Påmelding og betaling

Påmelding skjer ved at du velger fagene du skal ta, legger de i handlekurven, lager ny bruker og følger betalingsstegene.

Betaling hvis du kun tar halvårsfag på høst

 • Prisene for fagene summeres
 • Du kan velge å betale hele summen eller 900 kroner ved påmelding. Dette velger du ved å trykke på "Betal i avdrag" eller "Betal alt nå".
 • Resten av skolepengene trekkes fra din konto i ett avdrag 20. august.
 • Hvis du kjøper fag etter 20. august, da trekkes resten av skolepengene 10 dager etter kjøpstidspunktet.
 • Du kan trekke deg fra kontrakten uten kostnad innen 14 dager etter kjøp. 

Betaling hvis du kun tar halvårsfag på vår

 • Prisene for fagene summeres.
 • Du kan velge å betale hele summen eller 900 kroner ved påmelding. Dette velger du ved å trykke på «Betal alt nå» eller «Betal i avdrag».
 • Resten av skolepengene trekkes fra din konto i ett avdrag 15. januar.
 • Hvis du kjøper fag etter 15. januar, da trekkes resten av skolepengene 10 dager etter kjøpstidspunktet. 
 • Du kan trekke deg fra kontrakten uten kostnad innen 14 dager etter kjøp. 

Betaling hvis du tar halvårsfag og helårsfag

Dette gjelder om du har valgt å betale i avdrag. Prisen på fagene summeres og deles i 3 avdrag: 

 • Avdrag 1: 900 kroner ved påmelding
 • Avdrag 2: Utgjør sammen med avdrag 1 halvparten av totale skolepenger. Beløpet trekkes 20. august.
 • Avdrag 3: Resten av totale skolepenger trekkes 15.januar.