Forkurs ingeniør som privatist

Matematikk R1, matematikk R2 og fysikk 1

Dette er opptakskravene til ingeniørutdanning

Generell studiekompetanse (GENS) og forkurs ingeniør (HING)

Opptakskravene for å søke ingeniørutdanning er generell studiekompetanse (GENS) og fagene fysikk 1, matematikk R1 (S1og S2) og matematikk R2 på vgs-nivå (HING). ...les mer

Har du ikke generell studiekompetanse, bør du ta de fagene først.

Du kan erstatte matematikk R1 med matematikk S1 og matematikk S2, men må uansett i tillegg ha matematikk R2 og fysikk 1.

For informasjon om alternative veier til ingeniørutdanning gå til Samordna opptak.

Les mer om ulike ingeniørutdanninger på Utdanning.no

 

Dette er opptakskravene til ingeniørutdanning

Derfor tar man forkurs ingeniør som privatist

Realfagfordypning

Har du bestått privatisteksamen i matematikk R1, matematikk R2 og Fysikk 1, kan disse fagene brukes i søknader til andre studier som har opptakskravene fysikk 1, matematikk R1 og R2 i tilfelle du skulle ombestemme deg og ikke søke ingeniørstudier allikevel. ...les mer

Ta du disse tre fagene gjennom et forkurs til ingeniør ved en høgskole, vil du ikke kunne bruke bestått eksamen i disse fagene til å søke andre studier. Grunnen til dette er at høgskolene følger en egen læreplan som ikke gir tilsvarende kompetanse som for fagene på vgs.

Les mer om privatistordningen på Udir.no

Dette er ingeniørpakken

For deg som er privatist

Ingeniørpakken er et studietilbud for deg som ønsker å ta en ingeniørutdanning, men som ikke har fullført og bestått matematikk R1, matematikk R2 og fysikk 1 på videregående skole. ...les mer

‘Ingeniørpakken’ og ‘forkurs ingeniør som privatist’ er det samme og inkluderer følgende tre realfag på vgs-nivå:

Etter at du har bestått privatisteksamen i matematikk R1, matematikk R2 og fysikk 1 vil dette, sammen med generell studiekompetanse, dekke opptakskravet og du er dermed kvalifisert til å søke ingeniørstudier på universitet og høyskole.

Ingeniørpakken på ASK

Matematikk R1 og R2 og fysikk 1 som privatist

Fagpakken inkluderer:

 • hele pensum gjennom høykvalitets videoundervisning
 • hjelp fra lærer hele uka gjennom forum og live veiledning
 • eksamenstrening gjennom innleveringer og prøvemuntlig

Ingeniørpakken

16.300

Inkluderer 3 fag 

Les mer

Fordelene med å ta ingeniørpakken som nettstudie

Matematikk R1 og R2 og fysikk 1 som privatist

Å ta ingeniørpakken som nettstudie gjør det enkelt å kombinere skole med jobb.  ...les mer

Med ASK får du pensum presentert gjennom kvalitetsvideo - tidsbesparende og lærerikt:

 • du slipper fulle klasserom og tidkrevende reiseveg
 • videoundervisningen på ASK gir bedre læring enn tavleundervisning og streamet undervisning 
 • du ser undervisningen så mange ganger du trenger og jobber i ditt eget tempo
Andrea

“ASK har det beste fra begge verdener. Videoundervisning med mulighet for pause, spole og replay i tillegg til leksehjelp og tilbakemeldinger fra lærer. Komplett studieløp som garanterer gode karakterer."

Ottar

“Jeg hadde eksamen i fysikk 1 og fikk toppkarakter! Det hadde ikke gått uten den presise og varme undervisningen."

Anbefalt studieløp for ingeniørpakken

Forkurs ingeniør som privatist

Du kan velge å ta de tre fagene i ingeniørpakken over to semester. Her følger et eksempel på anbefalt studieløp for en privatist:

 • Fysikk 1 (helår høst/vår)
 • R1 (høstsemester)
 • R2 (vårsemester)

Slik går du fra P-matte til R-matte

Ingeniørpakken som privatist

Ved å ta et forkurs til R1 vil du lettere lykkes med matematikk på et høyere nivå. ...les mer

Spranget fra P-matte til R-matte kan for mange oppleves som krevende. Det er fordi du mangler noen grunnleggende tema. 

Gjennom Forkurs til R1 på ASK får du repetert pensum fra 1P og 2P/2P-Y og du får en rask gjennomgang av tema i matematikk 1T. 

Du får blant annet en gjennomgang av følgende temaer:

 • brøk
 • faktorisering
 • likninger
 • funksjoner

Summen av dette gir deg det faglige grunnlaget du trenger for å starte på matematikk R1.

Forkurs til R1

Gir deg grunnlaget til å lykkes med matematikk R1 og R2. 

Slik fungerer lab i fysikk 1 på ASK

Ingeniørpakken som privatist

På ASK får privatisten undervisningsvideoer der faglærer underviser i eksempler på lab-forsøk og relevant teori. Videoene gir deg full gjennomgang av utstyret og viser utførelsen av forsøkene. Du laster ned labheftet inne på fagsiden og fyller inn resultater etterhvert som du ser videoene. ...les mer

Tips til lab-undervisningen:

 • Se lab-filmene, gjerne flere ganger
 • Fyll ut labheftet
 • Be lærer om hjelp gjennom live veiledning

Les mer om muntlig-praktisk eksamen som privatist her.

Realfagspoeng

Forkurs ingeniør som privatist

Ingeniørpakken gir tilsammen 2 realfagspoeng. Matematikk R1 og fysikk 1 gir 0,5 realfagspoeng hver og matematikk R2 gir 1 realfagspoeng. ...les mer

Slik regner du ut dine konkurransepoeng:

 • Karakterpoeng er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10
 • Skolepoeng er summen av karakterpoeng og realfag- og språkpoeng 
 • Konkurransepoeng er summen av skolepoeng, tilleggspoeng og alderspoeng

Andre leste også:
‘Regn ut karaktersnitt og konkurransepoeng med karakterkalkulator. Karakterforbedring som privatist’.

Fysikk 1 på ASK

Hele pensum på video, gjennomgang av labforsøk og god hjelp fra lærer.

For deg som synes matematikk er vanskelig

Forkurs ingeniør som privatist

For mange privatister som tar matematikk så er hjelp fra lærer viktig. På ASK får privatisten hjelp fra lærer en-til-en i et digitalt rom. Vi kaller det live veiledning. ...les mer

Det fungerer slik: sliter du med en oppgave, ber du om hjelp ved å trykke på den grønne knappen inne i faget - akkurat som du rekker opp hånden i klasserommet.

På ASK møter du lærer også gjennom forum, tilbakemelding på innleveringer og gjennom digital prøvemuntlig.

Hjelp fra lærer i matematikk på ASK

Ofte stilte spørsmål om forkurs ingeniør

Ingeniørpakken som privatist

Hva er opptakskravene til ingeniørutdanning?

Opptakskravene for å søke ingeniørutdanning er generell studiekompetanse (GENS) og fagene fysikk 1, matematikk R1 (S1og S2) og matematikk R2 på vgs-nivå (HING).

Hva er ingeniørpakken?

Ingeniørpakken er et studietilbud for deg som ønsker å ta en ingeniørutdanning, men som ikke har fullført og bestått matematikk R1, matematikk R2 og fysikk 1 på videregående skole.

Hva menes med forkurs ingeniør?

Forkurs til ingeniør inkluderer fagene du trenger for å kunne søke ingeniørstudier. Du kan ta forkurs til ingeniør som privatist eller på høyskole gjennom y-veien eller tresemesterordningen. 

Hva er forskjell på ingeniørpakken og forkurs ingeniør når man er privatist?

‘Ingeniørpakken’ og ‘forkurs ingeniør som privatist’ er det samme og inkluderer følgende tre realfag på vgs-nivå: matematikk R1, matematikk R2, fysikk 1. Du avlegger eksamen som privatist. 

Kan man ta ingeniørpakken som nettstudie?

Å ta ingeniørpakken som nettstudie gjør det enkelt å kombinere skole med jobb.

Hvor raskt kan man ta forkurs ingeniør som privatist?

De fleste privatister tar fagene matematikk R1, matematikk R2 og fysikk 1 over to semester. 

Hvor mange realfagspoeng gir forkurs ingeniør?

Tar du forkurs ingeniør som privatist gir det tilsammen 2 realfagspoeng. Matematikk R1 og fysikk 1 gir 0,5 realfagspoeng hver og matematikk R2 gir 1 realfagspoeng.

Kan jeg bytte ut matematikk 2P-Ymed matematikk R1 og allikevel oppnå generell studiekompetanse?

Søker du opptak til høyskole/universitet med 23/5-regelen, kan du erstatte matematikk 2P-Y med matematikk R1.

Kan jeg ta faget Matematikk R1 og R2 selv om jeg bare har P-matte fra vgs?

Ja, det kan du. Du vil mangle noen grunnleggende tema fra matematikk 1T som det anbefales at du tar gjennom et forkurs til R1 før du starter på R-matte. 

Hva er forskjellen mellom S-matte og R-matte?

Matematikk R1 og R2 er matematikk for realfag mens matematikk S1 og S2 er matematikk for språk, samfunnsfag og økonomi. Begge er programfag på vg2 og vg3 i utdanningsprogram for studiespesialisering.

Jeg har Matematikk 2MX og 3MX fra før og trenger å forbedre karakterene. Hvilke fag skal jeg velge?

Du kan forbedre karakterene i fag fra reform 94 med tilsvarende fag fra kunnskapsløftet. Matematikk 2MX forbedrer du med med matematikk R1 og matematikk 3MX med forbedrer du med matematikk R2.

Hva menes med realfagsfordypning i matematikk?

Realfagsfordypning i matematikk betyr at du tar matematikk som programfag. Det betyr at du tar matematikk på et høyere nivå enn det som er obligatorisk som fellesfag. Du kan ta matematikk som programfag selv om du har gått yrkesfag. 

Jeg har IB diploma og må ha matematikk R1 og R2. Kan jeg ta disse som privatist og få det på vitnemålet mitt?

Ja, det kan du. Men har du allerede et tilsvarende fag på IB diplomet ditt, så vil du ikke få faget medregnet på vitnemålet.