Slik får du toppkarakter med ASK

Følg 10-punktslisten

1. Bli kjent med ASK

Kom i gang!

Du har bestemt deg for å ta fag på ASK. Fantastisk!  For å få mest mulig ut av studieopplegget anbefaler vi at du følger disse trinnene ved første pålogging: 

 1. Logg inn på ASK: elev.asku.no
 2. Bli kjent med startsiden
 3. Legg inn profilbilde
 4. Klikk på et fag
 5. Se introfilm fra lærer
 6. Fyll inn studieplanleggeren og se din eksamensdato/eksamensperiode
 7. Studer fremdriftsplanen i faget for å bli kjent med temainndelingen
 8. Finn lærer gjennom forum (alle fag) og live leksehjelp (i matematikk og realfagene)
 9. Finn ‘Eksamenstrening’
 10. Finn ASK Community
1. Bli kjent med ASK
1. Bli kjent med ASK

2. Følg deretter ASK sitt 4-delte studieopplegg

Du har de beste forutsetninger for å lykkes som privatist

Dyktige lærere og sensorer på ASK har laget undervisning skreddersydd for deg som er privatist. Dette er for at du skal lære mye og effektivt. Alle våre videoforelesninger, oppgaver og tankekart er laget med fokus på hvordan hjernen fungerer for å forstå og huske best.  ...les mer

Det 4-delte studieopplegget er slik: 

 • Forberedelse: henvisning til sider i læreboka der du skal lese deg opp på temaet
 • Undervisning: videoforelesninger som forklarer, utdyper og trekker ut essensen
 • Oppgaver: du jobber med oppgaver på ASK eller i læreboka for bearbeidelse av stoffet og innlæring
 • Oppsummering: gjennom et tankekart oppsummeres tema for å gi deg helhet og for repetisjon

Følg det 4-delte studieopplegget og jobb grundig med hver del - da har du altså de beste forutsetninger for å lykkes på eksamen. 

3. Derfor skal du se videoforelesningene

Du lærer gjennom video fordi det er mest lærerikt og effektivt

Etter 20 år med klasseromsundervisning og 12 års erfaring med videoundervisning, vet vi at undervisning på ASK-måten gir bedre læring enn både tavleundervisning og streamet forelesning.  ...les mer

Den mest åpenbare fordelen med videoundervisning er at du slipper overfylte klasserom og at du kan studere når og hvor du vil. Forskning viser også at du lærer mer når du styrer undervisingen selv: du kan sette lærer på pause, spole tilbake, ta notater i ditt tempo, og du kan se videoforelesningene flere ganger. Dette gjør at du ikke passivt mottar undervisningen, men at du er aktiv i læringsprosessen. Og det er når du er aktiv i undervisningssituasjonen at du forstår og husker stoffet best. Forskning viser også at ved å visualisere faget med bilder og animasjoner, aktiviseres assosiasjoner og erfaringer i hjernen, noe som gjør at du både forstår og husker stoffet bedre.

Undervisningen på ASK får du altså gjennom ferdig innspilte, korte og konkrete videoforelesninger spilt inn i TV-studio, der erfarne lærere og sensorer underviser i hele pensum i faget og der alle kompetansemålene dekkes. 

Tre tips til når du ser videoforelesningene:

 • bruk headset
 • styr tempoet ved å sette på pause når du trenger det
 • ta alltid notater for å huske bedre

Så, på ASK lærer du gjennom video fordi det er mest lærerikt og effektivt. 

4. Repeter med quiz

Finn raskt ut hva du kan og hva du ikke kan

Quiz er gøy! Og på ASK skal en quiz ikke bare være gøy, men også lærende. Det vil si, at når du gjør en quiz på ASK skal du forstå hvorfor svaralternativet blir riktig eller galt.  ...les mer

Repetisjon er en viktig del av læring og derfor har vi på ASK utviklet quiz som følger deg i studieløpet ditt. Etter at du har sett en videoforelesning blir du minnet på om å gjøre quiz-oppgaver i etterkant av fullført tema. Du kan ta quizen både før og etter du har sett en videoforelesning. Tar du quizen først ser du raskt om du trenger å se videoforelesningen grundig. Tar du quizen etter får du repetert. Med quiz finner du raskt ut hva du kan og hva du ikke kan.

Her kan du samle stjerner - og helst bør de være av gull ⭐️ 

5. Derfor er læreboka viktig

Hjernen lærer best ved aktiv innlæring gjennom flere kilder

Våre privatister gjør det usedvanlig bra på eksamen. Det er fordi de følger studieopplegget og leser pensum som lærer henviser til i læreboka i tillegg til å se videoundervisningen.  ...les mer

Det er nesten umulig å få 6-ere i tunge teorifag kun basert på videoundervisning. Ikke fordi videoundervisningen i seg selv er mangelfull, men fordi hjernen lærer best ved aktiv innlæring gjennom flere kilder. Du skal altså både lese i læreboka OG se videoundervisningen.

Studieopplegget på ASK dekker hele pensum, men ikke riktig alle kompetansemål dekkes like grundig av videoforelesningene. Når man tar fag som privatist så har man gått inn i et studieløp der faget, som undervises på 35 uker i vgs, komprimeres til ca 12 uker for privatisten - og til og med kortere om du starter litt seint i semesteret.  Et slikt kraftig forkortet studieløp krever selvsagt at du også bruker læreboken. ASK har lang erfaring med privatistundervisning og det viktigste VI gjør er å korte ned, trekke ut essensen og guide deg som er vår privatist til hva du skal ha fokus på, både i læreboken og i form av videoundervisning.

Derfor er læreboka viktig. 

6. Bruk tankekartene som ‘huskelapper’ til eksamen

Essensen av det du skal kunne

Tankekartene er en eksamensskatt!  ...les mer

Og særlig i fag med muntlig eksamen. Et tankekart oppsummerer tema. Når du repeterer, snakk deg gjennom tankekartet - gjerne høyt til en i familien eller til deg selv foran speilet. Dette er god repetisjon og god bevisstgjøring for om du kan pensum godt nok. 

Tankekartet gir deg ikke bare en oppsummering av hva som er essensen i det du skal kunne, det gir deg også rekkefølgen du bør snakke deg gjennom tema på på eksamen. Tips: ta med alle tankekartene i faget til forberedelsesdelen til muntlig eksamen og bruk tankekartene som hjelp for å effektivt forberede deg til selve eksamineringen.  

6. Bruk tankekartene som ‘huskelapper’ til eksamen

7. Spør lærer!

Fra å skjønne 'ingenting' til å skjønne 'alt'

Mange ganger skal det bare en kort forklaring til så forstår du plutselig ‘alt’.  ...les mer

Lærerne på ASK er her for å hjelpe deg - og bruk de for det de er verdt:) På ASK møter du lærer gjennom en fagchat vi kaller Forum. Du kan også stille spørsmål til lærer etter hver innlevering og, sist men ikke minst, møter du lærer gjennom live leksehjelp. Live leksehjelp er for dere av våre privatister som tar realfag (matematikk, naturfag, biologi, kjemi og fysikk). Her møtes du og din lærer i en videochat der du spør om hjelp til oppgaver eller lignende. 

Spør lærer via forum, etter en innlevering og på live leksehjelp. 

8. Jobb deg gjennom ‘Eksamenstrening’

Tips fra sensor

Her finner du gull: info om eksamen, tidligere eksamensoppgaver med løsningsforslag, tips fra sensor, innleveringer og påmelding til prøvemuntlig.  ...les mer

Vi anbefaler at du gjør innleveringene fordi det er knallgod eksamenstrening og fordi det gir en bevissthet for hva som er forventet av deg på eksamen. Og meld deg på prøvemuntlig hvis du tar et fag som har muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

 

9. Lag deg en ukeplan

Kjernen i hvordan lykkes med et fag

‘If you fail to plan, you are planning to fail.’  ...les mer

Som privatist har du ofte kort tid fra du starter på fag og frem til eksamen. Og de fleste privatister har jobb i tillegg til studier. For å lykkes med fag som privatist må du derfor lage deg en ukeplan slik at du vet hvor mye tid du må bruke på studier per uke frem mot eksamen.

Og husk at på ASK har du din egen studieplanlegger: legg inn din startdato og semester for eksamen og du får opp milepæler/delmål i fremdriftsplanen som viser hvor raskt du må jobbe med faget for å komme gjennom pensum. Ta utgangspunkt i studieplanleggeren for å lage din personlige ukeplan.

Sjekk studiebelastningen din og fordel arbeidsmengden på tiden du har tilgjengelig. Å ta fag som privatist tar tid - det er ingen snarvei. Der er derfor viktig å bruke tiden smart. Når du våkner om morgenen skal du vite hvilket fag du skal jobbe med, når du skal studere og hvor lenge. Dette er kjernen i hvordan lykkes med et fag. 

10. Jobb sammen med andre

En vinn-vinn-situasjon

Du trenger ikke å måtte jobbe alene selv om du studerer på nett. Gjennom ASK Community hjelper vi deg å finne studievenner. ...les mer

Du kan søke etter privatister der du bor eller i hele Norge dersom du ønsker samarbeid over nett. For mange er det svært motiverende å ha noen å samarbeide med. Og vi på ASK vet, etter 25 års erfaring med privatister at ofte er det de so har jobbet sammen med andre som gjør det best på eksamen. 

Hvordan jobber man egentlig best i gruppe: Man kan jobbe sammen selv om man ikke tar samme fag. Det å møtes til faste tidspunkt på en cafe eller et bibliotek er motiverende og hjelper privatisten å få rutine i hverdagen. Samarbeider du med en som tar samme fag som deg, er det selvsagt mange åpenbare fordeler: diskutere temaer, bearbeide undervisningen og løse oppgaver sammen etc. Det er smart å gjøre skriftlige eksamensoppgaver sammen og i fag med muntlig eksamen er det en stor fordel å snakke høyt sammen om temaene i faget som forberedelse til eksamen. 

Og husk, det er ikke så viktig at alle i gruppa har samme faglige nivå eller ambisjoner. Det er god trening å måtte forklare tema til andre og det er selvsagt nyttig å få forklart tema av en medelev. Dette er en vinn-vinn-situasjon.

Som del av vårt ASK Community har vi vår egen Discord-server. Her chatter du med andre på ASK og du kan opprette digitale møterom for samarbeid på nett. 

Det er så mange ASK-privatister i Norge i dag, så du vil kunne finne noen å samarbeide med - både lokalt og på nett - hvis du vil.