Tale, 31 år

Studerer:
Norsk, Samfunnskunnskap og Matematikk 1P

Jeg har en bachelorgrad i sykepleie, og har siden 2015 jobbet på sykehuset i en tredelt turnus som kan gi både rolige og hektiske dager. Hverdagen går til jobb, følge opp fritidsaktiviteter, lekser, barn i skolealder og barnehage. Prøver også å få inn noen treningsøkter i løpet av uka. Jeg har periodevis lengre fri pga turnus og mye nattevakter som skaper rom for flere dager fri etter hverandre i hverdagen.

Tales fag: 

Norsk,

Samfunnskunnskap, 

Matematikk 1P

Fra sykepleie til rettsvitenskap

- Jeg ønsker å studere rettsvitenskap. Dette krever ekstremt gode karakterer fra videregående og derfor er jeg nødt til å benytte meg av opptakskravene som ligger under 23/5-regelen. På grunn av jobb og barn har jeg ikke mulighet til å møte opp til bestemte tider på fysisk skole, derfor er det helt perfekt å følge undervisningen på ASK når det passer meg. Jeg skal ta alle fagene som inngår i 23/5-regelen. Disse tar jeg over to år slik at jeg gir meg selv tid og rom for å oppnå gode nok karakterer. ASK har gjort det mulig for meg å kombinere jobb, barn og studier. 

Sette lærer på pause

- Jeg trives godt som elev på ASK. Noen av grunnene til dette er at det er en enkel og oversiktlig nettside. Pensum fokuserer tydelig på kompetansemål med tanke på eksamen og dette gjør at man ikke bruker unødvendig tid på tema som kanskje ikke er like relevant. Det er fint at jeg kan stoppe undervisningen slik at jeg får skrevet gode notater, noe som kom veldig godt med på eksamen. Synes lengden på undervisningen er akkurat passe samt får med det viktigste. Lærerne kommer med gode eksempler i videoene som er relevante og interessante. 

- Har vært i kontakt med lærer på forum og prøvemuntlig – ellers hadde jeg ikke behov i f.eks. Samfunnskunnskap til mer støtte enn hva som allerede var der i form av undervisning. Ser for meg at det blir mer aktuelt når jeg skal ta Matematikk 1P til våren 2024 og når det nærmer seg norskeksamen. Ellers var det veldig nyttige og gode tilbakemeldinger på øvingsoppgavene til eksamen under "eksamenstrening". Jeg fikk veldig rask tilbakemelding fra faglærer med tips til videre oppgaver.

Vite at man er i rute

- Studieplanleggeren fungerte veldig godt – veldig fint verktøy for å se hvordan man ligger an tidsmessig frem mot eksamen. Det ga en ro å vite at man var i rute. Enkelte ganger har jeg havnet litt «bakpå» på grunn av syke barn og lite tid til studier, men fått hentet meg raskt inn igjen. Veldig praktisk å jobbe mot milepæler med dato slik at man har god tid til repetisjon før eksamen.

"Eksamenstreningspakken var veldig lærerik og viste meg at jeg strukturerte og formulerte meg riktig til eksamen. Det ga meg en stor trygghet."

- Studieukene mine strukturerte jeg ulikt fra uke til uke. Jeg jobber ofte intensivt og har flere dager fri i etterkant – så da velger jeg å bruke mye tid på studiene når jeg har fri. I ukene der jeg har mange nattevakter studerer jeg noe mindre. Jeg leser først de sidene som er oppgitt på ASK i aktuell bok mens jeg noterer. Deretter ser jeg undervisningsvideoene mens jeg lager utfyllende notater som lett kan letes opp i forhold til eksamen. Deretter gjør jeg oppgaver om det ligger noen anbefalt i opplegget. I Samfunnskunnskap svarte jeg på alle de tidligere gitte eksamensoppgavene slik at jeg hadde mye relevant stoff klart til en muntlig eksamen. Dette kom veldig godt med da jeg fikk et vidt tema på min eksamen. 

Ett steg nærmere målet

- Prøvemuntlig var veldig bra. Jeg fikk gode og konstruktive tilbakemeldinger, og flere tips til eksamen. Eksamenstreningspakken var veldig lærerik og viste meg at jeg strukturerte og formulerte meg riktig til eksamen. Det ga meg en stor trygghet. 

Jeg trives godt som student på ASK. Jeg hadde på ingen måte hatt mulighet til å ta opp alle fagene jeg trenger dersom jeg fysisk måtte møte opp et sted til et gitt klokkeslett. Så jeg er veldig fornøyd! Jeg er veldig fornøyd med eksamenskarakteren. Jeg hadde satt meg som mål å få karakter 6 på muntlig privatisteksamen i Samfunnskunnskap – og det fikk jeg. Var veldig stresset før selve eksamineringen, men det gikk raskt over når jeg bare kom i gang. Har høye mål på de andre fagene jeg holder på med også, så det er bare å jobbe videre.