Benedicte, 20 år

Studerer:
Naturfag Påbygg

I tillegg til å studere på ASK, jobber jeg 100% stilling som helsefagarbeider i hjemmetjeneste. Hverdagen varierer dermed veldig i forhold til jobb og turnus. Bortsett fra jobb og studier, går tiden for det meste til venner og familie, trening og å være ute i naturen. 

Benedictes fag: 

Naturfag Påbygg

Mangler generell studiekompetanse

- Jeg har allerede fagbrev som helsefagarbeider, men tar fag som privatist hos ASK for å få generell studiekompetanse. Dette fordi jeg ønsker å kanskje studere videre innenfor helse (som f.eks. sykepleier), men også gi meg muligheten til å utdanne meg som noe helt annet. Rett og slett for å kunne skaffe meg enda flere muligheter og skape en større frihet for meg selv senere i arbeidslivet.

Undervisning fremfor læreboka

- Jeg opplever videoundervisningen på ASK som veldig nyttig. Har vist seg å være svært hjelpsom for meg for å både forstå, lære og huske temaene i faget bedre. Føler selv at videoundervisningen gjør det lettere å sette seg inn i pensum, og er på mange måter mer motiverende enn å bare lese i en lærebok.

Prøvemuntlig ga stor trygghet før eksamen

- Det er lett å komme i kontakt med faglærer via live-leksehjelp funksjonen. Også veldig motiverende å vite at dersom man står fast kan man lett få hjelp fra hyggelige og motiverende lærere som hjelper deg på «rett spor». På denne måten slipper man å bli sittende fast lenge og samtidig miste motivasjon. 

- Prøvemuntlig var også veldig hjelpsomt. Jeg hadde gruet meg mye til både prøvemuntlig og den faktiske muntlige eksamen. Men, gjennom prøvemuntlig fikk jeg god hjelp fra en veldig hyggelig lærer der jeg fikk nyttige tilbakemeldinger og tips til hvordan jeg kunne gjøre det best mulig på eksamen. Når jeg fikk snakket og rådført meg med en lærer som forsto hvordan jeg hadde det, ga dette en stor trygghet og motivasjon den siste tiden mot muntligeksamen. Dette resulterte i at jeg følte jeg var forberedt på hva som kom til å møte meg på eksamensdagen.

Studieuka mi

- For meg er det viktig å planlegge studieuka godt slik at de dagene jeg skal jobbe med fag studerer jeg faktisk, og de dagene i uka jeg har fri, så har jeg faktisk fri og bruker tiden på andre ting. Når jeg setter meg ned med pensum pleier jeg å sette alarm på mobilen med 45 min - når alarmen går kan jeg ta en liten pause. På denne måten føler jeg at jeg unngår å bli fristet til å bruke mobilen eller holde på med andre ting. Etter en liten pause setter jeg på alarmen på nytt. 

"Det er veldig motiverende å vite at dersom man står fast kan man lett få hjelp fra hyggelige og motiverende lærere som hjelper deg på «rett spor». På denne måten slipper man å bli sittende fast lenge og samtidig miste motivasjon."

- Studieplanleggeren fungerte bra for meg da det ga en fin mal å gå etter for å sikre at jeg ikke ble hengende etter i pensum. Det var et godt hjelpeverktøy i planleggingen av studieuka mi. På denne måten er jeg mer sikker på at jeg rekker gjennom pensum i tide før eksamen.

Eksamen for første gang

- Min erfaring med eksamenstreningspakken og prøvemuntlig på ASK er at begge delene har vært svært nyttig i perioden før eksamen. Jeg føler dette har gjort meg godt rustet og forberedt på hva jeg blir å møte på eksamensdagen. Og samtidig gjort det lettere å vite hva jeg bør fokusere og øve mer på. Jeg ble mindre nervøs fordi jeg følte jeg hadde fått et godt innblikk i hvordan eksamen kom til å foregå. Dette var svært viktig for meg da jeg ikke hadde hatt en ordentlig eksamen siden 10. klasse på grunnskolen, da det var korona når jeg gikk på videregående noe som gjorde at det ikke ble holdt eksamener.

Sånn opplevde jeg å være nettelev

- Jeg var først veldig skeptisk til det å være nettelev. Jeg var veldig spent på hvordan det kom til å fungere å kombinere studier med resten av hverdagen - om jeg kom til å komme meg gjennom pensum og ikke minst bestå eksamen. 

- Etter en stund derimot ble jeg fort overrasket over hvor fint jeg syntes det gikk, og fikk kjapt motivasjon av at dette kom jeg til å klare. Det krever en del disiplin og struktur å studere hjemmefra på denne måten, men ville ikke ha valgt noe annet. Jeg får mulighet til å jobbe og spare penger samtidig som jeg tar fag. Jeg får mulighet til å reise samt mye frihet til å planlegge og studere på den måten som funker best for meg. Alt i alt et jeg veldig fornøyd og ser positivt på å ta de neste fagene på ASK. 

Jeg hadde egentlig satset på å bare bestå eksamen slik at jeg fikk generell studiekompetanse, men endte opp med å få mye bede karakter enn forventet. Veldig fornøyd:)