Daniel Tverdal Svendsen portrettbilde

Daniel, 23 år

Studerer:
Naturfag

- Jeg valgte å prøve ut naturfag på ASK etter anbefaling fra en venn av meg.
Jeg var skeptisk i starten til at alt skulle foregå på nett, da fag jeg har tatt opp tidligere har foregått i klasserom. Det første som slo meg var at dette var et veldig godt undervisningsopplegg til en rimeligere penge.

- Videoene gir korte, presise og utfyllende svar på alle læreplanmålene. Jeg startet sent i semesteret med å lese meg opp på naturfag, men videoene gir såpass mye relevant fagstoff på kort tid at det fungerte bra.

Daniels fag:

Naturfag

Viktig å ta notater

- Ved siden av videoene er det viktig å ta notater, gjerne for hånd. Ved å lage oversiktlige notater så blir det mye enklere å gå tilbake for å repetere fagstoffet man ikke kan så godt. 

Jeg personlig tok alle notatene mine fra videoene, da disse ga kortere punkter med godt innhold.

Repetisjon er viktig før eksamen

- Repetisjonen var det viktigste jeg kunne gjøre for å lykkes på eksamen. Her kommer innleveringene inn i bildet. Innleveringene er eksamenstrening til hvert kapittel i naturfag på ASK, hvor alle spørsmålene er knyttet til det som har blitt gjennomgått i videoene.

Faglærer retter innleveringen, hvor man får konstruktive tilbakemeldinger på alle svarene og en veiledende karakter (denne karakteren har ingenting med eksamenskarakteren å gjøre, kun en pekepinn).
Jeg vil si at å sette av tid til disse innleveringene er det beste man kan gjøre for egenlæring og repetisjon.

Hadde jeg spørsmål til rettingene mine og noe jeg lurte på, så var det bare å sende inn melding til faglærer.

Anbefaler å finne en studiepartner

- Har man andre spørsmål til faget, kan man gå på «spørsmål og svar», her kan man stille spørsmål til faglærer og se andres spørsmål og svar fra faglærer.
Jeg anbefaler også å finne en man kan jobbe sammen med, hvor fagstoffet blir repetert muntlig.


Studiehverdagen min blir strukturert etter å jobbe i 80% arbeidsstilling og trening på fritid. Jeg syns ASK sitt opplegg er genialt da man kan strukturere sin egen studiehverdag etter sine egne behov. Det er viktig å finne ut hvilke tider på døgnet man jobber best med faget, og det varierer fra person til person. Jeg personlig har kartlagt at morgenen og formiddagen fungerer best til fag, deretter jobb og trening på kvelden. Ved å gjøre dette så opparbeider man seg en god rutine.

Sett deg konkrete mål og jobb deretter

- Å jobbe med faget intensivt tre-fire timer i intervaller, er bedre enn å dra det ut åtte timer på en dag. Jeg tok mobilen på flymodus, jobbet 30 min på og 10 min av. Repeterte denne syklusen tre ganger før en lengre pause på 30 min, for så å gjenta sekvensen.

Jeg brukte også en annen metode, hvor jeg satt mål at jeg skulle se for eksempel åtte videoer i løpet av en dag.
Min anbefaling er å jobbe med skole kun de timene man setter av med det, og koble helt av fra skole resten av dagen. Sett deg mål og jobb deretter.

Jeg har brukt ASK for første gang dette høstsemesteret, og kommer definitivt til å ta de tre neste fagene mine på vårsemesteret hos ASK.
 

Jeg har brukt ASK for første gang dette høstsemesteret, og kommer definitivt til å ta de tre neste fagene mine på vårsemesteret hos ASK.