Spansk I

kr 4900 per fag

Eksamensform: Skriftlig og muntlig

Fagkode: FSP6219 & FSP6220 eller PSP5826 & PSP5827

Studiebelastning: 54% (1 semester) 27% (2 semester)

Prøv gratis

Legg til Spansk I i handlekurven

Ta hele faget på ET HALVT ÅR kr 4.900

Ta hele faget på ETT ÅR kr 6.500

Fakta om Spansk I

Når du lærer deg spansk får du muligheten til å ta del i en verdensomspennende kultur.

Spansk I er både et fellesfag og et programfag og tas av elever i VGS og av privatister. Spansk I kan tas både som fellesfag og som programfag. Spansk I er ment for deg som skal ha generell studiekompetanse eller forbedre karakterer. Tar du Spansk I som programfag, gir det 0,5 språkpoeng. ...les mer

Spansk er et verdensspråk og det tredje mest talte språket i verden. I tillegg til å lære deg språket vil du også gjennom dette kurset få et innblikk i spansk og latin-amerikansk historie og bli mer kjent med kulturen.

Spansk er et såkalt modningsfag. Man trenger tid til å lære seg å lese, skrive og, ikke minst, snakke språket godt. På dette kurset er det derfor viktig å jobbe jevnt, unngå skippertak og også 'leve' språket - å snakke, lese, skrive og lytte til spansk overalt, hele tiden.

Dette lærer du i Spansk I

  • kommunisere med god uttale og intonasjon
  • tilpasse språkbruken til ulike kommunikasjonssituasjoner
  • bruke ord, setningsoppbygning og tekstbindingsformer målrettet og variert
  • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
  • drøfte sider ved livsvilkår og aktuelle samfunnsforhold i språkområdet
  • gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområdet
  • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur

Faget er ment for deg som skal ha generell studiekompetanse eller forbedre karakterer. Tar du faget som programfag, gir dette 0,5 språkpoeng.

Undervisningen starter når du trykker 'play'

Gjennom omtrent 160 korte videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Spansk, Nivå I. Dette klarer du! Se Hanne forklare klær og farger.

Live

“På ASK får du alt du trenger for å oppnå toppkarakter; undervisning, innleveringer, god oppfølging fra faglærer og prøvemuntlig, alt pakket inn i en veldig rimelig pris."

Du får god hjelp i fagene

På ASK møter du læreren din på ulike måter og får knallgod hjelp. Du møter lærer gjennom Forum-knappen. Dette er et fagforum der du stiller dine spørsmål og får kjapt et svar.

Du møter lærer også gjennom tilbakemeldinger på innleveringer og gjennom digital prøvemuntlig.

Du får god hjelp i fagene
Du får god hjelp i fagene

I alle muntlige fag tilbyr vi gratis digital prøvemuntlig. Den er mest mulig lik en muntlig eksamen.

Du får tilbakemelding og veiledning både på innhold og gjennomføring. Samt en veiledende karakter.

ASK Veiledning
arrow glow
1 2 3 4
1

Behov for flere fag?

2

Vi har fagpakker som gjør det enklere å velge studieløp

3

Trenger du mer hjelp?

4

Klikk for å snakke med en studierådgiver