Sosiologi og sosialantropologi

kr 4300

Eksamensform: Muntlig

Fagkode: SAM3054

Studiebelastning: 34% (1 semester) 17% (2 semester)

Prøv gratis

Legg til Sosiologi og sosialantropologi -kunnskapsløftet i handlekurven

Fakta om Sosiologi og sosialantropologi

Som verdensborger så er det viktig å ha kunnskap om samfunn og kulturer.

Sosiologi og sosialantropologi Vg2 er et programfag som sammen med Vg3-faget Politikk og menneskerettigheter gir fordypning i samfunnsfag. ...les mer

Faget er satt sammen av to forskjellige samfunnsvitenskapelige fag. Sosiologi søker å fortolke og forklare hvordan mennesker blir formet av samfunnsforhold, og samtidig hvordan samfunnet endres som resultat av menneskelig samhandling. Sosialantropologi omtales gjerne som det sammenlignende studium av kultur og samfunn.

Du lærer dette:

  • Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
  • Kulturforståelse
  • Sosialisering
  • Produksjon og arbeid
  • Fordeling av goder

Videoundervisningen på ASK dekker pensum i Sosiologi og sosialantropologi Vg2. Videoene er presise og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du som privatist best mulig mestrer muntlig eksamen.

Undervisningen starter når du trykker 'play'

Gjennom omtrent 40 korte videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Sosiologi og sosialantropologi. Dette klarer du! Se Lise forklare definisjon av et gode. 

Du får god hjelp i fagene

På ASK møter du læreren din på ulike måter og får knallgod hjelp. Du møter lærer igjennom ‘Spørsmål og svar’-knappen. Dette er et fagforum der du stiller dine spørsmål og får kjapt et svar.

For deg som tar matematikk eller et annet realfag, møter du lærer en-til-en i et digitalt rom. Vi kaller det live veiledning. Det fungerer slik: sliter du med en oppgave, ber du om hjelp ved å trykke på den grønne knappen inne i faget - akkurat som du rekker opp hånden i klasserommet.

Du møter lærer også gjennom tilbakemeldinger på innleveringer og gjennom digital prøvemuntlig.

Stine

“Læreren min har vært veldig støttende gjennom hele semesteret. De gangene jeg stilte spørsmål til læreren tok det aldri lang tid før jeg fikk et utfyllende svar."

I alle muntlige fag tilbyr vi gratis digital prøvemuntlig. Den er mest mulig lik en muntlig eksamen.

Du får tilbakemelding og veiledning både på innhold og gjennomføring. Samt en veiledende karakter.

ASK Veiledning
arrow glow
1 2 3 4
1

Behov for flere fag?

2

Vi har fagpakker som gjør det enklere å velge studieløp

3

Trenger du mer hjelp?

4

Klikk for å snakke med en studierådgiver