Slik lykkes du på muntlig-praktisk eksamen

Privatisteksamen i naturfag

Slik foregår muntlig-praktisk eksamen i naturfag

Privatisteksamen

Du har en forberedelsesdel og deretter selve eksamineringen. Under eksamineringen snakker du om temaet fra forberedelsesdelen og eventuelt andre relevante tema. I tillegg skal du beskrive et labforsøk. ...les mer

Formen på muntlig-praktisk eksamen kan variere fra fylke til fylke, men normalt er det inntil 45 minutter forberedelsestid og 45 minutter eksaminering.

Du trekker en oppgave og forbereder svaret ditt i inntil 45 minutter. Du får bruke hjelpemidler, men det er kun notatarket du får lov å ta med inn og bruke når du legger frem svaret på oppgaven. 

Eksamineringen starter med at du presenterer svaret ditt fra forberedelsestiden. Etter hvert vil eksaminator stille deg noen spørsmål slik at dere har en samtale om emnet du har presentert. Deretter får du et emne som du ikke får forberedelsestid på. Til slutt skal du beskrive et labforsøk. 

Etter at eksamineringen er ferdig, venter du ute på gangen mens sensor og eksaminator blir enige om hvilken karakter du skal få. Dette tar noen få minutt. Så blir du hentet inn igjen og sensor forteller deg hvilken karakter du har fått. Det er et krav at sensor også skal begrunne karakteren.

Planlegger du å ta privatisteksamen i norsk, historie eller samfunnskunnskap? Les om muntlig eksamen som privatist her.

Her finner du informasjon fra Utdanningsdirektoratet (Udir) om privatisteksamen.

Slik foregår muntlig-praktisk eksamen i naturfag

Dette gjør du på muntlig-praktisk eksamen i naturfag

Privatisteksamen

Lag deg en god disposisjon og bruk stikkord som notater. Finn gode eksempler på det du skal snakke om og vis til utregninger og lignende. Ikke les direkte fra notatarket. Husk å vise kunnskap og gi eksempler på tvers av temaer som er relevant. Og ønsker du god karakter, må du beherske fagspråket og terminologien. ...les mer

Ikke les direkte fra notatarket. Gjør du det, får du trekk i karaktervurderingen. Husk å vise kunnskap - gi eksempler på tvers av temaer som er relevant - og som du kan noe om. Og til sist: i fag som naturfag, biologi, kjemi og fysikk står det eksplisitt i læreplanen at du skal kunne bruke fagspråket riktig. Ønsker du god karakter, må du beherske fagspråket og terminologien.

Huskeliste for privatisteksamen i naturfag:

  • lag en god disposisjon og bruk stikkord som notater
  • finn gode eksempler og vis utregninger
  • vis kunnskap og bruk fagspråk og riktig terminologi

 

På ASK får du hjelp fra lærer og god eksamenstrening gjennom live veiledning og prøvemuntlig.

Slik gjennomfører du labforsøket på muntlig-praktisk eksamen i naturfag

Privatisteksamen

Det er ikke utstyrshåndtering som er det viktigste, det er den bakenforliggende teorien som er viktigst. Og husk å ha fokus på hensikt, relevans og feilkilder.  ...les mer

Vanligvis starter man med teorien og så er labforsøket siste del av selve eksamineringen. Husk at sensor er mest interessert i teorien bak forsøket og ikke nødvendigvis resultatet av forsøket. Å vise kunnskap om forsøket, og hva det handler om, er viktigst! Altså, knuser du noe under forsøket, doserer feil eller får feil resultat, så er ikke det kritisk - kan du teorien og forklarer hva man forventer å se, altså hensikten med forsøket, relevansen og påliteligheten til forsøket, inkludert feilkilder, så er det viktigst. Sensor er vant til at kandidaten er nervøs, så det er ikke utstyrshåndtering som er det viktigste, det er den bakenforliggende teorien som er viktigst. 

Huskeliste:

  • teorien bak labforsøket er viktigst
  • ha fokus på hensikt, relevans og pålitelighet
  • husk å snakke om mulige feilkilder

Slik fungerer lab på ASK

Privatisteksamen i naturfag

På ASK får du videoundervisning i eksempler på labforsøk og relevant teori til hvert labforsøk. Videoene gir deg full gjennomgang av utstyret og viser utførelsen av forsøkene.  ...les mer

Du laster ned labheftet og fyller inn resultater etterhvert som du ser videoene. Har du spørsmål, får du hjelp fra faglærer via live veiledning og 'Forum'-knappen. Du leverer inn labheftet for tilbakemelding fra lærer (valgfritt) og undervisningsvideoene og labheftet bruker du som forberedelse til eksamen. 

Les mer om fagene på ASK her

Portrettbilde av Lena som ser rett inn i kameraet.
Lena

“Møte med lærer var utrolig enkelt og kjempegreit. Det er en god oversikt over tidspunktene lærerne er tilgjengelige på live veiledning, så er lett å planlegge studieøktene opp mot det."

Mari

“Prøvemuntlig var svært nyttig for meg. Her fikk jeg konstruktive tilbakemeldinger på det jeg hadde fremført, og de var veldig nyttige for meg i de siste forberedelsene til selve eksamen."

Naturfag på ASK

Kr 4900 for hele faget, inkludert lab

Tema på muntlig-praktisk eksamen

Privatisteksamen i naturfag

Forberedelsestiden starter med at du trekker et tema. Temaet er beskrevet i form av en teorioppgave eller et kompetansemål. I tillegg kan du få vite hvilket labforsøk du skal gjøre inne på selve eksamineringen. Men, dette er ikke standardisert så her vil det være variasjoner fra fylke til fylke.  ...les mer

Temaer du kan få på muntlig-praktisk eksamen i naturfag:

  • Bærekraftig utvikling
  • Radioaktivitet, bølger og trådløs kommunikasjon
  • Genetikk, bioteknologi og genteknologi

Hør podkastepisoden!

Slik gjennomføres muntlig-praktisk eksamen

I naturfag, og i flere programfag som blant annet fysikk, kjemi og biologi, må du avlegge en muntlig-praktisk eksamen. Hvordan fungerer egentlig den praktiske delen av eksamen - den delen som inkluderer labforsøk? I denne episoden hører du realfagslærerne Magnus Burkow og Henning Nilsen i samtale om muntlig-praktisk eksamen. Henning har over 20 års erfaring som sensor på muntlig-praktisk privatisteksamen. Hør hans anbefaling for hvordan du gjennomfører muntlig-praktisk eksamen på best mulig måte.

Lykke til på eksamen er ASK Privatist sin podkast. Denne episoden er et ‘must’ for deg som skal ta muntlig-praktisk eksamen som privatist. Hør episoden der du vanligvis lytter til dine favorittpodkaster:

Spotify

ApplePodcast

Hør podkastepisoden!

Ofte stilte spørsmål om muntlig-praktisk eksamen

Privatisteksamen

Hvordan foregår muntlig-praktisk eksamen i naturfag som privatist?

Muntlig-praktisk eksamen er todelt: du har en forberedelsesdel og deretter selve eksamineringen. Under eksamineringen snakker du om temaet fra forberedelsesdelen og eventuelt andre relevante tema. I tillegg skal du beskrive et labforsøk.

Hvor lenge varer en muntlig-praktisk eksamen?

På en privatisteksamen varierer forberedelsestiden fra 20 minutter til 45 minutter og selve eksamineringen varer i inntil 45 minutter.

Kan man bruke hjelpemidler på muntlig-praktisk eksamen?

Under forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt.

Kan man ha med notater på muntlig-praktisk eksamen?

På en privatisteksamen vil det ligge notatark i forberdelsesrommet og det er disse du skal bruke å notere på i forberedelsesdelen.  Dette notatarket får du ha med deg inn og bruke under eksamineringen.

Når får man vite tema på muntlig-praktisk eksamen?

På privatisteksamen starter forberedelsestiden med at du trekker et tema. Temaet er beskrevet i form av en teorioppgave eller et kompetansemål. 

Hvem bestemmer hvilke labforsøk som kommer på privatisteksamen?

Det er sensor på skolen du avlegger muntlig-praktisk eksamen på som bestemmer det. Det gjør at spennet i oppgavetekster og labforsøk er vidt. 

Hva må man ha med på muntlig-praktisk eksamen?

På privatisteksamen må du ha med legitimasjon, PC og hjelpemidler.

Kan en man bruke egen PC på muntlig-praktisk eksamen?

En privatist må ha med egen PC som kan brukes på forberedelsesdelen.
 

På muntlig-praktisk eksamen, holder det å kunne bare det som står i læreboka?

Svaret er nei. Det er kompetansemålene og ikke læreboka som muntlig-praktisk eksamen tar utgangspunkt i. 

For en privatist er muntlig-praktisk eksamen på dagtid eller kveldstid?

Det vanligste er at for en privatist foregår muntlig-praktisk eksamen på ettermiddag- og kveldstid på hverdager.  Oppmøtet vil normalt være fra kl 16.

Hva skjer dersom man glemmer å ta med legitimasjon på privatisteksamen?

Da må man henvende deg til privatistvaktene og be om å få dra hjem for å hente legitimasjon. 

Hva gjør jeg dersom jeg får spørsmål på muntlig-praktisk eksamen som jeg er helt blank på?

Det er ganske vanlig å ikke komme gjennom hele pensum. Dersom du har vist fagkunnskaper på den forberedte delen, er det store sjanser for at du får bestått selv om du er blank på andre spørsmål fordi sensorene tar hensyn til den helhetlige kompetansen som du får vist.