Mina, 21 år

Studerer:
Matematikk 1P og Samfunnskunnskap

Etter å ha vært i førstegangstjenesten, jobbet og reist litt, valgte jeg å ta et semester hjemme for å oppfylle drømmen om å skaffe meg en seilbåt som hybel. Samtidig så jeg at jeg fikk tid til å ta opp noen fag. Jeg har en liten tanke om at jeg kan trives godt på profesjonsstudiet i psykologi, men jeg er nok som mange andre usikker på hva som er helt rett studievalg.

Minas fag: 

Matematikk 1P, 

Samfunnskunnskap

Privatist og båtliv

- Derfor slet jeg også med å vurdere hvor vidt det var verdt å ta opp fag eller ikke. Da jeg oppdaget at jeg kunne ta opp fag på ASK relativt rimelig, tenkte jeg derimot at jeg ikke hadde noe å tape på å gi det et forsøk. Hverdagen har derfor bestått av undervisning på ASK og lesing av pensum, kombinert med båtlivet i helger og der jeg har funnet tid.

- Jeg jobbet også som ringevikar på barne- og ungdomsskole de dagene jeg kunne ta meg tid til det. Utover det merker jeg at det er viktig å fortsette å møte venner og finne på aktiviteter som ikke har noe med verken skole eller jobb å gjøre, for min del for eksempel å gå en tur eller dra å klatre.

Rett tempo

- I begynnelsen av semesteret hadde jeg lett for å tenke at det var om å gjøre å gå gjennom pensum så fort som mulig. Det kan være motiverende, men også stressende. Studieplanleggeren ga meg den tryggheten jeg trengte til at jeg kunne ta meg god tid til å gå gjennom stoffet, samtidig som det motiverte meg til å fortsette å jobbe. Den gjorde at jeg senket skuldrene litt, og hjalp meg også med å få oversikt over hva jeg burde komme gjennom de enkelte ukene.

Ryddig og fleksibelt

- Videoundervisningen på ASK passer meg godt fordi jeg kan styre selv når og hvor jeg skal ha undervisning. Det gir mye fleksibilitet. Fagstoffet er presentert på en enkel og ryddig måte, og det er tydelig hvilke kompetansemål undervisningen er rettet mot. Jeg liker også at jeg kan pause videoen og se den på nytt dersom det er noe jeg ikke forstår, og velge selv hvilket tempo det skal gå i. I tillegg til selve videoundervisningen setter jeg pris på sjekklistene tilhørende hvert tema. Det gir meg bedre struktur og oversikt over hva jeg bør lese og hvilke oppgaver jeg bør få gjort. Quizene etter hver undervisningsvideo gir meg også en pekepinn på hva jeg kan godt, og hva jeg trenger å øve mer på.

Viktigheten av struktur og en god pause

- Jo lenger ut i semesteret jeg har kommet, jo mer har jeg sett verdien av å strukturere ukene godt, og å ta nytte av tilbudene på ASK mens jeg har dem. I starten av semesteret hadde jeg en tendens til å sette opp litt for mye på planen. Jeg veide kanskje kvantitet over kvalitet, og jeg ble aldri helt ferdig med det jeg i utgangspunktet ønsket å få gjort. Derfor har jeg senere prøvd å fokusere på å ha færre oppgaver hver dag, som jeg heller klarer å gjøre grundigere. Det hjelper meg også å holde hovedfokus på et fag per dag, og jobbe i minimum 4 timer hver dag. For eksempel kunne jeg ha annenhver dag med matte og samfunnskunnskap, eller halve uka holdt av for det ene faget.

- I tillegg hjelper det meg å holde meg litt travel, og å ha tydelige grenser på når jeg har arbeidstid og når jeg har fritid. Dersom jeg har en hel dag der jeg for eksempel kun skal lese pensum, merker jeg at det blir lettere å prokrastinere og vanskeligere å utnytte tiden godt. Det hjalp meg derfor å for eksempel jobbe med fag på formiddagen, og deretter sette opp en annen aktivitet. Da merket jeg at jeg fikk mer energi og overskudd til å legge inn støtet mens jeg faktisk skulle jobbe.

Studiepause på fjellet :)

- Hvordan jeg strukturerer uka har variert litt fra hvor i løpet jeg har ligget, men jeg kommer meg best gjennom pensum ved å først forstå hvilket kompetansemål jeg jobber med. Deretter leser jeg de anbefalte sidene i fagboka som er oppgitt under hvert tema inne på ASK. Da får jeg et førsteinntrykk av hva som er sentralt i det gitte kompetansemålet. Deretter ser jeg undervisningsvideoene og gjør quizene. Da forstår jeg hva som er viktigst å få meg seg, samt mer konkret hvordan jeg kan svare på kompetansemålet. Jeg har tatt opp matte og samfunnskunnskap, og det er dermed litt ulikt hvordan jeg jobber i de ulike fagene. I matten syntes jeg det hjelper å gjøre mange oppgaver, fremfor å pugge regler og formler. I samfunnskunnskap hjelper det meg å skrive om temaet og svare på kompetansemålet flere ganger, lage en oversikt over sammenhenger og sentrale temaer på et ark, samt å snakke om fagstoffet.

Tydeliggjør målene

- Gjennom eksamenstreningspakken og prøvemuntlig ble det tydeligere for meg hva som er viktigst å være oppmerksom på fram mot eksamen. De jevnlige innleveringene gjør at man får mengdetrening i hvordan man kan besvare eksamensoppgavene. Da innleveringene var rettet fikk jeg også tydelige og konstruktive tilbakemeldinger på hva jeg kunne jobbe videre med. Jeg likte spesielt godt at jeg kunne sende melding direkte til læreren som har rettet innleveringen dersom jeg lurte på noe. Prøvemuntlig ga mulighet for grundig gjennomgang og tilbakemelding på oppgaven, som hjalp meg å se min egen oppgave litt utenfra. Prøvemuntlig ga et innblikk i hvordan muntlig privatisteksamen foregår, noe som gjør at jeg kjenner meg mer forberedt.

- Alt i alt syntes jeg det å være elev på nettskolen til ASK gir mye fleksibilitet og frihet, samt grundig undervisning. Jeg føler meg sikker på at jeg har tilgjengelig den informasjonen jeg trenger for å svare utfyllende på eksamensoppgavene. Å ta opp fag på nettskole passer også godt dersom man har flere prosjekter man ønsker å holde på med samtidig.

"Etter prøvemuntlig oppdaget jeg verdien av å ta mer kontakt med lærerne mens jeg har dem. Dette hjelper meg å forstå enda bedre, og kjenne meg tryggere på at jeg kan svare riktig på oppgavene på eksamen."

I tillegg til god gjennomgang av fagene på ASK, gir det å være privatist på nettskole også en del trening i studieteknikk og hvordan jeg kan strukturere ukene mine. Det ser jeg også på som en god forberedelse fram mot høyere utdanning. Når man har så mye frihet, kan det selvfølgelig fort «skli ut» litt, i form av at man kanskje sover litt lenge, eller sliter med å motivere og strukturere seg. Allikevel gjorde de ulike tilbudene gjennom nettundervisningen på ASK det lettere å planlegge ukene og komme gjennom alt av pensum.