Studievilkår for privatister i ASK

1. Hva vilkårene gjelder 

Disse vilkårene gjelder når du bruker undervisningsopplegget i ASK. Opplegget eies av ASK Undervisning AS («ASK" eller "vi"), organisasjonsnummer 915 017 096, postadresse Søndre Tollbodgate 7, 9008 TROMSØ. Når du tar undervisningsopplegget i bruk går vi ut fra at du har lest disse vilkårene, og at du er over 18 år og bosatt i Norge. Er du under 18 år, må avtalen leses og aksepteres av foresatt. Er du ikke privatperson må du inngå egen bedriftsavtale. 

2. Om ASK Undervisning 

ASK Undervisning inneholder undervisningsopplegg med videoer, tekster, oppgaver og annet innhold. Hvor mange videoer, oppgaver og opplegg som er tilgjengelige pr fag vil variere. Undervisningsopplegget er tilgjengelig for flere typer enheter og operativsystemer (mobil, PC, pad osv), og du kan benytte et begrenset antall enheter til enhver tid. For privatister under semester- og helårsavtaler inkluderer undervisningsopplegget online oppfølging fra faglærer via fagforum samt retting og tilbakemelding på innleveringer. Faglæreroppfølging tilbys ikke i perioden fra 20. juni til 20. august.

3. Bruk av undervisningsopplegget 

Undervisningsopplegget er for privat bruk og kan bare brukes av deg personlig. Du kan ikke dele passord med andre, videreselge eller bruke undervisningsopplegget kommersielt. Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til undervisningsopplegget (hacking), å kopiere innhold for annet enn privat bruk samt å dele innhold på internett. 

4. ASKs ansvar for undervisningsopplegget

ASK er ansvarlig for alt innholdet i undervisningsopplegget og for at undervisningsopplegget virker. ASK er ikke ansvarlig for feil ved internettforbindelsen eller feil på enheten du bruker. Oppdager du feil i undervisningsopplegget er det fint om du kontakter vår kundeservice. Er det langvarige feil som gjør at du ikke kan bruke undervisningsopplegget i ASK, kan du ha krav på refusjon. Se våre hjelpesider for mer informasjon om tekniske krav og feilretting.

5. Elevens ansvar

Som elev på ASK er du ansvarlig for å sette deg inn i skolens avtalevilkår og plikter å overholde disse. Når du kjøper fag eller kurs så er du selv ansvarlig for at fagene du har kjøpt gir de rette fagkombinasjonene som du trenger for å oppnå ønskelig kompetanse.

Før du inngår en avtale om kjøp av fag fra ASK Undervisning, plikter du selv å forsikre deg om at du er kvalifisert til å få lån/stipend fra Lånekassen, dersom skolepenger skal finansieres med
dette. Avslag fra Lånekassen gir deg derfor ikke fritak fra ordinære oppsigelse- og avbruddsregler

Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp til riktig eksamen, og du må selv kontrollere at eksamener ikke faller på samme tidspunkt. 

6. Registrering av personopplysninger 

Når du registrerer deg første gang må du oppgi riktig kontaktinformasjon - navn, personnummer, e-post og mobilnummer. Vi vil også registrere opplysninger om utstyr og IP-adresse, samt hvordan du bruker undervisningsopplegget når du er innlogget. Dette gjør vi for å forbedre ASK og tilpasse innholdet til dine vaner og interesser. Vi vil også koble sammen de opplysningene vi registrerer med offentlig tilgjengelige opplysninger. Vi deler bare informasjonen med andre hvis det er nødvendig for å levere undervisningsopplegget, og ellers bare når du har samtykket til det. Alt om hvordan ASK registrerer, deler og bruker dine personopplysninger, og hvordan du går frem for å endre på dette, finner du i våre Retningslinjer for personvern

7. Betaling 

Vi har forskjellige typer abonnement og betalingsmåter. Etter avtaleinngåelse vil all informasjon om avtaler, abonnement og hvordan du betaler være tilgjengelig på Min Side.

Semester- eller helårsavtale

Du kan inngå en avtale som gjelder for et semester eller et skoleår. Tegner du avtale før semesterstart, betales et mindre avdrag på forhånd, og resten forfaller ved oppstart av semesteret. Tegnes semester- eller årsavtale etter at semesteret er begynt, betales hele beløpet på bestillingstidspunktet. En semester- eller helårsavtale er bindende, det vil si at avtalen ikke kan sies opp, og innbetalte skolepenger refunderes ikke.

Abonnement pr måned

Forhåndsbetalt abonnement løper fra du registrerer deg første gang og fornyes automatisk til du sier det opp. Abonnementet løper fra dato til dato, det vil si tegnes abonnementet den 10. i en måned, løper abonnementet til den 10. i neste måned og blir automatisk fornyet. Å stoppe automatisk fornyelse av abonnementet gjør du selv på Min side.
For alle avtaletyper gjelder det at betaler du for sent, kan vi kreve gebyr og forsinkelsesrente, og vi kan sperre tilgangen inntil du har betalt. Betaling vil gjøres som trekk på det registrerte bankkortet. Dersom det ikke er dekning på konto på trekk-tidspunktet for hele avtalens verdi, forbeholder vi oss retten til å trekke et mindre beløp til delvis dekning av skolepengene.
Ved fortsatt manglende betaling vil innlogging sperres, og dine forpliktelser om betaling til oss vil bli overført til Intrum for videre oppfølging. 
 

8. Lånekassen

For å kvalifisere til støtte fra Lånekassen, må det tegnes semester- eller helårsavtale. Månedsabonnement kvalifiserer ikke til støtte fra Lånekassen. Perioden mellom oppstart og eksamen må være minimum 4 måneder. Det er et krav at du jobber og viser progresjon i ASK hver uke for å opprettholde støtte. Se www.lanekassen.no for fullstendige betingelser.

Dersom du unnlater å følge opp avtalen ved for eksempel å ikke betale skolepengene eller ikke jobber med fagene, er vi pliktige til å melde avbrudd til Lånekassen, og utbetalinger derfra opphører. Avbrudd fritar deg ikke fra avtalen med ASK, og skolepengene må betales i sin helhet i henhold til punkt 6 i disse vilkårene.

Det tilkommer en avgift på kr 980 pr påbegynte semester (semesteravgift), som må være betalt før Lånekassen utbetaler støtte.

9. Angrerett 

Du har vanlig angrerett, det vil si at du kan gå fra avtalen innen 14 dager etter kjøpet, eller fra vi første gang informerte deg om angreretten. Har du bedt om tilgang før fristen løper ut, kan vi likevel kreve betalt for den perioden du har brukt undervisningsopplegget (angrerettloven § 22, 3).
Angreskjema finner du her: Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Ved kjøp av fysiske produkter må varen returneres til ASK sin adresse, Søndre Tollbodgate 3, 9008 Tromsø, før en tilbakebetaling kan gjennomføres. Pakken må merkes med «Angrerett» i tillegg til fullt navn, adresse og telefonnummer. Det fysiske produktet må være ubeskadiget og returneres i hel original-emballasje dersom annen returemballasje ikke er vedlagt. Kunde må betale returkostnad for fysiske produkter ved en eventuell angrerett. 

10. Endringer 

Vi arbeider hele tiden for å forbedre undervisningsopplegget i ASK. Hvis vi øker prisen uten at det skyldes vanlig prisstigning eller nye avgifter, eller vi gjør andre endringer som gjør at undervisningsopplegget blir mindre attraktivt for de som bruker den, gir vi deg minst en måneds varsel, og da kan du velge å si opp avtalen. Av og til vil vi oppdatere vilkårene. Hvis vi gjør endringer av betydning for deg, vil du bli varslet.

11. Oppsigelse 

En semester- eller helårsavtale er bindende, det vil si at avtalen ikke kan sies opp, og innbetalte skolepenger refunderes ikke. 
Et abonnement kan sies opp når du vil på Min Side, og da vil avtalen løpe ut den perioden du har forhåndsbetalt. 

12. Avbrudd

Avbrudd ved sykdom eller plutselig hendelse. Dersom du blir syk eller kommer i omstendigheter som gjør at det blir umulig å gjennomføre studiene må du melde det til oss uten ugrunnet opphold med dokumentasjon fra lege. Melding om dette skal sendes til oss med dokumentasjon på epost: [email protected]

Ved avbrudd så betaler du for den tiden du har hatt tilgang til studieopplegget inntil melding om avbrudd er mottatt og godkjent. En avkorting av skolepengene kan gis for den tid som gjenstår av studiet.

13. Kontakt 

For å kontakte ASK benytt kontaktskjema på våre hjelpesider, epost [email protected], eller ring oss på 48 38 60 30. 

Versjon 1.7 23.05.2023

Last ned PDF-versjon av vilkårene.