Mia, 28 år

Studerer:
Biologi 1, Matematikk R1, Biologi 2 - mini

For meg var det viktig å kunne jobbe med studiene i mitt eget tempo. Jeg har ikke mulighet til å forholde meg til faste tidspunkter med live videoforelesninger, da det ikke passer inn i min hverdag. Det at studieopplegget på ASK tilbyr kontakt med faglærer i form av forum, live leksehjelp, retting av innleveringer og prøvemuntlig i tillegg, var en bonus som hjalp meg langt på vei!

Mias fag: 

Biologi 1, Matematikk R1,

Biologi 2 - mini

Biologi, bar og musikaler

- Jeg er tidligere utdannet musikalartist, altså skuespiller og sanger, og jeg jobber litt freelance med dette, i tillegg til å være bartender. Hverdagen min er veldig variert, og det passer meg utrolig godt da jeg fort kjeder meg av å ha faste rutiner! Noen ganger er det møter, andre ganger eventer, noen ganger jobber jeg halve natta på bar, og noen ganger sitter jeg hele dager og leser fag. Jeg har funnet ut av at jeg ikke ønsker å være freelancer på heltid, og valgte derfor å ta opp fag som privatist.

- Jeg er veldig interessert i verden rundt meg, og jeg kunne tenke meg å studere biologi videre. Jeg har ikke en konkret drømmejobb, men jeg håper å følge veien der interessene mine tar meg og lande i en god jobb med en variert og spennende arbeidshverdag. Drømmen er også å kunne fortsette med kunst på siden.

Først læreboka, deretter videoundervisning

- Jeg kommer best gjennom pensum ved å først lese kapitlene, skrive stikkord eller sammendrag og deretter se videoundervisningen og besvare oppgaver. Da jeg var gjennom ca. halve faget sammenfattet jeg notatene mine for hvert kapittel, leste og memorerte faguttrykk, og gjorde en innlevering som ligger under eksamenstrening. Da fikk jeg en bekreftelse på at stoffet satt.

- For meg var det veldig nyttig å kjøpe pensumboken som ASK anbefalte. I studieopplegget står det hvilke sider ASK anbefaler at du leser før du ser videoundervisningen, og hvilke oppgaver de anbefaler deg å gjøre etterpå. For hvert tema begynte jeg med å lese i boken og skrive stikkord, deretter så jeg videoundervisningen som repeterte stoffet og som ofte ga meg andre synsvinkler eller som forklarte ting på andre måter. Deretter kan man velge å svare på oppgaver og gjøre quizer tilknyttet videoene. Dette gjorde jeg for hvert tema, helt til jeg til slutt satt igjen med ganske mye notater.

Hjalp å roe eksamensnervene

- Jeg er glad i, og ganske flink til å lese på egenhånd. Dermed var videoundervisningen og studieplanleggeren hovedgrunnen for at jeg gikk for ASK. Kontakt med faglærer i form av forum, live leksehjelp, retting av innleveringer og muligheten for prøvemuntlig, var bonuser. Disse tilbudene viste seg å være mye mer hjelpsomme enn jeg kunne forutse, og jeg anbefaler alle ta disse i bruk!

Studieplanleggeren var veldig nyttig for å klare å strukturere tiden min. Jeg har nok litt perfeksjonist-tendenser, og har til vane å grave meg dypt ned i små detaljer i stoffet, når det mest hensiktsmessige er å gå videre. Studieplanleggeren gjorde det dermed veldig mye lettere for meg å passe på at jeg kom meg gjennom alt med god margin før eksamen!

Forum brukte jeg for å stille konkrete spørsmål som jeg ikke kunne google meg frem til, eller for å spørre om ting jeg trengte å få forklart på en annen måte. Jeg fikk gode svar, og de kom som regel veldig raskt! Jeg må innrømme at jeg vegret meg litt for å stille spørsmål i starten, da jeg var redd for å stille "dumme spørsmål", men lærer var veldig hjelpsom og fikk meg til å føle meg beroliget.

Mia tar realfagene Biologi 1, Biologi 2 og Matematikk R1 som privatist og er fornøyd med resultatet på privatisteksamen.

Prøvemuntlig er også noe jeg anbefaler på det sterkeste. Det er ganske mange år siden jeg gikk på videregående og hadde muntlig eksamen sist. Ikke bare har jeg glemt hvordan det foregår i praksis, men ting har jo også forandret seg siden den gang! Det var en god måte å se hvordan eksamen vil foregå, samt å få en tilbakemelding og en mulighet til å stille spørsmål til faglærer. En ting jeg er veldig glad jeg erfarte på prøvemuntlig er hvordan sensor/faglærer på eksamen vil fortsette å stille spørsmål, helt til du ikke kan svare lengre. Dette betyr altså ikke at du gjør en dårlig jobb (slik som jeg umiddelbart tenkte), men heller at de vil se hvor mye du kan! At du ikke kan svare på noe, betyr altså ikke at du blir trukket ned av den grunn. Dette gjorde meg litt usikker på prøvemuntlig, men da det skjedde på den faktiske eksamen, merket jeg at jeg var mye mer forberedt på dette.

Og så var det eksamen…

- For å forberede meg til muntlig eksamen laget jeg en presentasjon for hvert tema, ca. en side med stikkord per presentasjon. Jeg tok alle notatene mine og kortfattet dem helt til de passet på en A4 side per tema, og jeg sto da igjen med 18 "presentasjoner" eller stikkordsark. Disse sidene omfattet da i korte trekk, hele pensum. Før eksamen øvde jeg på å fremføre hver og en av dem muntlig. På selve eksamen trakk jeg et tema, som gikk på tvers av to/tre av disse stikkordsarkene. Det var dermed veldig lett å lage et nytt stikkordsark med den relevante informasjonen, på de 30 minuttene med forberedelse jeg fikk. Dette viste seg å være en god taktikk, og jeg er veldig fornøyd med eksamenskarakteren min. Den er i stor grad takket være ASK sitt innhold!

Som en person som lever en litt kaotisk hverdag, som er god på å arbeide på egenhånd, men trenger litt hjelp, har ASK passet perfekt. Dette, i tillegg til en genuin interesse for faget, var det veldig greit å komme seg gjennom studiene.