Regn ut karaktersnitt og konkurransepoeng med karakterkalkulator

Karakterforbedring som privatist

Slik regner du karaktersnitt

Karakterkalkulator for deg som er privatist

Poengberegningen tar utgangspunkt i karakterene dine fra videregående skole og karaktersnittet regnes om til karakterpoeng. Karakterpoengene er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10. Har du for eksempel et karaktersnitt på 3,9 blir det 39 i karakterpoeng.  ...les mer

Bruk ASK sin karakterkalkulator for å regne ut karaktersnittet ditt og legg inn karakterforbedring som privatist. 

Les mer om utregning av karakterpoeng på Samordna opptak sine sider.

 

Slik regner du karaktersnitt

Slik regner du ut karaktersnitt og konkurransepoeng

Karakterkalkulator for deg som er privatist

Karakterpoeng (Karakterpoengene er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10)

+ realfagspoeng

+ språkpoeng

+ kj√łnnspoeng

+ poeng for opptakspr√łver

= skolepoeng¬†(f√łrstegangsvitnem√•l)

+ tilleggspoeng

+ alderspoeng

= konkurransepoeng (ordinær kvote)

Kilde: Samordna opptak

Konkurransepoengene dine finner du med ASK sin karakterkalkulator og legg inn karakterforbedring som privatist. 

F√łrstegangsvitnem√•l vs ordin√¶r kvote

Poengberegning for deg som er privatist

Med f√łrstegangsvitnem√•l konkurrerer du¬†med karaktersnitt og realfag- og spr√•kpoeng. Du konkurrerer i denne kvoten frem til det √•ret du fyller 21 √•r.¬†I ordin√¶r kvote blir alderspoeng og¬†tilleggspoeng regnet sammen med dine skolepoeng. Du s√łker i ordin√¶r kvote dersom du har tatt¬†fag som privatist etter fullf√łrt videreg√•ende skole. ...les mer

Frem til året du fyller 21 år, vurderer Samordna opptak hvilken kvote som er best for deg, og etter du har fylt 21 år tas du inn på den ordinære kvoten. 50 % av studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål.

Les mer om opptakskvoter på Samordna opptak  og vilbli.no sine sider.

 

Slik bruker du karakterkalkulatoren

Poengberegning som privatist

Slik regner du ut dine konkurransepoeng:

 • Karakterpoeng¬†er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10
 • Skolepoeng er summen av karakterpoeng og realfag- og spr√•kpoeng¬†
 • Konkurransepoeng er summen av skolepoeng, tilleggspoeng og alderspoeng

For å regne ut karakterpoeng, skolepoeng og konkurransepoeng bruker du enkelt ASK sin karakterkalkulator. Her legger du også inn dine karakterforbedringer som privatist. 

Slik bruker du karakterkalkulatoren

Hele veien til toppresultat

H√łykvalitets videoundervisning, hjelp fra l√¶rer og eksamenstrening

Disse fagene gir realfagspoeng

Realfagfordypning som privatist

Realfag du har tatt på videregående skole som elev eller som privatist gir realfagspoeng. Du kan få inntil 4 realfagspoeng.  ...les mer

Eksempel på realfag og realfagspoeng:

 • matematikk R1 (0,5 realfagspoeng)
 • matematikk R2 (1,0 realfagspoeng)
 • fysikk 1 (0,5 realfagspoeng)

Med karakterkalkulator regner du ut dine realfagspoeng. Les mer om realfagspoeng på Samordna opptak sine nettsider.

Språkpoeng kort forklart

Språkpoeng som privatist

Du får språkpoeng for fremmedspråk kun når det står på vitnemålet som et programfag. Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen.  ...les mer

Så du får altså ikke språkpoeng om du har faget som fellesfag. Du får heller ikke språkpoeng for faget engelsk. Det er ikke mulig å få mer enn 1,5 språkpoeng for samme språk. 

Språkpoeng og nivå:

 • Fremmedspråk nivå I gir 0,5 språkpoeng
 • Fremmedspråk nivå II gir 0,5 språkpoeng
 • Fremmedspråk nivå III gir 1 språkpoeng

Med karakterkalkulator regner du ut dine språkfagpoeng. For mer informasjon om språkpoeng, gå til Samorda opptak.

Slik f√•r du kj√łnnspoeng

Poengberegning som privatist

Kj√łnnspoeng blir gitt automatisk, og gjelder kun noen utvalgte studier.¬†Til noen studier gis det kj√łnnspoeng til kvinner og til andre studier til mannlige s√łkere.¬† ...les mer

For oversikt over regler og studieoversikt, gå til Samordna opptak.

 

Studier som har opptakspr√łver

Noen studier har opptakspr√łver i tillegg til kravet om generell studiekompetanse og opptakspr√łvene har egne frister. For sp√łrsm√•l om opptakspr√łver¬†anbefales at du kontakter l√¶restedet direkte.¬† ...les mer

Det er tre typer opptaksprøver: 

 • poengene for opptaksprøven din lagt til i poengsummen din
 • du konkurrerer kun med poengene du får på opptaksprøven
 • opptaksprøver som ikke gir deg uttelling i poengberegningen

For oversikt over studier og lærestetder med opptaksprøver, gå til Samordna opptak.

Dette gir tilleggspoeng

Poengberegning som privatist

Du kan f√•¬†inntil 2 tilleggspoeng n√•r du s√łker i ordin√¶r kvote. Du f√•r tilleggspoeng for¬†enten folkeh√łgskole, milit√¶rtjeneste, siviltjeneste, fagskole eller h√łyere utdanning.¬† ...les mer

Bruk karakterkalkulator for å legge til dine tilleggspoeng i poengberegningen som privatist. For mer informasjon om krav til dokumentasjon, gå til Samordna opptak side sider om tilleggspoeng og vilbli.no

Slik regnes alderspoeng

Poengberegning som privatist

I ordin√¶r kvote f√•r du poeng for alderen din. Alderspoeng regnes ut¬†fra hvilket √•r du er f√łdt.¬†Fra og med det √•ret du fyller 20 √•r f√•r du 2 alderspoeng for hvert √•r, hvis du har fullf√łrt og best√•tt videreg√•ende oppl√¶ring. Du kan ikke f√• mer enn 8 alderspoeng. ...les mer

Karakterkalkulatoren beregner dine alderspoeng. Hvis du poengberegnes etter 23/5-regelen får du alderspoeng fra og med året du fyller 24 år. For tabell som viser alder og alderspoeng, gå til Samordna opptak.

 

Ofte stilte sp√łrsm√•l om poengberegning

Karakterkalkulator og karakterforbedring som privatist

Hva er skolepoeng?

Skolepoeng er summen av ditt karaktersnitt omgjort til karakterpoeng pluss realfagspoeng og språkpoeng. 

Hva er konkurransepoeng?

Konkurransepoeng er dine skolepoeng pluss tilleggspoeng og alderspoeng. 

Hva er poenggrenser?

Poenggrenser sier noe om hvor mange skolepoeng og konkurransepoeng du m√• ha for √• komme inn p√• et studie p√• h√łyere utdanning.

Hva er f√łrstegangsvitnem√•l?

Med f√łrstegangsvitnem√•l konkurrerer du¬†med karaktersnitt og realfag- og spr√•kpoeng. Du konkurrerer i denne kvoten frem til det √•ret du fyller 21 √•r.

Hva er ordinær kvote?

I ordin√¶r kvote blir alderspoeng og¬†tilleggspoeng regnet sammen med dine skolepoeng. Du s√łker i ordin√¶r kvote dersom du har tatt¬†fag som privatist etter fullf√łrt videreg√•ende skole.

Hva er realfagspoeng?

Realfag du har tatt på videregående skole som elev eller som privatist gir realfagspoeng. 

Hvor mange realfagspoeng gir R1?

Faget matematikk R1 på vgs gir 0,5 realfagspoeng. 

Får jeg språkpoeng for Spansk II?

Har du tatt Spansk II som programfag gir det 0,5 språkpoeng. 

Hvordan regner man med karakterer fra privatisteksamener?

F√•r du en lavere karakter p√• privatisteksamen enn karakteren du hadde fra f√łr, vil den opprinnelige karakteren brukes i poengberegningen. F√•r du en bedre karakter enn den du hadde fra f√łr, dokumenteres¬†dette med et kompetansebevis eller nytt vitnem√•l.

Hvordan få nytt vitnemål etter privatisteksamen?

Kontakt din tidligere videregående skole for å få utstedet nytt vitnemål eller for å få tilsendt kompetansebevis. 

Hvordan regner man karaktersnitt til karakterpoeng?

Karakterpoengene er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10. 

Hvor finner jeg eksamenskarakteren privatist?

Dine eksamenskarakterer på privatisteksamen finner du inne på Privatistportalen under 'Mine eksamener'. 

Hvordan regne ut snitt med 23/5-regelen?

S√łker du h√łyere utdanning med 23/5-regelen, m√• du legge sammen alle eksamen- og standpunktkarakterene dine, dele p√• antall karakterer og gange med 10. Deretter legger du til eventuelle realfagspoeng, spr√•kpoeng, kj√łnnspoeng, poeng for opptakspr√łver og alders- og tilleggspoeng.

Jeg er 28 år. Hvor mange alderspoeng får jeg?

Fra og med det √•ret du fyller 20 √•r f√•r du 2 alderspoeng for hvert √•r, hvis du har fullf√łrt og best√•tt videreg√•ende oppl√¶ring. Du kan ikke f√• mer enn 8 alderspoeng. Hvis du poengberegnes etter 23/5-regelen f√•r du alderspoeng fra og med¬†√•ret du fyller 24 √•r.¬†