23/5-pakken

Alle fagene over ett eller to år? Du bestemmer selv

Mange privatister velger å fordele de 7 minstekravsfagene i en studieplan over to år. Da kjøper du del 1 første året, og del 2 andre året. Eller du kan selvsagt velge å ta alle fagene på ett år. Da legger du begge studieplanene i handlekurven, og fagene fordeler seg automatisk.
 

Her er din studieplan, del 1:

  • Norsk (Helår Vår/Høst 23)
  • Samfunnskunnskap (Semester høst 2023)
  • Matematikk 1P (Semester høst 2023)

kr 14.500,-

Fagene er lagt til i handlekurven din

Her er din studieplan, del 2:

  • Engelsk VG1 (Semester høst 2023)
  • Historie påbygg (Semester vår 2024)
  • Matematikk 2P (Semester vår 2024)
  • Naturfag (Semester vår 2024)

kr 17.200,-

Fagene er lagt til i handlekurven din

Generell studiekompetanse med 23/5-regelen

Dersom du fyller 23 år eller mer det året du søker opptak til høyere utdanning, kan du få generell studiekompetanse med 23/5-regelen. Regelen gjelder både for deg som har gjennomført videregående opplæring i vgs og deg som ikke har det. Formålet med regelen er å sikre alle lik rett til videregående opplæring enten du er ung eller voksen. ...les mer

For å oppnå studiekompetanse med 23/5-regelen må du oppfylle følgende krav: Du må minimum ha fylt 23 år det året du søker opptak. Du må kunne dokumentere 5 års fulltids praksis/skolegang, eller det som også kalles realkompetanse: 

Du må ha fullført og bestått studiekompetansefagene/minstekravsfagene:

Norsk (393 timer)
Engelsk (140 timer)
Samfunnsfag (84 timer)
Historie (140 timer)
Matematikk (224 timer)
Naturfag (140 timer)


Du kan ta disse fagene som privatist hos oss over ett eller to studieår og fagpakken gir deg rett til studielån fra Lånekassen. 

Ofte stilte spørsmål om 23/5-regelen

Finner du ikke svar på dine spørsmål her så ser vi fram til å høre fra deg.

Jeg har Matematikk 1M fra GK med 3 uketimer (reform 94) og skal søke med 23/5-regelen. Hva trenger jeg av matematikk?

Med matematikk 1M fra yrkesfaglig utdanningsprogram etter reform 94 så trenger du kun å bygge på med matematikk 2P-Y eller 2T-Y for å oppfylle kravet til generell studiekompetanse.

Hvordan søker jeg høyere utdanning med 23/5-regelen?

Hvis du oppfyller vilkårene for 23/5-regelen så vil Samordna opptak automatisk poengberegne deg etter det grunnlaget som gir deg best uttelling, enten det er etter vitnemålet ditt eller 23/5-regelen. Du må kunne dokumentere 5 års realkompetanse og være minst 23 år det året du søker opptak. Dokumentasjon laster du opp til søknaden din.

Kan jeg bruke fag jeg har tatt før til å oppfylle kravet til 23/5-regelen?

Ja, du kan bruke alle fag du har bestått fra tidligere videregående opplæring for å oppfylle kravet etter 23/5-regelen. Kravet er at du har bestått fag med minimum en standpunktkarakter.

Jeg har matematikk 1MY fra reform 94 som jeg tenker å forbedre. Hvilket fag skal jeg velge for å søke med 23/5-regelen?

Da må du både ta fagene Matematikk 1P og Matematikk 2P som til sammen vil erstatte karakteren du har i 1MY.

Kan jeg kombinere karakterer jeg har i matematikk fra utlandet med norske når jeg søker høyere utdanning med 23/5 regelen?

Det er ingenting i veien for å kombinere utdanning du har fra utlandet med fag du har tatt i norge for å oppfylle kravene til fellesfagene i 23/5-regelen. For å få avklart hvilke fag du kan få godkjent fra din utenlandske utdanning så må du kontakte Samordna opptak sin veiledningstjeneste.

Jeg har videregående fra Sverige. Hva må jeg ha hatt av matematikkfag for å tilfredsstille kravet til studiekompetanse i Norge med 23/5-regelen?

Det kommer helt an på hvilken utdanning du har. Har du fullført høgskoleforberedende eksamen eller yrkeseksamen så dekker du kravet med matematik 1a eller 1b eller 1c, og matematik 2a eller 2b eller 2c. Hvis du har et slutbetyg fra gymnasieskolan uten matematik B eller examensbevis uten matematik 2, kan du ta matematikk 2P eller 2P-Y i norsk videregående skole for å dekke kravet i matematikk.

Jeg er praksiskandidat og skal søke høyere utdanning. Hvilke mattefag trenger jeg for å få studiekompetanse med 23/5-regelen?

Siden du har oppnådd yrkeskompetanse som praksiskandidat så har du fått et fritak for fellesfagene. Dette fritaket gjelder ikke lengre hvis du ønsker å oppnå studiekompetanse. Du må da oppfylle kravet til studiekompetanse i matematikk med minimum 224 årstimer. Du kan da ta fagene matematikk 1P og 2P.

Susanne

“Tusen takk for svært godt opplegg. Fikk 6 på engelsk muntlig i går. Sensor sa det var den beste litterære analysen han hadde hørt"

Amund

“Det jeg liker best med ASK er at de tilbyr en minst like god, hvis ikke bedre digital undervisning enn sine konkurrenter, til en svært overkommelig pris."

Det er bare å starte

På ASK starter undervisningen når du trykker 'play'. Du får også god hjelp fra lærer, eksamenstreningspakke og gratis prøvemuntlig.

Du får god hjelp i fagene

På ASK møter du læreren din på ulike måter og får knallgod hjelp. Du møter lærer igjennom ‘Spørsmål og svar’-knappen. Dette er et fagforum der du stiller dine spørsmål og får kjapt et svar.

For deg som tar matematikk eller et annet realfag, møter du lærer en-til-en i et digitalt rom. Vi kaller det live veiledning. Det fungerer slik: sliter du med en oppgave, ber du om hjelp ved å trykke på den grønne knappen inne i faget - akkurat som du rekker opp hånden i klasserommet.

Du møter lærer også gjennom tilbakemeldinger på innleveringer og gjennom digital prøvemuntlig.

Slik fungerer lab på ASK

Du får videoundervisning i eksempler på lab-forsøk og relevant teori. Videoene gir deg full gjennomgang av utstyret og viser utførelsen av forsøkene. Du laster ned labheftet og fyller inn resultater etterhvert som du ser videoene. Har du spørsmål, får du hjelp fra faglærer via live veiledning og 'Spørsmål og svar'-knappen. Du leverer inn labheftet for tilbakemelding fra lærer (valgfritt) og undervisningsvideoene og labheftet bruker du som forberedelse til eksamen. 

Slik fungerer lab på ASK
Slik fungerer lab på ASK
ASK Veiledning
arrow glow
1 2 3 4
1

Karakter-forbedring enkeltfag?

2

Finn faget i faglisten

3

Trenger du hjelp?

4

Klikk for å snakke med en studierådgiver