Undervisningen starter når du trykker 'play'

Gjennom 47 korte videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Forkurs norsk for språklige minoriteter. Dette klarer du! Se Tina forklare definisjonen av adjektiv.

Maiken

“For meg har det viktigste vært de godt forklarte videoene i undervisningen. De gjør at uansett utgangspunktet jeg hadde så klarte jeg å forstå"

Maiken

Du får god hjelp i fagene

På ASK møter du læreren din på ulike måter og får knallgod hjelp. Du møter lærer igjennom ‘Spørsmål og svar’-knappen. Dette er et fagforum der du stiller dine spørsmål og får kjapt et svar.

For deg som tar matematikk eller et annet realfag, møter du lærer en-til-en i et digitalt rom. Vi kaller det live veiledning. Det fungerer slik: sliter du med en oppgave, ber du om hjelp ved å trykke på den grønne knappen inne i faget - akkurat som du rekker opp hånden i klasserommet.

Du møter lærer også gjennom tilbakemeldinger på innleveringer og gjennom digital prøvemuntlig.

Du får god hjelp i fagene

Dette er forkurs norsk for språklige minoriteter

Dette forkurset gir en innføring i norsk grammatikk og er ment som et tilleggskurs for språklige minoriteter som tar norsk i vgs.

Grammatikk er byggesteinene i språket vårt og viktig i all kommunikasjon. Men, norsk grammatikk kan være utfordrende å lære seg og begrepene er ikke alltid like lett å forstå. ASK har derfor laget videoforelesninger som legger stor vekt på å visualisere fagstoffet. Med bilder, tabeller og animasjoner forklarer ASK sine faglærere deg grunnleggende norsk grammatikk på en måte som gjør det enklere å forstå. I løpet av kurset får du videoforelesninger på følgende ordklasser og tema:

  • Substantiv
  • Adjektiv
  • Verb
  • Adverb
  • Setningsbygging og tekstbinding

Forkurset er ment som et tilleggskurs for språklige minoriteter som tar norsk i vgs.

ASK Veiledning

arrow
1 2 3 4
1

Behov for flere fag?

2

Vi har fagpakker som gjør det enklere å velge studieløp

3

Trenger du mer hjelp?

4

Klikk for å snakke med en studierådgiver