Slik fungerer det

Klart du får prøvemuntlig selv om du studerer digitalt! Fra høsten 2021 får alle som er privatist på ASK tilbud om gratis prøvemuntlig - digitalt. Du trekker en oppgave, får ca 30 minutter forberedelsestid og du møter opp til 'eksamineringsrommet' der sensor (lærer) venter på deg. Du får tilbakemelding og veiledning både på innhold og gjennomføring. Samt en veiledende karakter. Gled deg! 

Slik fungerer det Slik fungerer det