Matematikk R1

kr 4300 per fag

Eksamensform: Skriftlig

Fagkode: REA3056

Studiebelastning: 34% (1 semester) 17% (2 semester)

Prøv gratis

Legg til Matematikk R1 i handlekurven

Ta hele faget på ET HALVT ÅR kr 4.300

Ta hele faget på ETT ÅR kr 5.900

Fakta om Matematikk R1

Matematikk hjelper deg til å tenke kritisk og å forstå hvordan ting henger sammen.

Programfaget Matematikk R1 er realfagsmatematikk. Den passer aller best for deg som skal studere realfag, eller har det som et opptakskrav. Du kan ta R-matematikk selv om du bare har P-matematikk fra før. Vær obs på at det er et stort sprang fra 1P til R1 siden det er noen temaer i R1 som bygger på matematikk 1T. Disse temaene dekker vi i forkurs til Matematikk R1 og S1. ...les mer

I Matematikk R1 ser vi på nye regneregler innenfor temaer du er kjent med, men også i helt nye temaer. I tillegg til å studere reglene, og hvordan vi bruker dem i typiske sammenhenger, skal vi også se på problemstillinger som krever at vi bruker flere av dem samtidig, noen ganger også med kreativ tilnærming. 

Matematikk R1 gir 0,5 realfagspoeng.

I matematikk R1 lærer du dette:

  • Logaritmer, som på en mer gunstig måte lar oss regne med svært store og svært små tall.
  • Funksjoner vi i hovedsak er kjent med fra før, men som vi nå studerer nye egenskaper ved, som grenseverdier og kontinuitet.
  • Derivasjon, som lar oss tallfeste hvor fort noe endrer seg.
  • Vektorer, som er definert ved både et tall og en retning, og som dermed kan brukes til å beskrive mange størrelser i geometri og fysikk.
  • Modellering, som lar oss bruke de funksjonene vi er kjent med til å beskrive virkeligheten.

Videoforelesningene i ASK dekker hele pensum i Matematikk R1. Videoene er presise og eksamensrettede, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse, slik at du mestrer faget og blir best mulig forberedt til skriftlig eksamen.

Studier der matematikk R1 er et opptakskrav 

Medisin og tannlege(odontologi) med kravkoden MEROD har matematikk R1, eller matematikk S1+S2 som opptakskrav. Veterinærstudier (VETE) har de samme kravene.

Med R1 kan du også studere økonomi, luftfartsfag, biologi, biomedisin, informatikk og farmasi. 

Om du vurderer å ta matematikk S1+S2 istedenfor R1, da kan det være verdt å tenke at du skal ta to skriftlige eksamener som påvirker karaktersnittet. I motsetning til matematikk R1 som har kun en skriftlig eksamen. 

Tar du i tillegg R2 kan du også studere matematikk, fysikk, kjemi, sivilingeniør og realfagslektor. Eventuelle andre opptakskrav kommer i tillegg. 

Matematikk R2 bygger på R1. Du kan ikke kombinere S1 og R2 eller S1+S2 og R2 på samme vitnemål.
 

Undervisningen starter når du trykker 'play'

Gjennom omtrent 130 korte videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Matematikk R1. Dette klarer du! Se Sindre forklare Polynomdivisjon.

Markus

“Jeg noterer alltid det jeg lurer på. Noen ganger finner jeg svaret selv eller at jeg får gode svar fra lærer i gjennom ‘Spørsmål og svar’-knappen,"

Du får god hjelp i fagene

På ASK møter du læreren din på ulike måter og får knallgod hjelp. Du møter lærer igjennom ‘Spørsmål og svar’-knappen. Dette er et fagforum der du stiller dine spørsmål og får kjapt et svar.

For deg som tar matematikk eller et annet realfag, møter du lærer en-til-en i et digitalt rom. Vi kaller det live veiledning. Det fungerer slik: sliter du med en oppgave, ber du om hjelp ved å trykke på den grønne knappen inne i faget - akkurat som du rekker opp hånden i klasserommet.

Du møter lærer også gjennom tilbakemeldinger på innleveringer og gjennom digital prøvemuntlig.

I realfagene får du frivillig leksehjelp gjennom live veiledning flere dager i uka.

Faglærer Magnus ser inn i kameraet sittende foran datamaskin med en digital penn i hånda.
ASK Veiledning
arrow glow
1 2 3 4
1

Behov for flere fag?

2

Vi har fagpakker som gjør det enklere å velge studieløp

3

Trenger du mer hjelp?

4

Klikk for å snakke med en studierådgiver