Andrijana, 31 år

Studerer:
Engelsk Vg1

Jeg har jobb på apoteket som farmasøyt. Ellers bruker jeg tid på hjemmearbeid, familie, venner og ulike hobbyer som svømming og turer. Jeg liker å lære nye ting og ønsker å skaffe meg utdanning for å få nye muligheter. Liker å holde hjernen i gang og synes det å ta opp faget Engelsk som privatist har vært en artig måte å gjøre det på. 

Har lyst til å finne ut mer når det gjelder selvproduksjon av kosmetiske produkter, og engelsk er nyttig uansett hva man driver med.

Andrijanas fag: 

Engelsk Vg1

Studiekompetanse første, farmasi neste 

- Så på flere forskjellige kurs ifm å ta privatistfag på nett, men ASK var rimeligst. Etter det jeg har sett på deres nettside, bestemte jeg meg for å ta engelsk hos ASK. Jeg tok Engelsk Vg1 som privatist for å oppnå generell studiekompetanse og videre kunne søke høyere utdanning. Har glemt litt av språket, og hadde lyst til å oppfriske den kunnskapen også siden engelsk er aktuelt hvor som helst i verden. Når det gjelder utdanningsdrøm, er det forskjellige kurs innen naturlige og organiske farmasøytiske formuleringer jeg tenker å ta videre.

Repetisjon og eget tempo

- Jeg likte videoundervisningen på ASK fordi du får mye nyttig og interessant informasjon hele veien. Å jobbe seg gjennom undervisningen tar heller ikke for mye tid, fordi du får kjerneinformasjon om et visst emne. Synes det er lettere å lære på denne måten, enn bare fra lærebøker. 

"Lærerne er tilgjengelige hvis du har spørsmål, man får raskt svar, og påminnelser om viktige datoer og ting å huske ift eksamen osv."

- Man får med seg faginfo på kortere og mer effektivt vis enn ellers, og fikk følelsen at det nesten er en slags interaktiv undervisning. Også er det veldig fleksibelt siden man kan spille av videoundervisning når som helst og samme video flere ganger etter behov. 

Tar privatisteksamen for første gang

- Jeg satt stor pris på at eksamensløpet og eksamineringen var godt beskrevet på nettsiden, siden jeg ikke har tatt noen fag som privatist før. Lærerne er tilgjengelige hvis du har spørsmål, man får raskt svar, og påminnelser om viktige datoer og ting å huske ift eksamen osv.

- Jeg har jobbet fag nesten hver dag, og satt av tid til repetisjon som er viktig for å kunne være godt forberedt til eksamen. I tillegg til selve pensum, har jeg lest noen fortellinger og bøker, hørt gjennom sanger og sett filmer som faglærer har nevnt som hjelpemidler og analysert disse. Brukte læreboka Target som supplement til videoundervisningen av og til. 

Godt rustet til eksamen

- Ekamenstreningspakken på ASK gir innsikt i hvordan privatisteksamen foregår. Du får tilgang til tidligere gitte eksamensoppgaver, og har mulighet til å levere innleveringer som rettes av en faglærer. God trening til skriftlig privatisteksamen. Prøvemuntlig på ASK gir også god øvelse for den muntlige delen av eksamen – man får se hvordan eksamen oppleves i virkeligheten, kan spørre alt om det til en lærer og får tips på hvordan mestre eksamen best mulig etter egne mål. 

Nettstudier har gagnet meg

- Det å være nettelev på ASK har vært en kjempefin erfaring. Jeg har lært mye, både når det gjelder selve engelskspråket, dagens situasjon og historien til forskjellige land og deres kultur. Å studere over nett gjør det mulig å tilpasse læring når det passer en best. Passer veldig bra for folk som har andre plikter, jobb, osv som må tilpasses hverdagen. Selv om man studerer på egen hånd, er man ikke alene gjennom studiene. Det er også andre privatister som driver med det samme som deg, og lærere man kan ty til. Jeg synes at pengene var godt brukt, og jeg er glad at jeg har den erfaringen nå, spesielt fordi nye utdanningsmuligheter åpner seg videre som engelskfaget er bestått. 

Ja! Jeg er veldig fornøyd med eksamensresultatet og fikk toppkarakter 6 på muntlig eksamen i engelsk. Det var mer enn jeg forventet. Sensor likte presentasjonen min godt, alt var fra kursmaterialet fra ASK:D Jeg hadde også skriftlig for noen dager siden, og synes det har gått bra. Det jeg har merket mest gjennom tiden min som privatist, er viktigheten av å beregne godt med tid, uansett.