Velg ditt studieløp på ASK

Du kan som privatist enkelt definere ditt eget studieløp. På ASK kan du velge mellom helårsfag og halvårsfag. Du står helt fritt å kombinere alternativene som du ønsker for best mulig skreddersydd løp for deg.

Helårsfag

Planlegger du å studere et helt skoleår vil det både være lønnsomt og forutsigbart å velge et helårsløp. Som helårselev kan du søke om støtte fra Lånekassen og du får støtte ut fra hvilken studiebelastning (antall fag) du har.

  • Kjøper du helårsfag på høsten, da har du tilgang fra kjøpstidspunktet fram til 1. juli året etter.

  • Kjøper du helårsfag på våren, da har du tilgang fra kjøpstidspunktet fram til 31. desember samme året.

Halvårsfag

Fordelene med å velge halvårsfag er at det blir både billigere og mer effektivt. Du kan søke om støtte fra Lånekassen og du får støtte ut fra hvilken studiebelastning (antall fag) du har.

  • Kjøper du halvårsfag (vår), da har du tilgang til hele faget fra 1. januar og til 1. juli.

  • Kjøper du halvårsfag (høst), da har du tilgang til hele faget fra 1. juli og til 31. desember.