Lån og stipend fra Lånekassen

Lån og stipend fra Lånekassen 

Som elev på ASK Undervisning har du rett til å søke støtte fra Lånekassen. Du kan søke støtte for ett eller flere fag. Hva du får i støtte er basert på din studiebelastning (hvor mange fag du tar) fordelt på studieperioden din (start og sluttdato). Hva du får utbetalt avhenger altså av 2 punkter, studiebelastningen og hvor lenge du studerer. Dersom du har forsinkelse hos Lånekassen kan dette forhindre deg i å få støtte. Du må selv sjekke om dette gjelder deg.

Lån til skolepenger

Du søker automatisk tilleggslån til skolepenger i tillegg til basislånet når du er elev på ASK. Tilleggslånet til skolepenger er støtte du får til å betale skolepengene og du kan kontakte oss dersom forfall på faktura ikke samsvarer med utbetaling fra Lånekassen. På “Dine sider” hos Lånekassen vil du finne informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din. Utbetalingen skjer når søknaden er ferdigbehandlet og vi som lærested kan melde deg som møtt til Lånekassen. Dette forutsetter at du har startet å studere. 

Kjøp fagene før du søker støtte 

Du må være elev på ASK FØR du sender en søknad til Lånekassen. Er du ikke elev når du søker, vil søknaden bli avvist.

Studieperioden må ha en varighet på minimum 4 måneder for å kvalifisere til støtte.

Startdato for alle fag er alltid den datoen fagtilgangen åpner og du kan starte å studere. Sluttdato varierer på muntlig og skriftlig eksamen. Sluttdatoen er den siste eksamensdatoen du har i perioden du søker støtte for.

Skriftlig eksamen har en gitt dato som går likt over hele landet, mens muntlig eksamen er personlig og varierende. Det er derfor alle muntlige fag har en felles sluttdato på høst / vårsemesteret.

Dette betyr:

Tar du helårsfag eller fag både høst og vår så vil du ha mer enn 4 mnd studietid og får støtte fra Lånekassen.
Skal du kun ha fag over et semester må du passe på dette:

- Høstsemesteret

  • Kjøpe fag før 15. august om du tar fag med både muntlig og skriftlig eksamensform. NB! Kjøp faget innen 15. juli om du kun tar fag med skriftlig eksamensform. Du får kun støtte om du har minimum 4 mnd studietid fra du starter til faktisk eksamensdato i siste skriftlige eksamen. Du finner oversikt over skriftlig eksamensdatoer her.

- Vårsemesteret

  • Kjøpe fag før 15. februar om du tar fag med både muntlig og skriftlig eksamensform. NB! Kjøp faget innen 15. januar om du kun tar fag med skriftlig eksamensform. Du får kun støtte om du har minimum 4 mnd studietid fra du starter til faktisk eksamensdato i siste skriftlige eksamen. Du finner oversikt over skriftlig eksamensdatoer her.

Lånekassens søknadsfrister:

  • Søknadsfrist fag på høstsemesteret: 15. november
  • Søknadsfrist fag på vårsemesteret: 15. mars.

GÅ TIL LÅNEKASSENS ELEKTRONISK SØKNAD HER

Studiebelastning

I søknaden oppgir du om du er fulltids- eller deltidselev. Du oppgir studiebelastningen i enten prosent eller i antall årstimer. Hos oss finner du den prosentvise studiebelastningen inne på “MinSide” eller i handlekurven når du har lagt til fagene du skal kjøpe.