Matematikk S1

kr 4300 per fag

Eksamensform: Skriftlig

Fagkode: REA3060

Studiebelastning: 34% (1 semester) 17% (2 semester)

Prøv gratis

Legg til Matematikk S1 i handlekurven

Ta hele faget på ET HALVT ÅR kr 4.300

Ta hele faget på ETT ÅR kr 5.900

Fakta om Matematikk S1

Programfaget Matematikk S1 er et godt valg dersom du senere skal studere økonomi eller samfunnsfag.

S-matematikk er samfunnsfaglig matematikk, og passer aller best for deg som ikke skal studere realfag, men andre fag der et visst matematisk grunnlag kommer godt med. ...les mer

Generelt vil du, når du har bestått både S1 og S2, få tilgang til studier som krever kun R1. Da kan du studere økonomi, luftfartsfag, medisin, biologi, biomedisin, informatikk, farmasi og odontologi (tannlege). I Matematikk S1 skal vi både utvide horisonten innenfor kjente tema, og i tillegg se på helt nye tema. 

I matematikk S1 lærer du dette:

  • Logaritmer, som på en mer gunstig måte lar oss regne med svært store og svært små tall.
  • Funksjoner vi i hovedsak er kjent med fra før, men som vi nå studerer nye egenskaper ved, som grenseverdier og kontinuitet.
  • Derivasjon, som lar oss tallfeste hvor fort noe endrer seg.
  • Sannsynlighet, som både lar oss regne ut sjansen for at visse hendelser skal inntreffe, men som også danner grunnlaget for statistikken vi skal studere i S2.
  • Modellering, som lar oss bruke de funksjonene vi er kjent med til å beskrive virkeligheten.

Videoforelesningene i ASK dekker hele pensum i Matematikk S1. Videoene er presise og eksamensrettede, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse, slik at du mestrer faget og blir best mulig forberedt til skriftlig eksamen. S1 gir 0,5 realfagspoeng.

Undervisningen starter når du trykker 'play'

Gjennom omtrent 110 korte videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Matematikk S1. Dette klarer du! Se Sindre forklarer lineære likningssystemer. 

Olina

“Tilbakemeldingene fra lærerne på innleveringene synes jeg var veldig gode og grundige, med nyttige kommentarer og tips til ting som blir viktige å huske på eksamen."

Du får god hjelp i fagene

På ASK møter du læreren din på ulike måter og får knallgod hjelp. Du møter lærer igjennom ‘Spørsmål og svar’-knappen. Dette er et fagforum der du stiller dine spørsmål og får kjapt et svar.

For deg som tar matematikk eller et annet realfag, møter du lærer en-til-en i et digitalt rom. Vi kaller det live veiledning. Det fungerer slik: sliter du med en oppgave, ber du om hjelp ved å trykke på den grønne knappen inne i faget - akkurat som du rekker opp hånden i klasserommet.

Du møter lærer også gjennom tilbakemeldinger på innleveringer og gjennom digital prøvemuntlig.

I realfagene får du frivillig leksehjelp gjennom live veiledning flere dager i uka.

ASK Veiledning
arrow glow
1 2 3 4
1

Behov for flere fag?

2

Vi har fagpakker som gjør det enklere å velge studieløp

3

Trenger du mer hjelp?

4

Klikk for å snakke med en studierådgiver