Portrettbilde av Susanne Kvamme

Susanne, 28 år

Studerer:
Historie Vg2/Vg3

- Jeg oppdaget ASK gjennom annonser som stadig dukket opp på sosiale medier. Da jeg oppsøkte nettsiden innså jeg at tilbudet deres var akkurat det jeg trengte, da jeg lenge hadde hatt planer om å ta opp fag fra videregående. 

Etter å ha benyttet meg av tilbudet om gratis prøvetid i 24 timer var jeg overbevist, og fra da av ble jeg elev hos ASK privatist.

Susannes fag:

Historie Vg2/Vg3

ASK gjør det mer tilgjengelig

- ASK er med på å gjøre privatistordningen mer tilgjengelig for folk flest. 

Tilbudet er rimeligere enn hos konkurrentene, nettundervisningen gjør at man kan studere hvor som helst, undervisningen dekker det man trenger å lære, og oppfølgingen som tilbys er særdeles god! 

Trodde psykologistudiet var uoppnåelig 

- Jeg har lenge drømt om å studere psykologi, men etter å ha fullført videregående med middelmådige og til dels dårlige prestasjoner, tenkte jeg at det var helt uoppnåelig. 

Da jeg for første gang hørte om 23/5-regelen, gav det meg nytt håp. Gjennom denne ordningen trenger jeg kun å ha gode nok karakterer i syv minstekravsfag for å kunne sikre meg plass på drømmestudiet! 

Det som en gang virket uoppnåelig er nå innen rekkevidde, med god hjelp fra ASK.

Susanne trekker fram den grundige gjennomgangen av pensum i undervisningsvideoene. Dette i tillegg til nyttige eksamenstips og nedlastbare ressurser, var helt avgjørende for prestasjonen på muntlig eksamen

Får svar på alle spørsmålene

- Lærerne er fagkyndige, svarer godt og utfyllende på spørsmål som man har, og de er tilgjengelige når man trenger dem. 

Gjennom «spørsmål og svar»-knappen, et lavterskeltilbud for å spør om det man lurer på, har jeg fått nyttige tilbakemeldinger som har vært til god hjelp.

Quiz-appen gjør det lett og tilgjengelig å repetere 

- Undervisningsvideoene tar deg grundig gjennom hovedtema i pensum. Du har i tillegg mulighet til å stoppe opp undervegs, eller å se en video om igjen, dersom det trengs. 

Videoene kombinert med muligheten til å stille spørsmål til faglærer la til rette for at jeg fikk en grundigere forståelse av de ulike temaene. Jeg benyttet meg også flittig av quizene som repetisjon av fagstoffet, både inne på nettsiden og på ASK sin egen app. Appen gjør det ekstra lett og tilgjengelig å repetere det man har lært. 

Studieplanleggeren hjalp meg gjennom pensum i god tid 

- Studieplanleggeren hjalp meg å lage en plan for å komme gjennom pensum i god tid før eksamen. Jeg noterte de såkalte «milepælene» i min personlige kalender, og kunne ved hjelp av disse datoene planlegge studiehverdagen min på en bedre måte. 

Tidsfristene, i tillegg til oversikten over den samlede progresjonen jeg hadde i faget, gav meg en god pekepinn på om jeg kom til å nå målene mine. 

Valgte ASK siden det er en nettskole

- Muligheten til å studere på nett var en av hovedgrunnene til at jeg valgte ASK. Undervisningen er alltid tilgjengelig og kan tilpasses en fleksibel hverdag. 

Jeg liker at jeg kan repetere fagstoffet ved å se videoer om igjen, spesielt dersom det er emner jeg har vanskelig for å forstå, og at det er mulig å skrive notater inne på nettsiden samtidig som undervisningen pågår. 
Notatene samlet jeg i et dokument som jeg hadde med meg på eksamensdagen, noe som var til stor hjelp i forberedelsestiden.