Russisk, Nivå I (A1-A2)

kr 4900 per fag

Eksamensform: Skriftlig og muntlig

Fagkode: FSP6209 & FSP6210 eller PSP5820 & PSP5821

Studiebelastning: 54% (1 semester) 27% (2 semester)

Prøv gratis

Legg til Russisk, Nivå I (A1 & A2) i handlekurven

Ta hele faget på ET HALVT ÅR kr 4.900

Ta hele faget på ETT ÅR kr 6.500

Fakta om Russisk Nivå I

Russisk er et verdensspråk og det åttende mest talte språket i verden.

Russisk I er både et fellesfag og et programfag og tas av elever i VGS og av privatister. Russisk I kan tas både som fellesfag og som programfag. Russisk I er ment for deg som skal ha generell studiekompetanse eller forbedre karakterer. Tar du Russisk I som programfag, gir det 0,5 språkpoeng. ...les mer

Over 150 millioner mennesker har russisk som morsmål, og er et av seks offisielle språk i FN. Når du lærer deg russisk får du muligheten til å ta del i en rik og spennende kultur.

Dette lærer du i Russisk Nivå I

  • kommunisere med god uttale og intonasjon
  • tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
  • bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert
  • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
  • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur

Videoundervisningen og oppgavene på ASK gir deg det du trenger for å kunne ta eksamen i Russisk, Nivå I. Kurset kan også tas som et selvstendig kurs for å lære deg russisk på egenhånd.

Undervisningen starter når du trykker 'play'

Gjennom omtrent 120 korte videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Russisk, Nivå I (A1-A2). Dette klarer du! Se Olga forklare sted og retninger. 

Erle

“Jeg fikk bedre og raskere hjelp til spørsmålene mine her enn jeg har fått ved noen annen skole. Lærerne var også svært flinke til å forklare, og ga meg alltid utfyllende og gode svar uansett hva jeg måtte lurte på."

ASK Veiledning
arrow glow
1 2 3 4
1

Behov for flere fag?

2

Vi har fagpakker som gjør det enklere å velge studieløp

3

Trenger du mer hjelp?

4

Klikk for å snakke med en studierådgiver