Som privatist på ASK kan du søke om utdanningsstøtte fra Lånekassen. Dette gjelder kun for semester og helårstilgang. Abonnement gir ikke rett til støtte fra Lånekassen. Her kan du beregne din totale støtte https://www.lanekassen.no/stottekalkulator/. Velg først "Videregående skole" og deretter "Jeg er elev uten ungdomsrett".

Vi behandler søknaden din gjennom å godkjenne overfor Lånekassen at du har skoleplass hos ASK så snart du har meldt deg opp på fag hos oss, og sender inn dine registrerte opplysninger til Lånekassen.

 

1) Studiebelastning

Studieperioden må ha en varighet på minst 4 måneder for å kvalifisere til lån/stipend. Du kan få støtte tilsvarende studiebelastningen for den perioden du søker støtte til. Tabellen viser studiebelastningen for en del av fagene dersom du tar faget over et helt år (i parantesen vises belastningen om du tar faget på ett semester). For eksempel vil du kvalifisere til 47% støtte om du tar norsk over et helt skoleår og tar du norsk over ett semester vil du kvalifisere til 93% støtte.

Eksempel på studiebelastning (årstimer) pr fag:  

Norsk 47 %   (93 %)
Engelsk 17 %   (34 %)
Naturfag 17 %   (34 %)
Historie 17 %   (34 %)
Mat 1+2P 27 %   (54 %)
Samfunnsfag 10 %   (20 %)

 

2) Semesteravgift

Søker du støtte fra lånekassen, så kommer det semesteravgift på 900 kr i tillegg (pr semester).

 

3) Hvordan går du frem

  1. Meld deg på fag hos ASK. Dette gjøres fra Kjøp fag- eller Fagpakke-menyen. Hak av for at du ønsker å søke støtte fra Lånekassen.

  2. Gå til www.lanekassen.no og søk om studielån. Velg «høyere og annen utdanning» og definer hvilken periode du søker støtte for i søknaden din. Behandlingstiden hos Lånekassen kan ta opptil 8 uker.

  3. Etter at din søknad er godkjent, må ASK bekrefte at du har startet opp studiene, og viser til en ukentlig aktiv studieprogresjon. Før Lånekassen har mottatt denne registreringen vil status på "min side" i Lånekassen være venter på bekreftelse fra lærestedet. Så snart ASK bekrefter aktivitet, blir støtten utbetalt til din konto.

  4. For at du deretter skal få dine månedlige støttebeløp, må du ha en aktiv og jevn progresjon i faget. Første utbetalingsdato vil være i august for høstsemester, og i januar for vårsemester.

Har du spørsmål, kontakt oss på [email protected]

Les mer på Lånekassen sine sider om basisstøtte og utbetalingsplan: Lånekassen