Du kan som privatist enkelt definere ditt eget studieløp. På ASK kan du velge mellom tre alternativer: helårsfag, halvårsfag eller månedsabonnement. Du står helt fritt å kombinere alternativene som du ønsker for best mulig skreddersydd løp for deg.

Helårsfag

Planlegger du å studere et helt skoleår vil det både være lønnsomt og forutsigbart å velge et helårsløp. Som helårselev kan du søke om støtte fra Lånekassen og du får støtte ut fra hvilken studiebelastning (antall fag) du har.

  • Kjøper du helårsfag på høsten, da har du tilgang fra kjøpstidspunktet fram til 1. juli året etter.

  • Kjøper du helårsfag på våren, da har du tilgang fra kjøpstidspunktet fram til 31. desember samme året.

Halvårsfag

Fordelene med å velge halvårsfag er at det blir både billigere og mer effektivt. Du kan søke om støtte fra Lånekassen og du får støtte ut fra hvilken studiebelastning (antall fag) du har.

  • Kjøper du halvårsfag (vår), da har du tilgang til hele faget fra 1. januar og til 1. juli.

  • Kjøper du halvårsfag (høst), da har du tilgang til hele faget fra 1. juli og til 31. desember.

Abonnement

Tilgang til faget fra kjøpstidspunktet til du selv sier opp.

Du kan selv velge når du vil starte og du kan abonnere på så mange fag du vil. Abonnementet løper fra du registrerer deg første gang og fornyes automatisk hver måned til du selv sier det opp.

  • Som abonnementselev kan du ikke søke støtte fra Lånekassen.
  • Du får ikke utstedt et studentbevis.
  • Du har ikke tilgang til eksamenstreningspakken. 

Du kan få støtte fra Lånekassen til å ta fag på ASK

Les mer