Portrettbilde Thomas Hernes

Thomas, 38 år

Studerer:
Historie påbygg, matematikk 2P-Y, naturfag påbygg og norsk påbygg.

- Jeg fant ASK via Google mens jeg satt på sykehus med min kreftsyke 2 år gamle sønn.

Jeg synes opplegget virket seriøst og gjennomført. Og noe som ville la seg gjennomføre i den situasjonen jeg er i med hyppige sykehusbesøk og en litt ustabil hverdag.

Thomas sine fag:

Historie påbygg, matematikk 2P-Y,
naturfag påbygg og norsk påbygg 

Utdanner meg for å ha flere muligheter i yrkeslivet

- Det er et par grunner til at jeg tar fag som privatist. Det ene er at det gir meg noe å gjøre når dagene blir lange hjemme eller på sykehus med guttungen. 

Det andre er at jeg skadet skulderen min i en MC-ulykke som kanskje tar fra meg muligheten å fortsette i yrket mitt. 

Den tredje grunnen er at det aldri er dumt med faglig påfyll.

Kommer raskt i kontakt med lærere

- Møtet med lærer synes jeg var givende. Jeg fikk stilt spørsmålene jeg lurte på og fikk kjapt svar. 

Jeg opplevde det også som meget effektivt da jeg stort sett bare rakk å hente en ny kaffe til forespørsel om hjelp var besvart og jeg kunne snakke med en lærer.

Thomas tar opp fag som privatist for å oppnå generell studiekompetanse og få flere muligheter i yrkeslivet. Han tar påbyggsfagene Historie påbygg, Matematikk 2P-Y, Naturfag påbygg og Norsk påbygg.

Muligheten til å studere på mine premisser 

- For min del har videoundervisningen fungert veldig bra. 

Jeg har kunnet se forelesninger når jeg har hatt tid og ikke når andre har satt av tid. 
Jeg kan studere på mine premisser ikke andres.

Tester alltid kunnskapen med quiz

- Jeg tester alltid det jeg har lært ved å ta quizene. Jeg noterer også spørsmålene og svarene og går igjennom dem innimellom. 

Og jeg tar quizene opp igjen for å sjekke at informasjonen har fått godt rotfeste.

Ønsker å ha muligheten til å treffe andre ASK-elever

- ASK tilbyr temmelig komplett undervisningsopplegg, men det kunne vært enda mer komplett. 

Akkurat nå i disse korona tider er det ikke så lett, men om man kunne fått til et opplegg arrangert av ASK for å treffe medstudenter i for eksempel storbyene føler jeg kunne bidratt til en mer komplett opplevelse. 

Jeg savner også live veiledning i for eksempel norsk og historie.

Prøvemuntlig hjalp meg til karakteren jeg ikke trodde jeg skulle oppnå

- Jeg testet prøvemuntligen og hadde en veldig positiv opplevelse. 

Jeg fikk konstruktiv feedback som jeg tok i bruk på eksamen og som ga meg en karakter jeg ikke trodde jeg skulle klare å oppnå.