Oppmelding til privatisteksamen

Som privatist avlegger du privatisteksamen for å få tellende resultat.

Du melder deg opp til eksamen på InSchool Privatist.

  • Privatistportalen er åpen i perioden 1. - 15. september for oppmelding til eksamener på høstsemesteret. 
  • 15. januar til 1. februar for oppmelding til eksamener på vårsemesteret.
  • Du melder deg opp og avlegger eksamenene i det fylket du befinner deg i. Les informasjonen for ditt fylke på privatistportalen og på nettsidene til ditt fylke.
  • Utdanningsdirektoratet setter datoer for eksamener i skriftlige fag. Datoene finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#a110477

Datoer for muntlige og muntlig/praktiske eksamener blir satt av eksamenskontoret eller eksamensskolene i det enkelte fylke.
Datoene er individuelle, og muntlig eksamensperiode kan være spredt over en hel måned. Du finner din dato i privatistportalen.

Priser for privatisteksamener for skoleåret 2024/2025:

For at oppmeldingen til privatisteksamen skal være gyldig må eksamensavgiften være betalt innen oppmeldingsfristen.

Eksamensavgiften er en offentlig avgift du betaler til fylkeskommunen og den betales med bankkort via betalingsløsningen i privatistportalen.

1305 kroner per eksamen for:

  • fag du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter. 
  • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist.

2611 kroner per eksamen for:

  • fag du allerede har bestått som elev eller privatist.