Kristin Trane portrettbilde

Kristin, 20 år

Studerer:
Kjemi 1, matematikk 1T, matematikk R1, samfunnsfag

- For meg er undervisning på video mye bedre enn i klasserom. Jeg kan enkelt spole tilbake i videoen om det var noe som jeg ikke fikk med meg.

Om det er noe som er uklart med temaet jeg jobber med, så kan jeg enkelt kontakte lærer. 

Kristins fag:
Kjemi 1, matematikk 1T,
matematikk R1, samfunnsfag

Kan jobbe med skole uansett hvor jeg er

- Det som er så bra med ASK, er at uansett hvor jeg er, så kan jeg jobbe med skole. Jeg er ikke avhengig av å møte opp på et klasserom for å få med meg undervisning, noe som er veldig viktig for meg.
Jeg har aldri vært den som klarer å konsentrere meg på skolen og få med meg de viktige tingene. Undervisning for meg har rett og slett ikke fungert på skolen. Dette endte igjen opp med at jeg satt mye hjemme for å jobbe, og da ble alt ekstra vanskelig å forstå. 

Med ASK har jeg ikke dette problemet lengre, jeg kan sette meg ned å jobbe med skole når jeg selv ønsker. Matematikk har alltid vært vanskelig for meg, ettersom jeg aldri fulgte med i timene på skolen.

Forklaringer på en enkel måte

- Når jeg begynte å jobbe med ASK var jeg positivt overrasket over hvor godt lærerne forklarte temaene. De forklarte det på en enkel måte slik at jeg forsto det, dermed ble også matematikken mye lettere for meg å forstå.

Dette gjelder også mange andre fag.

Bruker quizene og notater som repetisjon 

- Etter jeg har jobbet med et tema så bruker jeg quizene som er i ASK, dette bruker jeg for å se om jeg har forstått temaet. Etter å ha jobbet med et kapittel så bruker jeg og repetere kapitlet gjennom gode notater som jeg har gjort underveis.
Om det er enkelte temaer som jeg ikke forstår ordentlig så bruker jeg å merke av disse, og senere se tilbake på det. 

Etter jeg har gjort alt dette så bruker jeg å levere inn en innlevering fra kapitlet og prøver å bruke minst mulig hjelpemidler.


Setter alltid plan for neste skoledag

- Noe annet som jeg gjør er at jeg dagen før, planlegger dagen min. Dette gjør jeg for å få gjort alt av skolearbeid og alt annet jeg skal ha gjøre i løpet av dagen. Jeg planlegger også hvor mye tid jeg skal bruke på skolearbeidet.
Når jeg sette meg ned for å jobbe med skole bruker jeg skru telefonen på lydløs og å legge den fra meg slik at jeg ikke kan se den. Dette er fordi jeg blir veldig lett distrahert. 

Ved å planlegge studiehverdagen min får jeg til så mye annet. For meg er det veldig viktig å planlegge skolearbeidet for at det skal bli gjennomført, siden det er veldig lett å la være og gjøre det eller å utsette det.
 

Etter jeg har jobbet med et tema så bruker jeg quizene som er i ASK, dette bruker jeg for å se om jeg har forstått temaet.