Stine Rogstad Olsen er elev hos ASK privatist

Stine, 24 år

Studerer:
Norsk, Samfunnskunnskap og Sosiologi & sosialantropologi

- Jeg kom over en reklame for ASK på Instagram og skjønte raskt at dette var undervisning som passet meg perfekt!

Jeg trengte undervisning som var fleksibel, effektiv, konkret, og som ga meg de toppkarakterene jeg trengte!

Stines fag:

Norsk, Samfunnskunnskap,

Sosiologi & sosialantropologi 

Videoene hjalp til å jobbe i mitt eget tempo

- Videoforelesningene fungerte utrolig bra! Ikke bare kunne jeg studere når og hvor jeg ville, men jeg kunne også jobbe i mitt eget tempo. 

Hvis noe var vanskelig, kunne jeg pause videoen, stille spørsmål til læreren, notere og eventuelt se videoen på nytt. 

Det har vært utrolig viktig for å stille godt rustet på eksamen! 

Brukte quizene til repetisjon

- Etter jeg hadde sett en videoforelesning testet jeg hva jeg hadde fått med meg ved hjelp av quizen som var laget til videoen. Det fungerte veldig fint for repetisjon!

De gangene jeg stilte spørsmål til læreren tok det aldri lang tid før jeg fikk et utfyllende svar. Læreren min har vært veldig støttende gjennom hele semesteret!

Stine testet alltid kunnskapen med quizene som følger hver undervisningsvideo. Dette synes hun fungerte veldig godt.

Hadde hele tiden kontroll om jeg kom gjennom pensum

- Jeg benyttet meg av “studieplanleggeren” for å hele tiden ha god kontroll på hvordan jeg skulle komme meg gjennom pensum i god tid før eksamen! 

Anbefaler alle å benytte seg av denne funksjonen, den var til stor hjelp for meg! 

ASK tilbyr den mest effektive undervisningen

- Jeg har erfaring fra andre privatistskoler i fag som ASK foreløpig ikke tilbyr. Min erfaring er at ASK tilbyr den mest effektive undervisningen, som dekker pensum på en god måte og som til og med er billigst! 

ASK tilbyr et komplett opplegg for privatister! Så langt har jeg tatt opp Norsk, Samfunnskunnskap og Sosiologi & sosialantropologi som privatist. Jeg fikk toppkarakter 6 på muntlig og skriftlig privatisteksamen i alle fag og er strålende fornøyd med opplegget!