Privatistkalenderen

Viktige datoer for deg som er privatist

Januar

Vårfagene åpner, sensur på privatisteksamen og eksamensoppmelding

1. januar, 10. januar og 15. januar ...les mer
 • For deg som er privatist åpner vårfagene 1. januar 

 • Sensur på skriftlig eksamen: har du avlagt skriftlig eksamen på høsten, får du tidlig i januar vite eksamensresultatene dine. Du logger inn på Privatistportalen for å se dine privatistkarakterer.

 • Oppmelding til privatisteksamen: 15. januar åpner Privatistportalen for oppmelding til privatisteksamen for vårsemesteret. Finn frem riktige fagkoder og meld deg opp tidlig slik at du ikke glemmer det. 

 

 

Januar

Februar

Siste frist for eksamensoppmelding og din profil på Samordna opptak

1. februar ...les mer
 • Siste frist for oppmelding til privatisteksamen: 1. februar er absolutt siste frist for oppmelding til eksamen hvis du skal ta privatisteksamen på våren. 

 • Din profil på Samordna opptak: vet du allerede at du skal søke høyere utdanning fra høsten, er det smart å logge inn på din profil på Samordna opptak. Her kan du søke studier, se vitnemål og laste opp dokumenter: https://sok.samordnaopptak.no/

Mars

Søknadsfrist enkelte studier og dato muntlig eksamen

1. mars, 15. mars og 20. mars ...les mer
 • Søknadsfrist enkelte studier: planlegger du å søke høyere utdanning fra høsten, har Samordna opptak 1. mars som frist for enkelte studier. Dette gjelder blant annet for deg som skal søke Politihøyskolen eller at du skal søke høyere utdanning med realkompetanse.

 • 15. mars er siste frist for å søke støtte fra Lånekassen for våren. 

 • Dato for muntlig eksamen som privatist: dato for muntlig eksamen publiseres siste uka i mars, ca 20. mars. Du logger inn på Privatistportalen for å se dine eksamensdatoer. Her vil du også finne informasjon om tid og sted for oppmøte.

April

Eksamensperioden starter, klage på muntligkarakter og søknadsfrist høyere utdanning

1. april og 15. april ...les mer
 • For en privatist starter eksamensperioden allerede rundt 1. april: datoer for muntlige og muntlig/praktiske eksamener blir satt av eksamenskontoret eller eksamensskolene i det enkelte fylke. Datoene er individuelle, og muntlig eksamensperiode kan være spredt over en hel måned. Du finner din dato i privatistportalen.Utdanningsdirektoratet setter datoer for eksamener i skriftlige fag. Datoene finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#a110477

 • Klage på muntligkarakter på privatisteksamen: merk deg at det er 10 dager klagefrist på muntligkarakteren. På muntlig eksamen kan du ikke klage direkte på karakteren, men på formelle feil som ble gjort under gjennomføringen av eksamen. Gå til din fylkeskommunes nettsted for klageskjema. 

 • Søknadsfrist høyere utdanning: 15. april er siste frist for opptak til studier på høyere utdanning. Det er viktig at du laster opp dokumentasjon på fullført utdanning, dokumentasjon som dekker praksiskravet (hvis du søker med 23/5-regelen) og tilleggspoeng.

 

Mai

Skriftlig eksamen og Lånekassesøknader for høst åpner

Hele mai ...les mer
 • Dato for skriftlig eksamen for deg som er privatist: de fleste skriftlige eksamener avholdes i mai. Utdanningsdirektoratet setter datoer for eksamener i skriftlige fag. Datoene finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#a110477

 • Lånekassestøtte for deg som er privatist: Lånekassen åpner for søknader for kommende skoleår. Det er lurt å søke tidlig på grunn av en behandlingstid på omtrent 8 uker. 

Juni

Karakter skriftlig eksamen og klagefrist

20. juni ...les mer
 • Sensur på skriftlig eksamen for deg som er privatist: omtrent 20. juni får du vite din karakter på skriftlig eksamen du har hatt på vårsemesteret. Du vil bli varslet på sms og e-post når karakteren på skriftlig eksamen er publisert inne på din profil på privatistportalen

 • Å få privatistkarakteren på vitnemålet eller på et kompetansebevis: for å oppdatere ditt vitnemålet må du kontakte din tidligere videregående skole. Eksamenskontoret i ditt fylke sender ut kompetansebevis med dine privatistkarakterer. Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. (Kilde: https://www.samordnaopptak.no/info/om/nasjonal-vitnemalsdatabase/)

 • Klage på eksamenskarakter: ønsker du å klage på eksamenskarakteren må du sende inn din klage innen ti dager fra karakteren ble tilgjengeliggjort. Du klager ved å logge inn i portalen for privatisteksamen og fylle ut klageskjema. 

Juli

Frist for å ettersende dokumentasjon, svar fra Samordna opptak og høstfagene på ASK åpner

1. juli og 20. juli ...les mer
 • Ettersende privatistkarakterer: 1. juli er siste frist for å ettersende dokumentasjon til søknaden din til høyere utdanning/Samordna opptak. Dette gjelder blant annet kompetansebevis som viser karakterer på privatisteksamener avlagt på våren. Høstfagene på ASK åpner 1. juli.

 • Svar fra Samordna opptak: 20. juli får du svar fra Samordna opptak om du kom inn på ønsker studie eller ikke. Husk at du har relativt kort svarfrist for om du takker ja til studieplassen. 

August

Skolestart for privatisten

15. august ...les mer
 • Skolestart for privatisten: 15. august er de fleste privatister i gang med høstsemesteret og undervisning - noen starter tidligere, andre senere. Husk at for privatisten er semesteret kort, så jo tidligere du kan starte, jo bedre. På ASK kan du starte allerede 1. juli.

August

September

Eksamensoppmelding for privatisten for høstsemesteret

1. september og 15. september ...les mer
 • Eksamensoppmelding for høsteksamen: 1. september åpner Privatistportalen for oppmelding til privatisteksamen for høstsemesteret. Finn frem riktige fagkoder og meld deg opp i god tid.

 • Privatisteksamen for høsten: Siste frist for eksamenoppmelding for høsten er 15. september.

Oktober

Dato for muntlig privatisteksamen

20. oktober ...les mer
 • Dato for muntlig privatisteksamen på høsten: Dato for muntlig eksamen for høsten publiseres ca 20. oktober. Du finner din dato i Privatistportalen.

November

Muntlig og skriftlig privatisteksamen og frist Lånekasse

1. november og 15. november ...les mer
 • Eksamensperiode for høst: for en privatist starter eksamensperioden allerede rundt 1. november. Datoer for muntlige og muntlig/praktiske eksamener blir satt av eksamenskontoret eller eksamensskolene i det enkelte fylke. Datoene er individuelle, og muntlig eksamensperiode kan være spredt over en hel måned. Du finner din dato i privatistportalen. Utdanningsdirektoratet setter datoer for eksamener i skriftlige fag. Datoene finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#a110477

 • Klage på muntlig eksamen som privatist: merk deg at det er 10 dager klagefrist på muntligkarakteren. På muntlig eksamen kan du ikke klage direkte på karakteren, men på formelle feil som ble gjort under gjennomføringen av eksamen. Gå til din fylkeskommunes nettsted for klageskjema. 

 • 15. november er siste frist for å søke støtte for høsten hos Lånekassen.

Desember

Siste høsteksamen, juleferie og hvile

1. desember ...les mer
 • Nesten juleferie for privatisten: Når desember kommer har de fleste privatister hatt sine eksamener. Resten av måneden bør brukes til planlegging av kommende vårsemester om du skal ta flere fag som privatist, og, ikke minst, så er det tid for å hvile. Det er adventstid og snart jul 🎄

Ofte stilte spørsmål

Dette må du vite som privatist

Kan en privatist søke støtte hos Lånekassen?

Ja. Som privatist kan du søke støtte hos Lånekassen. Du søker automatisk tilleggslån til skolepenger i tillegg til basislånet når du er privatist. Tilleggslånet til skolepenger er støtte du får til å betale skolepenger når du tar fag på en privatistskole. 

Når er sensur på skriftlig eksamen?

Har du tatt privatisteksamen på høsten, får du karakteren andre uke i januar. Har du tatt privatisteksamen på våren, får du karakteren i slutten av juni.

Hvor finner jeg karakterer på privatisteksamen?

For å finne dine privatistkarakterer, logg inn Privatistportalen og velg 'Mine eksamener'. 

Kan man klage på privatisteksamen?

Ja, som privatist har du rett til å klage. Til muntlig og muntlig-praktisk eksamen er det ikke anledning til å klage på selve karakteren. Du har rett til å klage på formelle feil som har innvirket på eksamensresultatet. 

Hvordan klager man på en eksamenskarakter?

Du klager ved å logge inn i portalen for privatisteksamen og fyller ut klageskjema. Det er 10 dager klagefrist. For skriftlig eksamen regnes fristen fra det tidspunktet karakteren er gjort tilgjengelig for deg. Til muntlig og muntlig-praktisk eksamen er det ikke anledning til å klage på selve karakteren. Du har rett til å klage på formelle feil som har innvirket på eksamensresultatet. 

Hvor melder jeg meg opp til privatisteksamen?

Du melder deg opp til eksamen på Privatistportalen InSchool Privatist.

Når må jeg melde meg opp til privatisteksamen?

Privatistportalen er åpen i perioden 1. - 15. september for oppmelding til eksamener på høstsemesteret. 15. januar til 1. februar for oppmelding til eksamener på vårsemesteret.

Når er privatisteksamen?

Som privatist kan du ta eksamen to ganger i året. Muntlig og skriftlig eksamen avholdes for deg som er privatist i periodene april–juni og november–desember.

Hvor mye koster en privatisteksamen?

Som privatist betaler du en eksamensavgift per fag til fylkeskommunen. Prisen i 2023 er kr 1 251 per fag for fag man tar for første gang. Har du bestått faget fra før, betaler du som privatist  kr 2 503 per fag.

Hva skjer hvis man får dårligere karakter på privatisteksamen?

Får du dårligere karakter på privatisteksamen enn du har i standpunkt fra før, beholder du den gamle standpunktkarakteren.

Hvordan får man vite karakteren på skriftlig eksamen som privatist?

Har du avlagt skriftlig eksamen på høsten, får du tidlig i januar vite eksamensresultatene dine. Du logger inn på Privatistportalen for å se dine privatistkarakterer.

Hvordan sender jeg inn mine privatistkarakterer til Samordna opptak?

Som privatist får du kompetansebevis fra privatistkontoret der du tok privatisteksamen. Ønsker du nytt vitnemål, må du kontakte den videregående skolen du sist gikk på. Når du har fått kompetansebeviset eller det nye vitnemålet ditt laster du det opp på din profil på Samordna opptak.

 

Hvordan søker man med 23/5-regelen?

Det er tre vilkår du må oppfylle for å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen: Du må være 23 år eller eldre det året du søker om opptak til høyere utdanning. Du må ha fullført og bestått de syv studiekompetansefagene. Du må dokumentere minst 5 års utdanning og/eller arbeidspraksis

Hvordan dokumenterer jeg praksiskravet til 23/5-regelen?

Utdanning og arbeidspraksis som kan dekke praksiskravet for 23/5-regelen er blant annet lønnet arbeid, videregående skole, læretid, folkehøgskole, militæret og omsorgsarbeid. Det er viktig at du kan dokumentere dette gjennom arbeidsattester, vitnemål eller kompetansebevis, tjenestebevis og lignende. Last opp dokumentasjonen til din profil på Samordna opptak. 

Når er dato for muntlig eksamen for en privatist?

For deg som er privatist vil dato for muntlig og muntlig-praktisk eksamen publiseres på din side på Privatistportalen. Datoene vil normalt publiseres innen 20. mars på våren og innen 20. oktober på høsten. 

Hva skjer hvis man stryker på en privatisteksamen?

Har du standpunkt i faget fra før og stryker på en privatisteksamen, vil dette ikke påvirke standpunktkarakteren. Det er heller ingen begrensninger på hvor mange ganger du kan ta en privatisteksamen. Men, ønsker du å ta privatisteksamen i sammme fag en gang til, må du melde deg opp til eksamen på nytt og du må betale oppmeldingsavgiften på nytt. 

Kan man ta gym som privatist?

Ja, du kan ta privatisteksamen i kroppsøving. Privatisteksamen i kroppsøving er en muhntlig-praktisk eksamen. Formen på eksamen varierer litt fra fylke til fylke. Men, felles er at du først får forberede deg (vanligvis 30 - 45 min), før du kommer inn til den praktiske delen og eksaminasjonen (ca. 45 minutter totalt).

Når får man vite dato for skriftlig eksamen?

Utdanningsdirektoratet setter datoer for eksamener i skriftlige fag. Datoene finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#a110477  Logg inn på Privatistportalen for å se dine eksamensdatoer. Her vil du også finne informasjon om tid og sted for oppmøte til privatisteksamen.

Hvor tar man privatisteksamen?

Du melder deg opp og avlegger privatisteksamenen i det fylket du befinner deg i. Du melder deg opp til privatisteksamen på InSchool Privatist. Selve privatisteksamen krever fysisk oppmøte. Ved oppmelding velger du eksamenssted selv. Dato og tidspunkt for eksamen finner du inne på oppmeldingsportalen ca 1 mnd etter oppmelding. 

Hvor mye får man i støtte fra Lånekassen?

Hva du får i støtte er basert på din studiebelastning (hvor mange fag du tar) fordelt på studieperioden din (start og sluttdato). Hva du får utbetalt avhenger altså av 2 punkter, studiebelastningen og hvor lenge du studerer.