Konrad, 19 år

Studerer:
Kjemi 1, Kjemi 2, Fysikk 1, Matematikk R1

I tillegg til å ta fag på ASK, spiller jeg fotball for Kvik Halden som idag ligger i 2. divisjon. Jeg har også en del andre hobbyer som jakt, fiske og golf. Utdanningsdrømmen min er spesiallege eller ingeniør. Grunnen til at jeg tar fag som privatist er fordi jeg gikk idrettsfag på videregående og mangler derfor realfagene.

Konrads fag: 

Kjemi 1, Kjemi 2, Fysikk 1,

Matematikk R1

Sjonglerer sport og studier på fulltid

- Hverdagen min består av én trening om dagen som normalt varer fra kl 16-18. I helgen er det trening eller kamp enten lørdag eller søndag. Jeg gjør da skole fra kl 08 på morgenen til kl 15 på ettermiddagen. Kampene i helgene kan være langt borte og det kan bli en del reising som fører til at man for eksempel kommer hjem natt til mandag, eller en sjelden gang spiller på mandag og kommer hjem natt til tirsdag. Det hender også at jeg drar på en liten utflukt når det ikke er fotball for å fiske, jakte eller golfe. Grunnet dette, ville jeg ha en litt mer fleksibel hverdag når jeg skulle ta de fagene jeg trengte som privatist.

Timer og flashcards = <3

- Studieplanleggeren har fungert bra for meg. Den gjør at jeg kan sette opp hva jeg må gjennom dag for dag, og hva som skal til for å komme meg gjennom pensum. Det gjorde at jeg kom meg gjennom det jeg skulle for dagen uten å måtte sitte i et strekk foran PC-en. Jeg pleier å sette på en timer hvor man får en 5 min pause etter hver 25 min med jobbing og 15 min pause etter man har jobbet 4x25 min. For de fleste trenger man ikke mer en 5 min hvor man gjør noe annet morsomt før man klarer å fortsette og være fokusert. Jeg la opp uken min ut ifra studieplanleggeren - jeg startet med å finne ut hvor mange timer jeg kommer til å bruke på den perioden og fordelte de timene ut på de dagene jeg skulle jobbe med skole.

- Til hver av videoene så skrev jeg ned notater, og fylte på med begreper og andre viktige ting som sto i boka. For eksempel fra oppsummeringen fra hvert kapittel. Underveis legger jeg notatene og annet viktig informasjon inn i et flashcard-program som jeg kan bruke til å repetere og teste meg selv. Det har hjulpet meg veldig til å huske de små og viktige detaljene fra pensum. Hvis det er av noe interesse så bruker jeg programmet som heter Anki. Det er et veldig bra program hvor man kan legge inn mange forskjellige typer flashcards.

God disposisjon gir gode resultater 

- Personlig liker jeg best å prate med lærer live og bruker derfor «live leksehjelp» når jeg trenger hjelp eller lurer på noe. Det er visse tidspunkt på faste dager i uken hvor de forskjellige faglærerene er tilgjengelig og kan facetimes hvis du skulle trenge det. Da legger man inn litt info så kommer det en mail med en link når læreren er klar for å møtes. Det pleier også å stå ca. hvor lang ventetiden er.

- For labforsøkene er det smart å skrive en type disposisjon med oppsett av forsøket, utførelse, begreper og temaer. Tankekartene var også veldig til hjelp da dette fungerte som oppsummeringer for hvert tema med de viktigste formlene og begrepene.

"Jeg fikk 6 både på muntlig-praktisk og skriftlig eksamen i Kjemi 2. På Fysikk 1 muntlig-praktisk eksamen fikk jeg karakter 6."

Verdien av god eksamenstrening

- Eksamenstreningspakken er en fin øving før man skal opp til eksamen. Der kommer det veldig mange relevante oppgaver og temaer. Hvis man gjør en bra jobb der så vil eksamen gå en god del lettere. På «prøvemuntlig» får man velge en oppgave man skal svare på og presentere. Det jeg gjorde var at jeg svarte på spørsmålene, skrev relevante begreper og relevante temaer. Det gjør at man lettere kan trekke linjer mellom de forskjellige temaene og kan derfor svare på spørsmål som kommer litt utenom det valgte temaet. Før eksamen så skrev jeg ned denne type disposisjon til alle oppgavene, det gjorde at jeg bare kunne velge ut en disposisjon på eksamen og endre litt på den. Med dette sparte jeg tid og kunne da fokusere mer på hvordan jeg skulle presentere og dra inn alle de viktige begrepene og temaene som kunne være tilknyttet.

Jeg syntes det er fint å være elev på ASK og er veldig fornøyd med eksamensresultatene i år. Jeg fikk 6 både på muntlig-praktisk og skriftlig eksamen i Kjemi 2. På Fysikk 1 muntlig-praktisk eksamen fikk jeg karakter 6.