23/5-regelen som privatist

Slik får du generell studiekompetanse som voksen

Korteste vei til generell studiekompetanse

23/5-regelen som privatist

Korteste vei til generell studiekompetanse som voksen er med det vi kaller 23/5-regelen. Det er tre vilkår du må oppfylle for å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen:

  • Du må være 23 år eller eldre det året du søker om opptak til høyere utdanning
  • Du må ha fullført og bestått de syv studiekompetansefagene
  • Du må dokumentere minst 5 års utdanning og/eller arbeidspraksis
Korteste vei til generell studiekompetanse

Slik fungerer 23/5-regelen

Generell studiekompetanse som privatist

For å oppnå generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du ha fullført og bestått det vi kaller studiekompetansefagene: norsk, engelsk, historie, samfunnskunnskap, matematikk 1P og 2P og naturfag. ...les mer

Det er ingen aldersgrense for å ta studiekompetansefagene, eller minstekravsfagene, som de også kalles. Men, du kan ikke søke opptak til høyere utdanning med 23/5-regelen før det året du fyller 23 år. Du må i tillegg dokumentere minst 5 års utdanning og/eller arbeidspraksis.

Dette dekker kravet til 5 års utdanning/arbeidspraksis

Generell studiekompetanse med 23/5-regelen

For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du dokumentere minst 5 års utdanning og/eller arbeidspraksis. All utdanning og arbeidspraksis som du kan dokumentere blir regnet sammen og må utgjøre minst 5 års fulltid.  ...les mer

Utdanning og arbeidspraksis som kan dekke kravet er blant annet lønnet arbeid, videregående skole, læretid, folkehøgskole, militæret og omsorgsarbeid. Det er viktig at du kan dokumentere dette gjennom arbeidsattester, vitnemål eller kompetansebevis, tjenestebevis og lignende.

For mer detaljert beskrivelse av hva som kan inngå i kravet til minst 5 års utdanning og/eller arbeidspraksis, gå til Samordna opptak

 

Dette er 23/5-pakken

Generell studiekompetanse som privatist

I fagpakken som heter 23/5-pakken får du tilgang til alle 7 fagene du må ha bestått for å oppnå generell studiekompetanse (GENS) med 23/5-regelen. Disse fagene kalles minstekravsfag eller studiekompetansefag:  ...les mer

 

 

23/5-pakken på ASK

Generell studiekompetanse som privatist

Fagpakken inkluderer:

  • hele pensum gjennom høykvalitets videoundervisning
  • hjelp fra lærer hele uka gjennom forum og live veiledning
  • eksamenstrening gjennom innleveringer og prøvemuntlig

Du kan velge å ta alle fagene i 23/5-pakken over enten ett eller to skoleår. 

23/5-pakken

35.900

Inkluderer 7 fag

Les mer

Derfor er prisen på ASK så lav

23/5-regelen som privatist

For oss på ASK er lav pris et verdivalg: vi ønsker at alle skal ha mulighet til utdannelse uten å sitte igjen med store lån. ASK kunne doblet prisene og fortsatt vært rimeligere enn andre privatistskoler. Vi har sluttet med fysiske skoler og satser alt på digital undervisning fordi det gir større læringseffekt. Det gjør at vi slipper utgifter til lokaler og lærere i flere byer, og du slipper skyhøye priser.

Semesterfag

Trenger du ikke alle fagene i fagpakken, kan du selvsagt kjøpe fag enkeltvis.

Så mange eksamener er 23/5-pakken

Generell studiekompetanse som privatist

Som privatist må du avlegge og bestå eksamen for å få faget godkjent. Tar du 23/5-pakken, og ikke har noen av fagene fra før, må du avlegge og bestå tilsammen ti eksamener for å oppnå generell studiekompetanse.  ...les mer

Norsk avsluttes med tre eksamener (skriftlig hovedmål, skriftlig sidemål og muntlig), engelsk avsluttes med to eksamener (skriftlig og muntlig) og samfunnskunnskap og historie avsluttes med en muntlig eksamen i hvert av fagene. Eksamen i naturfag er det vi kaller en muntlig-praktisk eksamen som ofte inkluderer et labforsøk og i matematikk 1P og matematikk 2P er det en skriftlig eksamen i hvert fag. 

Les om muntlig-praktisk eksamen i naturfag her.

Slik finner du ditt karaktersnitt med 23/5-regelen

Generell studiekompetanse som privatist

Start med å finne karaktersnittet du har i studiekompetansefagene ved å legge sammen alle eksamen- og standpunktkarakterene i disse fagene, dele på antall karakterer og gange med 10. Da har du funnet det vil kaller dine karakterpoeng. Deretter legger du til eventuelle realfagspoeng, språkpoeng, kjønnspoeng, poeng for opptaksprøver og alders- og tilleggspoeng. ...les mer

Slik regner du ut dine konkurransepoeng:

  • Karakterpoeng er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10
  • Skolepoeng er summen av karakterpoeng og realfag- og språkpoeng 
  • Konkurransepoeng er summen av skolepoeng, tilleggspoeng og alderspoeng

For å regne ut ditt karaktersnitt med 23/5-regelen bruker du enkelt ASK sin karakterkalkulator

Merk at når du poengberegnes etter 23/5-regelen får du alderspoeng fra og med året du fyller 24 år.

For mer informasjon om poengberegning og 23/5-regelen, gå til Samordna opptak. 

Andre leste også ‘Regn ut karaktersnitt og konkurransepoeng med karakterkalkulator. Karakterforbedring som privatist’. 

Disse studiene kan du søke opptak til med 23/5-regelen

Generell studiekompetanse

Du er kvalifisert til å søke på studier som har generell studiekompetanse (GENS) som opptakskrav. ...les mer

For studier som har tilleggskrav, kan du bruke 23/5-regelen som grunnlag og i tillegg ta de fagene som kreves.

Hør podkastepisoden!

Korteste vei til generell studiekompetanse

Med 23/5-regelen blir veien til studiekompetanse mye kortere enn om du skal bygge fullt vitnemål. 

I denne podkastepisoden hører du Airin Furnesdal og Malin Olovsson, begge studierådgivere på ASK, snakke om 23/5-regelen. De gir deg svar på det du trenger å vite om alderskrav, praksiskrav og minstekravsfagene.

Lykke til på eksamen er ASK Privatist sin podkast. Hør episoden der du vanligvis lytter til dine favorittpodkaster:

Spotify

ApplePodcast

Hør podkastepisoden!

Ofte stilte spørsmål om 23/5-regelen

Generell studiekompetanse som privatist

Hvordan få generell studiekompetanse som voksen?

Korteste vei til generell studiekompetanse som voksen er med det vi kaller 23/5-regelen. Det er tre vilkår du må oppfylle for å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen:

- Du må være 23 år eller eldre det året du søker om opptak til høyere utdanning

- Du må ha fullført og bestått de seks studiekompetansefagene

- Du må dokumentere minst 5 års utdanning og/eller arbeidspraksis

Hvordan fungerer 23/5-regelen?

For å oppnå generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du ha fullført og bestått det vi kaller studiekompetansefagene: norsk, engelsk, historie, samfunnskunnskap, matematikk 1P og 2P og naturfag.

Hvor mange år må man jobbe for å få generell studiekompetanse som privatist?

Mange privatister velger å fordele minstekravsfagene over to år. Særlig om man har jobb i tillegg til studiene. Andre velger å ta alle fagene på ett år.

Hva betyr praksiskrav?

For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du dokumentere minst 5 års utdanning og/eller arbeidspraksis. All utdanning og arbeidspraksis som du har dokumentert blir regnet sammen og må utgjøre minst 5 års fulltid.

Hva menes med minstekravsfag?

For å oppnå generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du ha fullført og bestått det vi kaller minstekravsfagene: norsk, engelsk, historie, samfunnskunnskap, matematikk 1P og 2P og naturfag.

Hva menes med studiekompetansefag?

Studiekompetansefag er det samme som minstekravsfag: norsk, engelsk, historie, samfunnskunnskap, matematikk 1P og 2P og naturfag.

Hva er 23/5-pakken?

23/5-pakken på ASK består av undervisning, hjelp fra lærer og eksamenstrening i minstekravsfagene: norsk, engelsk, historie, samfunnskunnskap, matematikk 1P og 2P og naturfag.

Må jeg ha fylt 23 år før jeg kan starte med 23/5-pakken?

Det er ingen aldersgrense for å ta studiekompetansefagene. Men, du kan ikke søke opptak til høyere utdanning med 23/5-regelen før det året du fyller 23 år.

Hvor mange er eksamener 23/5-regelen?

Som privatist må du avlegge eksamen for å få faget godkjent. Tar du 23/5-pakken, og ikke har noen av fagene fra før, må du avlegge tilsammen ti eksamener for å oppnå generell studiekompetanse.

Hvordan regne ut snitt med 23/5-regelen?

Start med å finne karaktersnittet du har i studiekompetansefagene ved du legge sammen alle eksamen- og standpunktkarakterene i disse fagene, dele på antall karakterer og gange med 10. Da har du funnet det vil kaller dine karakterpoeng. Deretter legger du til eventuelle realfagspoeng, språkpoeng, kjønnspoeng, poeng for opptaksprøver og alders- og tilleggspoeng.

Hvilke studier kan jeg søke på med 23/5-regelen?

Du er kvalifisert til å søke på studier som har generell studiekompetanse (GENS) som opptakskrav. For studier som har tilleggskrav, kan du bruke 23/5-regelen som grunnlag og i tillegg ta de fagene som kreves.

Enn om jeg har noen av minstekravsfagene fra før, teller de med?

Ja, du kan bruke alle studiekompetansefagene du har bestått fra tidligere videregående opplæring for å oppfylle kravet etter 23/5-regelen. Kravet er at du har bestått fag med minimum en standpunktkarakter.

Jeg har matematikk 1M fra grunnkurs, reform 94, hvilket mattefag trenger jeg da for å få generell studiekompetanse?

Med matematikk 1M fra yrkesfaglig utdanningsprogram etter reform 94 så trenger du kun å bygge på med matematikk 2P-Y eller 2T-Y for å oppfylle kravet til generell studiekompetanse.

Jeg vil forbedre karakteren jeg har i matematikk 1MY fra reform 94. Hvilke matematikkfag må jeg velge får å få generell studiekompetanse?

Da må du både ta fagene Matematikk 1P og Matematikk 2P som til sammen vil erstatte karakteren du har i 1MY.

Kan jeg søke på studier selv om jeg ikke er ferdig med alle privatisteksamener?

Ja, du kan søke universitet og høyskole selv om du ikke er ferdig med alle privatisteksamener. I søknaden haker du av for at du skal ettersende karakterer. Frist: 1. juli.

Kan jeg bytte ut matematikk 2P-Y med matematikk R1?

Søker du opptak til høyskole/universitet med 23/5-regelen, kan du erstatte matematikk 2P-Y med matematikk R1. Det forutsetter at du allerede har bestått matematikk 1P-Y eller 1T-Y.