Celine Håkestad portrettbilde

Celine, 24 år

Studerer:
Kjemi 1, Kjemi 2 og Naturfag

- Jeg oppdaget ASK via annonse/reklame på instagram. 

Jeg ble interessert fordi skolen er mye billigere enn andre privatistskoler og likte godt det at man kan studere når og hvor man vil, spesielt når jeg jobber fulltid ved siden av. 

Jeg tar fag som privatist siden jeg har lyst til å omskolere meg.

Celines fag:

Kjemi 1, Kjemi 2,

Naturfag

Innleveringer viser hva du bør jobbe med

- Jeg jobbet for det meste selvstendig med faget, uten særlig behov for veiledning. Jeg likte veldig godt tilbakemeldingene man fikk på de ulike innleveringene, der man fikk beskjed om hva man burde lese mer på og ting man har god kontroll på. 

Jeg likte også godt at læreren setter karakter på innleveringen, slik at man vet hvordan man ligger an til eksamen. Likte også veldig godt chat-funksjonen (spørsmål og svar), hvor man kan stille spørsmål man lurer på, samt at man kan se hva andre i «klassen» har spurt om tidligere.

Kan ta gode notater siden jeg kan pause undervisningen 

- Jeg syntes videoundervisningen på ASK fungerer veldig godt! Jeg liker å ta notater fra forelesningene, ofte får man ikke tid til å ta notater av alt læreren sier i en fysisk undervisning. 

Elsker at man har muligheten til å ta pause underveis i videoene og spole tilbake for å høre noe en gang til, slik at man får gode og utfyllende notater.

Det er flinke lærere som går nøye og strukturert gjennom hvert tema.

Quizene fungerer som repetisjon

- Jeg liker også godt at læreren går nøye igjennom eksamensoppgaver. Jeg gjorde quizene etter hver video, de fungerte som en repetisjon av det læreren har gått igjennom i videoen, og en sjekk på om jeg har fått med alt læreren hadde sagt.

Celine forbedrer karakterer fra videregående skole og tar opp realfag som privatist for å omskolere og søke seg inn på høyere utdanning.

Studieplanleggeren gjorde meg klar for eksamenen

- Jeg hadde ikke kommet meg igjennom Kjemi 1 på den knappe tiden hvis det ikke var for studieplanleggeren. Likte godt at den lager tidsfrister for deg, som sørger for at man kommer igjennom alle forelesningene, studieboken og de ulike oppgavene FØR eksamen.

Med muntlig eksamen vet man jo ikke eksakt når man blir trekt opp, men studieplanleggeren lagde en tentativ dato for eksamen og la opp frister ut i fra det. 

Undervisningen har gått over all forventning

- Jeg fikk ikke gjennomført prøvemuntlig da jeg var på jobb, men syntes det er en fin mulighet til å forberede seg til eksamen og bruke fagstoffet muntlig. Tror jeg hadde vært mindre nervøs på eksamen hvis jeg hadde gjennomført prøvemuntlig.

Jeg jobber i fulltidsjobb ved siden av og hadde ikke hatt mulighet til å ta noe annet enn nettundervisning. Trodde det skulle være mye vanskeligere å lære seg kjemi 1 over nett, men det har gått over all forventning takket være et så godt opplegg ASK har.

Liker veldig godt fleksibiliteten og det at man kan ta med «privatistskolen» overalt.