Fag
Helår
Tilgang i to semester.
Semester
Høst:01.07- 31.12.21
Vår:01.01- 01.07.22
Abonnement
Månedstilgang
fra i dag.
Matematikk 1P

34% studiebelastning

Matematikk 2P

20% studiebelastning

Matematikk 1T

34% studiebelastning

Matematikk 2P-Y

34% studiebelastning

Matematikk R1

34% studiebelastning

Matematikk R2

34% studiebelastning

Matematikk S1

34% studiebelastning

Matematikk S2

34% studiebelastning

Naturfag

34% studiebelastning

Fysikk 1

34% studiebelastning

Fysikk 2

34% studiebelastning

Kjemi 1

34% studiebelastning

Kjemi 2

34% studiebelastning

Norsk

94% studiebelastning

Engelsk Fellesfag

34% studiebelastning

Internasjonal Engelsk

34% studiebelastning

Spansk, Nivå I

54% studiebelastning

Spansk, Nivå II

54% studiebelastning

Russisk, Nivå I (A1-A2)

54% studiebelastning

Historie fellesfag

34% studiebelastning

Samfunnsfag

20% studiebelastning