Slik foregår muntlig eksamen

Alt du trenger å vite om muntlig eksamen som privatist

Slik foregår muntlig eksamen for deg som er privatist

Muntlig eksamen for en privatist er todelt: en forberedelsesdel og deretter selve eksamineringen. Under eksamineringen snakker du om temaet fra forberedelsesdelen. Deretter får du et emne som du ikke får forberedelsestid på. ...les mer

Formen på muntlig eksamen kan variere fra fylke til fylke, men normalt er det 30 minutter forberedelsestid og 30 minutter eksaminering.

På eksamensdagen skal du først registrere deg (husk legitimasjon!). Deretter skal du hilse på sensorene og trekke en oppgave. Etter at du har lest oppgaven, følger eksaminator deg til forberedelsesrommet der du får sitte i fred og ro og forberede svaret ditt.

Du får bruke hjelpemidler i denne forberedelsesdelen, men det er kun notatarket som du lager i løpet av disse 30 minuttene som du får lov å ta med inn og bruke når du fremfører svaret på oppgaven. Etter 30 min. forberedelse, kommer eksaminator og henter deg og følger deg inn til rommet der du skal eksamineres. 

Eksamineringen starter med at du presenterer svaret ditt fra forberedelsestiden. Etter hvert vil eksaminator stille deg noen spørsmål slik at dere har en samtale om emnet du har presentert. Deretter får du et emne som du ikke får forberedelsestid på.

Etter at eksamineringen er ferdig, venter du ute på gangen mens sensor og eksaminator blir enige om hvilken karakter du skal få. Dette tar noen få minutt. Så blir du hentet inn igjen og sensor forteller deg hvilken karakter du har fått. Det er et krav at sensor også skal begrunne karakteren.

Planlegger du privatisteksamen i naturfag? Les om muntlig-praktisk eksamen som privatist her.

Her finner du informasjon om privatisteksamen fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Slik foregår muntlig eksamen for deg som er privatist

Disse spørsmålene kan du få på muntlig eksamen

Privatisteksamen i samfunnskunnskap, norsk og historie

Muntlig eksamen er todelt og etter fagsamtalen om den forberedte delen vil du få spørsmål om et annet tema/kompetansemål – og dette spørsmålet får du ikke forberedelsestid på. Sensor tar selvfølgelig hensyn til at det er vanskelig å omstille seg fra ett emne til et annet emne så ofte vil spørsmålet inneholde en introduksjon. ...les mer

Dersom du for eksempel har eksamen i samfunnskunnskap kan spørsmålet fra sensor være noe sånn som at… Et kompetansemål går ut på at du skal utforske enten en lokal, nasjonal eller global konflikt.  Hvilken konflikt har du fordypet deg i?  Spørsmålet vil altså være åpent …. Og så kan du fortelle at du har fordypet det i, f eks Ukraina-krigen eller om du har fordypet deg i konflikten mellom samer og aktører bak vindkraftutbyggingen på Fosen, så kan du fortelle om den.  Spørsmålet vil altså som oftest være åpent slik at du selv kan bestemme hva du vil fokusere på.  Et annet tema i samfunnskunnskap kan for eksempel være: fortell om sosialisering. Les mer om faget samfunnskunnskap her.

I norskfaget kan spørsmålet være: forklar hvorfor språksituasjonen i Norge i dag er at vi har to nesten helt identiske skriftspråk. Da er det bare å starte med språkdebatten på 1830-tallet og forklare hvordan bokmål og nynorsk er blitt til.  Les mer om faget norsk her.

I historie kan du få spørsmål om å forklare årsaken til første verdenskrig – eller årsaken til andre verdenskrig. Les mer om faget historie påbygg her.

Prøvemuntlig på ASK

Alle som er privatist på ASK får tilbud om gratis prøvemuntlig - digitalt. Du trekker en oppgave, får ca 30 minutter forberedelsestid og du møter opp til 'eksamineringsrommet' der sensor (faglærer) venter på deg. Du får tilbakemelding og veiledning både på innhold og gjennomføring og du får en veiledende karakter. Dette er et svært populært tilbud blant ASK sine privatister.

Disse hjelpemidlene er tillatt på muntlig eksamen

Privatisteksamen

Alle hjelpemidler er tillatt - bortsett fra åpent nett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Oversettelsesprogrammer her heller ikke tillatt. Ta med bøker, notater og ordbok. ...les mer

Muntlig eksamen er lokalgitt eksamen. Det vil si at det er hvert enkelt fylke som bestemmer opplegget for muntlig eksamen, men de fleste fylker har opplegg der alle hjelpemidler er tillatt å bruke i forberedelsesdelen. Men, det er hjelpemidler som ikke forstyrrer de andre i forberedelsesrommet som er tillatt. Du kan bruke internett, men eksamensskolen er ikke ansvarlig for at du får tilgang. De fleste kobler seg på via mobilen.

Hele veien til toppresultat

Undervisning, hjelp fra lærer og eksamenstrening

Gode notater er viktig på muntlig eksamen

Privatisteksamen

Det vil ligge notatark i forberdelsesrommet og det er disse du skal bruke å notere på i forberedelsesdelen.  Dette notatarket får du ha med deg inn og bruke under eksamineringen. ...les mer

Hensikten med forberedelsesdelen er at du skal få tid til å strukturere svaret ditt.  Det vil ligge notatark i forberdelsesrommet og det er disse du skal bruke å notere på i forberedelsesdelen.  Dette notatarket får du ha med deg inn og bruke under eksamineringen. Det er kun notatarket du får bruke. Du kan f eks ikke rive ut ark fra notatene dine og bruke dem. Det skal skje en produksjon i forberedelsestiden. Noen skoler har kun stempla notatark slik at det skal kunne kontrolleres at det er disse du har brukt. 

Notatarket skal kun brukes som et støtteark – og kun brukes i presentasjonen av svaret. Etter hvert vil eksaminator bryte inn og stille spørsmål slik at fremføringen din går over i en fagsamtale. Spørsmålene kan dreie seg om at du enten skal utdype og eksemplifisere noe av det du har sagt eller knytte det du har sagt til andre relevante emner.

Hvordan få god karakter på muntlig eksamen

Karakteren du får avhenger av 2 ting: Hva du sier, og hvordan du sier det. Derfor er det viktig at du øver deg på å snakke om alle temaene man gjennomgår i faget. Snakk 10 min om hvert tema, for å teste om du kan det viktigste, at du har struktur på fremføringen, og om du har ordene du trenger for å uttrykke det du har lært :) ...les mer

Det som er viktig, er at du er selvgående og at du snakker i vei, trekker linjer, definerer begreper og svarer presist på det oppgaven spør om. Notatarket som du har laget i forbedelsesdelen kan du bruke som et støtteark, men unngå å lese opp fra arket.

På ASK finner du et tankekart som oppsummerer hvert tema og gir deg en struktur for hvordan du kan presentere tema på eksamen. ​Bruk dette på forberedelsesdelen som hjelp til innhold du bør ha med og strukturen i fremlegget ditt.

Hvordan få god karakter på muntlig eksamen

Slik lykkes du på muntlig eksamen som privatist

Hør podkastepisoden!

Elin og Hanne har begge vært sensor på eksamen i mange år. I denne episoden snakker de om hvordan du bør gå frem på en muntlig eksamen som privatist. De tar deg gjennom hele eksamensdagen: oppmøteforberedelsesdelen og selve eksamineringen

Lykke til på eksamen er ASK Privatist sin podkast. Denne episoden er et ‘must’ for deg som skal ta muntlig eksamen som privatist. Hør episoden der du vanligvis lytter til dine favorittpodkaster:

Slik lykkes du på muntlig eksamen som privatist

Ofte stilte spørsmål om muntlig eksamen

For deg som er privatist

Hvordan foregår muntlig eksamen som privatist?

Muntlig eksamen er todelt: du har en forberedelsesdel og deretter selve eksamineringen. Under eksamineringen snakker du om temaet fra forberedelsesdelen. Deretter får du et emne som du ikke får forberedelsestid på.

Hvor lenge varer en muntlig eksamen som privatist?

Forberedelsestiden varierer i 30 minutter og selve eksamineringen varer i inntil 30 minutter.

Kan man bruke hjelpemidler på muntlig privatisteksamen?

Alle hjelpemidler er tillatt - bortsett fra åpent nett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Oversettelsesprogrammer her heller ikke tillatt.

Kan man ha med notater på muntlig eksamen?

Det vil ligge notatark i forberdelsesrommet og det er disse du skal bruke å notere på i forberedelsesdelen. Dette notatarket får du ha med deg inn og bruke under eksamineringen.

Når får man vite tema på muntlig eksamen som privatist?

Forberedelsestiden starter med at du trekker et tema. Temaet er enten en oppgave eller et kompetansemål. 

Hva må man ha med på privatisteksamen?

På privatisteksamen må du ha med legitimasjon, PC og hjelpemidler.

Kan man bruke egen PC på privatisteksamen?

Du må ha med egen PC. Skriftlig privatisteksamen skal leveres digitalt og på muntlig eksamen kan du bruke PC for å finne egne notater o.l.

På privatisteksamen, holder det å bare kunne det som står i læreboka?

Nei. På privatisteksamen er det kompetansemålene og ikke læreboka sensor tar utgangspunkt i. 

Er muntlig privatisteksamen på dagtid eller kveldstid?

Normalt foregår muntlig privatisteksamen på kveldstid på hverdager og at oppmøtet fra kl 16.

Hva skjer dersom du glemmer å ta med legitimasjon på privatisteksamen?

Glemmer du å ta med legitimasjon på privatisteksamen, må du henvende deg til privatistvaktene og be om å få dra hjem for å hente legitimasjon.