Lotte, 50 år

Studerer:
Engelsk vg1, Norsk, Matematikk 1P, Samfunnskunnskap

Å studere samtidig som man jobber krever meget god planlegging. Man må også være litt streng med seg selv. Jeg er avhengig av gode resultater for å komme inn på psykologistudiet i Oslo i 2024, så målet er tydelig, det motiverer.

Lottes fag: 

Engelsk vg1, Norsk, Matematikk 1P,

Samfunnskunnskap

Psykologistudiet som mål

- Min store drøm er å bli psykolog. Og det er aldri for sent å forfølge sine drømmer. Psykologistudiet krever ekstremt gode karakterer fra videregående, så derfor er jeg nødt til å benytte meg av opptakskravene som ligger under 23/5-regelen.

- I tillegg til å studere driver jeg mitt eget kommunikasjonsfirma og har oppdrag både i Norge og Europa, men påtar meg færre oppdrag nå i studietiden. I tillegg til studier og jobb har jeg flere styreverv og ideelle verv, bl.a. i Mental helse ungdom. Jeg er tidligere utdannet innen markedsføring og kommunikasjon og etterutdannet meg innenfor bærekraft i pandemiperioden. Jeg er veldig glad i å studere, så studiene i seg selv er en del av min utvikling. I tillegg er jeg dansk og tilegner meg nå mye spennende kompetanse om Norge, spesielt gjennom fagene norsk og samfunnskunnskap.

Som nettelev på ASK

Jeg trives meget godt som elev på ASK. Det er mange grunner til det, men de viktigste for meg er:

  • En enkel, brukervennlig og oversiktlig nettside/portal
  • Tilgjengelig og god veiledning med raske svar
  • Bra pensum og tydelig fokus på kompetansemål
  • Flinke lærere

Jeg er veldig glad i å strukturere min egen hverdag og med ASK kan jeg studere hvor som helst og når som helst. Det passer veldig bra for meg.

Tydelige mål gir den beste studiehverdagen

- Jeg tar fagene som ligger under 23/5-pakken på ASK og jeg velger å ta alle fagene over et skoleår. Så første halvår har jeg hatt eksamen i samfunnskunnskap, engelsk og matematikk 1P. Jeg har også begynt på norsk som jeg skal ta eksamen i høsten 2023.

- Jeg har jobbet mot milepælene i alle fag og forsøkt å ligge litt foran for å komme gjennom pensum og ha god tid til repetisjon før eksamen. Det krever kontinuitet, selvdisiplin og å være tro mot målene man har satt seg for å rekke alt. Jeg har tatt eksamen i tre fag så langt, og opplevde at det var tidkrevede med totalt fire eksamener, så derfor var det viktig å planlegge og sette seg tydelige mål.   

- Jeg tar fagene som ligger under 23/5-pakken på ASK og velger å ta alle fagene over et skoleår. Jeg er avhengig av gode resultater for å komme inn på psykologistudiet i Oslo i 2024, så målet er tydelig, det motiverer.

Sånn brukte jeg studieopplegget

- Jeg opplever videoundervisningen som meget enkel og god. Jeg liker at videoene er korte og tematiserte, da det er motiverende å kunne gjøre seg ferdig med ett og ett tema. På dager der man kanskje ikke har så mye tid til rådighet, rekker man allikevel alltid å se igjennom noen videoer og gjøre de nødvendige notater og bearbeiding av materialet.

- Prøvemuntlig var veldig bra! Jeg opplevde at gjennomføringen og tilbakemeldingene var både gode og konstruktive. Her må jeg spesielt nevne engelsklæreren min, Tina Dale, som jeg fikk en veldig god dialog og diskusjon med. Ellers syns jeg eksamenstreningen var lærerik og nyttig, kanskje spesielt for en godt voksen person som meg, som ikke har hatt eksamen på veldig mange år. Videoene om eksamen var også nyttige.

Jeg er meget fornøyd så langt. Har foreløpig fått 6 på privatisteksamen i muntlig engelsk og 6 i muntlig samfunnskunnskap. Jeg syns selve eksamensgjennomføringen var spennende, og jeg fikk grundige tilbakemeldinger fra både eksaminator og sensor, det var lærerikt og motiverende. Nå er det bare å jobbe videre. Jeg gleder meg til fortsettelsen!