Spansk II

kr 4300 per fag

Eksamensform: Skriftlig og muntlig

Fagkode: FSP6222/FSP6223

Studiebelastning: 54% (1 semester) 27% (2 semester)

Prøv gratis

Legg til Spansk II i handlekurven

Ta hele faget på ET HALVT ÅR kr 4.300

Ta hele faget på ETT ÅR kr 5.900

Fakta om Spansk II

Når du lærer deg spansk får du muligheten til å ta del i en verdensomspennende kultur.

Spansk II er både et fellesfag og et programfag og tas av elever i VGS og av privatister. Spansk er et verdensspråk og det tredje mest talte språket i verden. I tillegg til å lære deg språket, vil du også gjennom dette kurset få et innblikk i spansk og latin-amerikansk historie og bli mer kjent med kulturen gjennom musikk, litteratur, mat, fotball, dans og film. ...les mer

Spansk er et såkalt modningsfag. Man trenger tid til å lære seg å lese, skrive og, ikke minst snakke språket godt. På dette kurset er det derfor viktig å jobbe jevnt, unngå skippertak og også 'leve' språket - å snakke, lese, skrive og lytte til spansk overalt, hele tiden.

Dette lærer du:

  • utnytte erfaringer med språklæring for å videreutvikle sin flerspråklighet
  • forstå innholdet i skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangere
  • kommunisere med god uttale og intonasjon
  • tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
  • bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert
  • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
  • drøfte sider ved livsvilkår og aktuelle samfunnsforhold i språkområdet
  • gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområdet
  • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette

Videoundervisningen på ASK dekker pensum i Spansk II. Videoene er presise og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du best mulig mestrer faget og skriftlig og muntlig eksamen.

Undervisningen starter når du trykker 'play'

Gjennom omtrent 150 korte videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Spansk, Nivå II. Dette klarer du! Se Hanne forklare bekreftende imperativ regelrett form.

Live

“På ASK får du alt du trenger for å oppnå toppkarakter; undervisning, innleveringer, god oppfølging fra faglærer og prøvemuntlig, alt pakket inn i en veldig rimelig pris."

Du får god hjelp i fagene

På ASK møter du læreren din på ulike måter og får knallgod hjelp. Du møter lærer igjennom ‘Spørsmål og svar’-knappen. Dette er et fagforum der du stiller dine spørsmål og får kjapt et svar.

For deg som tar matematikk eller et annet realfag, møter du lærer en-til-en i et digitalt rom. Vi kaller det live veiledning. Det fungerer slik: sliter du med en oppgave, ber du om hjelp ved å trykke på den grønne knappen inne i faget - akkurat som du rekker opp hånden i klasserommet.

Du møter lærer også gjennom tilbakemeldinger på innleveringer og gjennom digital prøvemuntlig.

I alle muntlige fag tilbyr vi gratis digital prøvemuntlig. Den er mest mulig lik en muntlig eksamen.

Du får tilbakemelding og veiledning både på innhold og gjennomføring. Samt en veiledende karakter.

ASK Veiledning
arrow glow
1 2 3 4
1

Behov for flere fag?

2

Vi har fagpakker som gjør det enklere å velge studieløp

3

Trenger du mer hjelp?

4

Klikk for å snakke med en studierådgiver