Kjemi 2

kr 4900 per fag

Eksamensform: Skriftlig og muntlig-praktisk

Fagkode: REA3046 & REA3047

Studiebelastning: 34% (1 semester) 17% (2 semester)

Prøv gratis

Legg til Kjemi 2 i handlekurven

Ta hele faget på ET HALVT ÅR kr 4.900

Ta hele faget på ETT ÅR kr 6.500

Fakta om Kjemi 2

Når du kan kjemi, da forstår du bedre hvordan verden rundt deg fungerer.

I programfaget Kjemi 2 går vi grundigere inn på den organiske kjemien; hvordan de kan reagere med hverandre og mekanismene for dette. Videre ser vi på hvordan vi kan skille organiske stoffer fra hverandre med kromatografiske metoder. Vi ser også på noen organiske makromolekyler, som f.eks. proteiner, fett og karbohydrater, i tillegg ser vi også på strukturen til DNA og RNA. ...les mer

Et hovedområde er oksidasjon og reduksjon, som danner grunnlaget for elektrokjemi, der vi ser på batterier, elektrolyse og korrosjon. Syre-base-begrepet videreføres fra Kjemi 1, og vi skal da ha et fokus på bufferløsninger og deres betydning. Vi viderefører også temaene løselighet og termokjemi, og her skal vi da se nærmere på beregninger vi kan gjøre både på løselighet, entropi, fri energi, og også sammenhengen mellom disse.

Labkurset utgjør en sentral del av kjemi 2. Her skal vi se på elektrokjemi, buffer, kromatografi og påvisning av noen næringsstoffer.

Dette lærer du i Kjemi 2

  • Forskning
  • Buffer
  • Organisk kjemi
  • Biologiske makromolekyler
  • Redoksreaksjoner
  • Materialers livsløp

Programfaget Kjemi 2 inngår i kravet til spesiell studiekompetanse for å søke medisin eller tannlege og gir 0,5 realfagspoeng. Videoundervisningen på ASK dekker hele pensum i Kjemi 2 - inkludert eksempler på labforsøk

Undervisningen starter når du trykker 'play'

Gjennom omtrent 130 korte videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Kjemi 2. Dette klarer du! Se Henning forklare galvanisering. 

Liv Tone

“Videoundervisningen passet meg og min studieteknikk veldig godt, slik at jeg var best mulig rustet til eksamen."

Du får god hjelp i fagene

På ASK møter du læreren din på ulike måter og får knallgod hjelp. Du møter lærer gjennom Forum-knappen. Dette er et fagforum der du stiller dine spørsmål og får kjapt et svar.

For deg som tar realfag, møter du lærer en-til-en i en videochat. Vi kaller det live leksehjelp. Det fungerer slik: sliter du med en oppgave, ber du om hjelp ved å trykke på den grønne knappen inne i faget - akkurat som du rekker opp hånden i klasserommet.

Du møter lærer også gjennom tilbakemeldinger på innleveringer og gjennom digital prøvemuntlig.

I realfagene får du frivillig leksehjelp gjennom live leksehjelp flere dager i uka.

Slik fungerer lab på ASK

Du får videoundervisning i eksempler på lab-forsøk og relevant teori. Videoene gir deg full gjennomgang av utstyret og viser utførelsen av forsøkene. Du laster ned labheftet og fyller inn resultater etterhvert som du ser videoene. Har du spørsmål, får du hjelp fra faglærer via live leksehjelp og Forum-knappen. Undervisningsvideoene og labheftet bruker du som forberedelse til eksamen.

Slik fungerer lab på ASK
Slik fungerer lab på ASK
ASK Veiledning
arrow glow
1 2 3 4
1

Behov for flere fag?

2

Vi har fagpakker som gjør det enklere å velge studieløp

3

Trenger du mer hjelp?

4

Klikk for å snakke med en studierådgiver