Pris: kr 3500 pr fag / ett semester

Eksamensform: Skriftlig

Eksamenskode: REA3056

Studiebelastning: 34% (1 semester) 17% (2 semester)

Prøv gratis

Legg til Matematikk R1 - kunnskapsløftet i handlekurven

Dette er Matematikk R1

Matematikk hjelper deg til å tenke kritisk og å forstå hvordan ting henger sammen. Programfaget Matematikk R1 er et av fagene som kreves for å studere medisin, tannlege eller ingeniør. Faget gir 0,5 realfagspoeng.

R-matematikk er realfagsmatematikk, og passer aller best for deg som skal studere realfag, eller som har det som et opptakskrav. Du kan ta R-matte selv om du bare har P-matte fra før, men hvis du trenger repetisjon, kan det være lurt å sjekke ut forkurset vi tilbyr. ...les mer

I Matematikk R1 skal vi se på nye regneregler innenfor tema du er kjent med, og dessuten helt nye tema. I tillegg til å studere reglene, og hvordan vi bruker dem i typiske sammenhenger, skal vi også se på problemstillinger som krever at vi bruker flere av dem samtidig, noen ganger med kreativ tilnærming. 

R1 lar deg studere økonomi, luftfartsfag, medisin, biologi, biomedisin, informatikk, farmasi og odontologi (tannlege). Tar du i tillegg R2 kan du også studere matematikk, fysikk, kjemi, sivilingeniør og realfagslektor. Eventuelle andre opptakskrav kommer i tillegg.

R1 gir 0,5 realfagspoeng.

I matematikk R1 skal vi studere følgende tema: 

  • Logaritmer, som på en mer gunstig måte lar oss regne med svært store og svært små tall.
  • Funksjoner vi i hovedsak er kjent med fra før, men som vi nå studerer nye egenskaper ved, som grenseverdier og kontinuitet.
  • Derivasjon, som lar oss tallfeste hvor fort noe endrer seg.
  • Vektorer, som er definert ved både et tall og en retning, og som dermed kan brukes til å beskrive mange størrelser i geometri og fysikk.
  • Modellering, som lar oss bruke de funksjonene vi er kjent med til å beskrive virkeligheten.

Videoforelesningene i ASK dekker hele pensum i Matematikk R1. Videoene er presise og eksamensrettede, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse, slik at du mestrer faget og blir best mulig forberedt til skriftlig eksamen.

 

Infoside om de forskjellige matematikkfagene

Les mer

Undervisningen starter når du trykker 'play'

Gjennom omtrent 130 korte videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Matematikk R1. Dette klarer du! Se Sindre forklare Polynomdivisjon.

Markus

“Jeg noterer alltid det jeg lurer på. Noen ganger finner jeg svaret selv eller at jeg får gode svar fra lærer i gjennom ‘Spørsmål og svar’-knappen,"

Markus

Du får god hjelp i fagene

På ASK møter du læreren din på ulike måter og får knallgod hjelp. Du møter lærer igjennom ‘Spørsmål og svar’-knappen. Dette er et fagforum der du stiller dine spørsmål og får kjapt et svar.

For deg som tar matematikk eller et annet realfag, møter du lærer en-til-en i et digitalt rom. Vi kaller det live veiledning. Det fungerer slik: sliter du med en oppgave, ber du om hjelp ved å trykke på den grønne knappen inne i faget - akkurat som du rekker opp hånden i klasserommet.

Du møter lærer også gjennom tilbakemeldinger på innleveringer og gjennom digital prøvemuntlig.

I realfagene får du frivillig leksehjelp gjennom live veiledning flere dager i uka.

ASK Veiledning
arrow glow
1 2 3 4
1

Behov for flere fag?

2

Vi har fagpakker som gjør det enklere å velge studieløp

3

Trenger du mer hjelp?

4

Klikk for å snakke med en studierådgiver