merket raskt at ASK var noe helt annet enn min tidligere opplevelse av nettbasert undervisning. Her gikk faglærer grundig igjennom hvert kapittel samt tilhørende lab-forsøk. Etter hvert kapittel var det også eksamensrelevante innleveringsoppgaver man kunne sende inn. Disse oppgavene fikk jeg karakter og tilbakemelding på av faglærer, noe som var med på å gi en god oversikt over hvordan jeg lå an i hvert kapittel. Responstiden på innleveringsoppgavene var imponerende kort, vanligvis fikk jeg svar dagen etter innlevering. Mine erfaringer med ASK er med andre ord utelukkende positive. Både pris og kvalitet på undervisningen, samt den faglige oppfølgingen er eksepsjonell. Jeg kan dermed anbefale ASK på det varmeste til samtlige elever som vurderer nettbasert undervisning i kjemi 1. Tips til andre medelever: For min del har det vært veldig lærerikt å transkribere videoforelesningene. Det er litt tidkrevende, men jeg føler at det er effektivt for min læring. Denne studieteknikken gjør at jeg er fokusert igjennom hele videoforelesningen og forhindrer at flyktige tanker tar overhånd. I tillegg vil jeg anbefale å stille spørsmål om det er noe man ikke forstår. Henning som er faglærer i kjemi 1 er svært dyktig, han gir utfyllende forklaringer som er lettfattelige. Ellers er det viktig som nettstudent å være strukturert, sette opp en leseplan for semesteret slik at man kommer igjennom pensumet i god tid før eksamen. På denne måten får man noen uker med repetisjon av pensum før alvoret starter.

Vurdering:

Les min historie

Siril (29 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Samfunnsfag
Jeg er storfornøyd med ASK sitt undervisningstilbud. Så enkelt å bruke, tilgjengelig og ikke minst rimelig. Med begrenset tid til rådighet rakk jeg likevel å bli klar for eksamen i samfunnsfag på under to uker, og det mest takket være de konkrete og tydelige videoforelesningene med gode eksempler fortalt på en godt forståelig måte.

Vurdering:

Les min historie

Rasmus (18 år)

Elev, NTG Tromsø

Mine fag:

Kjemi 1 Kjemi 2
Jeg er aktiv skiskytter og går på et toppidrettsgymnas i Tromsø. Samtidig har jeg valgt å ta kjemi 1 og 2 som privatist med ASK nettstudier, og jeg angrer definitivt ikke. På ASK ble stoffet forklart på en grundig og forståelig måte, og jeg fikk konstruktive tilbakemeldinger på innleveringer og spørsmål. Dessuten var det nyttig å se videoer av labforsøkene jeg kunne få på eksamen og få en gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver. Som skiskytter er jeg ofte på renn og treningssamlinger, og da var det midt i blinken å kunne ta med seg undervisningen på reise. Med strukturert jobbing endte jeg opp med gode resultater på eksamen i både kjemi 1 og kjemi 2. Til andre vil jeg anbefale å begynne med å legge en grov tidsplan over når hvert kapittel skal være gjennomført fram til eksamen. Deretter handler det mest om å prøve å forstå stoffet. For meg fungerte det bra å ta notater og gjøre oppgavene mens kunnskapen var friskt i minnet.

Vurdering:

Les min historie

Alexander (26 år)

Tidligere Sonans, nå privatist på ASK

Mine fag:

Kjemi 1
Jeg begynte å studere Kjemi 1 på ASK siden andre tilbud var dyre og jeg følte at jeg ikke fikk det jeg betalte for. Fant fort ut at ASK var et strålende tilbud med mange veldig flinke og hjelpsomme lærere som virkelig hjelper deg i å prøve å forstå faget. Jeg spurte mange spørsmål i forumet, jobbet godt med faget med andre flinke ASK-elever, og ikke minst, så jeg videoene og tok notater fra dem. Kjempetilbud for en billig penge! Tips til andre:  Ikke vær redd for å spørre spørsmål til lærerne, gjør oppgaver og se videoene. Det er deg selv og din egen innsats som gir resultater og lærerne på ASK hjelper deg å forstå faget bedre.

Vurdering:

Les min historie

Merethe (23 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Kjemi 1 Samfunnsfag Matematikk 1P
Høsten 2017 tok jeg kjemi 1, matematikk 1p og samfunnsfag som privatist på ASK. Tidligere hadde jeg 5 i både kjemi 1 og samfunnsfag, og ved eksamen nå fikk jeg 6 på begge. Matte hadde jeg 4 i fra før, og vet at også den er forbedret! På ASK går lærerne grundig gjennom pensum, samtidig som man kan sette på pause, spole tilbake og spørre lærerne spørsmål som man får svar på med en gang! Når det gjelder muligheten for innleveringer er det helt topp. Man får gode tilbakemeldinger på hva som kunne vært gjort annerledes. Når det gjelder kjemi 1 var det helt avgjørende at lab kunne sees på ASK. Mitt beste tips er å planlegge dagene, slik at du får satt tidsfrister til deg selv! Da vet du også hva som skal gjøres når. For min del funket det best å først se videoene, og deretter jobbe meg gjennom pensum i boken og å arbeide med oppgaver. Den funksjonen hvor man kan stille spørsmål ble hyppig brukt, og svarene kom nesten alltid med en gang!

Vurdering:

Les min historie

Lisa (23 år)

Privatist på ASK

Mine fag:

Fysikk 1 Kjemi 1
Jeg har brukt ASK høstsemesteret 2017 med utelukkende positive erfaringer. Planen min videre er å fortsette med fag våren 2018, og at resultatene blir så pass bra at jeg får innpass på medisinstudiet. Spesielt fornøyd er jeg med at faglærerne har klart å komprimere emnene og gjøre de forståelig, noe som gjør kursene svært eksamensrettet. Det er tross alt resultatene på eksamen som teller. Jeg har både videregående skole, universitetsutdannelse og privatskoleerfaring fra tidligere. Med det som bakgrunn, vil jeg uten å nøle si at ASK er et svært godt alternativ for studenter som ønsker å ta nye fag eller forbedre karakterer fra fag de allerede har. Dette takket være en svært strukturert undervisning og faglærere som virkelig kan sitt fag. Jeg vil også trekke frem videoene som omhandler laboratoriumøvelser tilknyttet realfagene, som etter min erfaring er så gode at de enkelt kan erstatte praktiske labøvelser som man kan få hos andre privatskoleleverandører. Mitt råd til fremtidige studenter er å jobbe strukturert og målbevisst med fagene og ikke utsette alt du egentlig skulle ha gjort i dag. Bruk også faglærene aktivt, og plag dem gjerne med alle mulige spørsmål du måtte ha på hjertet. Du vil uansett få raske og konstruktive tilbakemeldinger fra de.

Vurdering:

Les min historie