Som privatist på ASK kan du søke om utdanningsstøtte fra Lånekassen. Dette gjelder kun for halvårs- og helårsfag. 

Du kan beregne din totale støtte med Lånekassens støttekalkulator. Velg først "Videregående skole" og deretter "Jeg er elev uten ungdomsrett".

Vi behandler søknaden din gjennom å godkjenne overfor Lånekassen at du har skoleplass på ASK så snart du har kjøpt fag hos oss.

Studiebelastning

Studieperioden må ha en varighet på minst 4 måneder for å kvalifisere til lån/stipend. Du kan få støtte tilsvarende studiebelastningen for den perioden du søker støtte til. Tabellen under viser studiebelastningen for en del av fagene dersom du tar faget over et helt år (i parantesen vises belastningen om du tar faget på ett semester). For eksempel vil du kvalifisere til 47% støtte om du tar norsk over et helt skoleår og tar du faget over ett semester vil du kvalifisere til 93% støtte.

Eksempel på studiebelastning (årstimer) pr fag:  

Norsk 47 %   (93 %)
Engelsk 17 %   (34 %)
Naturfag 17 %   (34 %)
Historie 17 %   (34 %)
Mat 1+2P 27 %   (54 %)
Samfunnsfag 10 %   (20 %)

Semesteravgift

Søker du støtte fra lånekassen, så kommer det semesteravgift på 900 kroner i tillegg per semester.

Slik går du frem

  • Du må kjøpe fag på ASK før du søker lån og stipend. Dette gjøres fra 'Kjøp fag' eller 'Fagpakker'. Hak av for at du ønsker å søke støtte fra Lånekassen.
  • Gå til www.lanekassen.no og trykk på ‘Stipend og lån’ og deretter på ‘Videregående skoler i Norge’

  • Trykk på knappen ‘Jeg er elev uten ungdomsrett’ og videre knappen ‘Gå til søknaden’

  • Velg ‘ASK Undervisning’ som ditt lærested. Behandlingstiden hos Lånekassen kan ta opptil 8 uker.

  • Etter at din søknad er godkjent, må ASK bekrefte at du har startet opp studiene. For at vi skal bekrefte at du har startet opp, må du ha sett minimum fire undervisningsvideoer, og du må deretter fortsette og ha jevn progresjon i faget. Før Lånekassen har mottatt denne registreringen vil status på "Min side" i Lånekassen være venter på bekreftelse fra lærestedet. Så snart vi bekrefter studieprogresjonen, da blir støtten utbetalt. Vi kan ikke bekrefte progresjonen før Lånekassen har bedt oss om det.

Har du spørsmål, kontakt oss på [email protected]

Les mer på Lånekassens nettsider om basisstøtte og utbetalingsplan: Lånekassen