• Eksamen:

  Skriftlig
  Muntlig
 • Eksamenskoder:

  FSP5083/PSP5043
  FSP5084/PSP5044
 • Belastning:

  54% (1 semester)
  27% (2 semester)

Russisk, Nivå I (A1-A2) i Ask

Lær russisk på en måte som aldri har vært tilgjengelig før. Dette kurset har en strukturert tilnærming som vil hjelpe deg å oppnå de beste læringsresultatene. Du får 12 timer med motiverende videoforelesninger, quiz og oppgaver med fasit knyttet til forelesningene og du følger din egen progresjon med selvevalueringsoppgaver etter hvert kapittel. Kurset er en kombinasjon av over ti års erfaring med undervisning i russisk som andrespråk, den mest moderne teknologi og engasjerende pedagogikk.

 

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.

Faglærer

Olga Voronchikhina

Olga Voronchikhina

Olga Voronchikhina har undervist russisk språk i over 10 år. Hun har mastergrad innen informasjonsteknologi og har studert undervisning av russisk som andrespråk ved MGU universitetet i Moskva. Siden har hun undervist og jobbet med tolking, oversettelse og utvikling av kursmateriell for både private kunder, bedrifter, ambassader i Moskva og ved utenrikstjenestens kompetansesenter i Oslo. Hun snakker flytende engelsk og norsk, avansert spansk, og lærer seg tysk.

Hva skal du lære i Russisk, Nivå I (A1-A2)?

Videoforelesningene og oppgavene i ASK gir deg det du trenger for å kunne ta eksamen i Russisk, Nivå I. Kurset kan også tas som et selvstendig kurs for å lære deg russisk helt på egenhånd. Vårt mål er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du best mulig mestrer faget og skriftlig og muntlig eksamen. I løpet av kurset skal du blant annet igjennom følgende kompetansemål:

 • kommunisere med god uttale og intonasjon
 • tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
 • bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert
 • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
 • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur

Russisk er et verdensspråk og det åttende mest talte språket i verden. Over 150 millioner personer snakker russisk som morsmål, og det er ett av seks offisielle språk i FN. Når du lærer deg russisk får du muligheten til å ta del i en rik og spennende kultur.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 124 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Russisk, Nivå I (A1-A2).

< Til fagoversikt