Sara Mikaela Kristine Fredriksen-Myhre portrettbilde

Sara, 20 år

Studerer:
Historie, Matematikk 2P-Y, Naturfag, Samfunnsfag

- Jeg lå allerede ett år bak i undervisningen på videregående, etter linje-bytte, og da jeg søkte meg inn på videregående 2. året i en annen fylkeskommune endte jeg på venteliste. 

Da bestemte jeg meg for å heller ta påbyggfagene som privatist isteden for å vente ett år uten undervisning.

Saras fag:

Historie, Matematikk 2P-Y, Naturfag, Samfunnsfag

- Jeg tok opp de fleste fagene + samfunnsfag (2. år fag) sånn at jeg kunne komme tilbake på skolen neste år og fullføre de siste påbyggsfagene kombinert med vg2 sånn at jeg fortsatt kun ligger ett år bak.

Leste om andres erfaringer med ASK og ble overbevist

- Heldigvis kom jeg over ASK i en annonse på nett og leste meg inn i dybden. Informasjonen som ligger på siden og erfaringer fra andre, gjorde at jeg ønsket å gi det en sjanse. For meg er undervisning veldig viktig og målet er et godt universitet.

Med ASK har jeg oppnådd ønsket om å ikke ligge langt bak. ASK gir suveren undervisning med videoforelesninger og innleveringer man kan velge å gjøre og levere inn i sitt eget tempo. Det gir en oversikt over temaer og innhold i kompetanse målene i hvert fag.

Brukte live-veiledning i matten

- Jeg benyttet meg ofte av innleveringene for å kunne få gode tilbakemeldinger og karakter på dem og brukte live-veiledning, spesielt på matte, for å få god veiledning i faget. Undervisningen var enkel å følge med på og ved siden av hver video ligger det funksjoner for å kunne ta notater som jeg benyttet meg av.

Hatt undervisning på bussen og i bilen 

- Siden det er videoer har man muligheten til å sette undervisningen på pause og ta ting i eget tempo, spole tilbake eller ta en pause hvis nødvendig. Samtidig fikk jeg også sett videoene på telefonen som gjorde at jeg kunne ha undervisning i bilen og på bussen.

Jeg hadde også naturfag som er en muntlig-praktisk eksamen med et lab-forsøk. ASK har videoer der de demonstrerer de ulike lab-forsøkene og også går i dybden på teorien bak. Dette gjorde at lab-forsøket jeg hadde gruet meg til gikk helt suverent.

Milepæler forteller når ting bør være ferdige

- Jeg tok opp fire fag og tok fire eksamener i vår, selv om det høres ekstremt mye ut, jobbet jeg meg ikke ihjel. ASK deler nemlig fagene opp i "moduler" eller milepæler som forteller når du burde være ferdig med hver del, siste del er ferdig cirka en uke eller mer før eksamen. Dette ga god tid til å kunne planlegge hvilke dager i uken som gikk til studier og hvor mye jeg skulle jobbe. 

Etter ett år med ASK ga det god frihet og ekstremt gode resultater på eksamen.
ASK anbefales hvis du ønsker å ta opp fag, eller trenger noe (som i mitt tilfelle) som redder deg. 

Lærerne er kjempehyggelige og trenger du studieveiledning er det bare å ta en rask telefon til superflinke veiledere. 

Eksamenstips

- Tips til eksamen fra meg er at man benytter seg av veiledningen og spør masse, på alt man lurer på. Det gir en trygghet som gjør at man føler seg tryggere til eksamen. Spill av videoene flere ganger og ta gode notater.
Titt litt på kompetansemålene i hvert fag som ligger på ASK sine sider, dette vil gi god oversikt over fag som kanskje virker vanskelige eller mye. 

ASK er definitivt det nye klasserommet fordi man selv kan bestemme hvordan studiehverdagen skal være og at det gir mer frihet til andre ting også.
 

Tips til eksamen fra meg er at man benytter seg av veiledningen og spør masse på alt man lurer på. Det gir en trygghet som gjør at man føler seg tryggere til eksamen