Når du tar fag som privatist, må du avlegge eksamen for å få tellende resultat. Du melder deg opp til eksamen på privatistportalen: https://privatist.inschool.visma.no/

  • PrivatistPortalen er åpen 1.-15. september for oppmelding til eksamener før jul, og fra 15. januar til 1. februar for eksamener til våren.
  • Du melder deg opp og avlegger eksamen i det fylket du befinner deg i. Les informasjonen for ditt fylke på privatistportalen og på nettsidene til ditt fylke.
  • Utdanningsdirektoratet setter datoer for eksamener i skriftlige fag.
  • Dato for en skriftlig eksamen er den samme for alle elever og privatister i landet. Dato for skriftlig eksamen finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

Datoer for muntlige og muntlig/praktiske eksamener blir satt av eksamenskontoret eller eksamensskolene i det enkelte fylke. Dato er individuell, og muntlig eksamensperiode kan være spredt over en hel måned. Du får vite din dato på privatistportalen.

Priser for privatisteksamener for skoleåret 2022 / 2023:

For at oppmeldingen til privatisteksamen skal være gyldig må eksamensavgiften være betalt innen oppmeldingsfristen. Eksamensavgiften er en offentlig avgift du betaler til fylkeskommunen og den må betales med bankkort via betalingsløsningen i privatistportalen.

1217 kroner per eksamen for:

  • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter.
  • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist.

2435 kroner per eksamen for:

  • fag du allerede har bestått som elev eller privatist.