Emma, 24 år

Studerer:
Samfunnskunnskap og Kjemi 1

Utenom å være student på ASK er jeg sykepleier på en medisinsk sengepost for hjerte- og nyresykdommer. Pasientene på avdelingen kan både ha akutte tilstander eller forverring av kroniske sykdommer, så arbeidsoppgavene er veldig varierte! Jeg jobber turnus (som de fleste sykepleiere) og hverdagen avhenger veldig basert på når på døgnet jeg har vakt. Ellers er jeg glad i å trene, lese og å være med familie og venner.

Emmas fag: 

Samfunnskunnskap, 

Kjemi 1

Vil studere medisin

- Grunnen til at jeg tar opp fag er fordi jeg har et ønske om å studere medisin i Norge. Snittet i Norge har jo blitt veldig høyt og derfor må jeg ta opp litt fag, i tillegg til at jeg må ha Kjemi 1 og Kjemi 2 - fag jeg ikke har hatt før. 

Studieopplegget er gull

- Videoundervisningen på ASK syns jeg fungerer veldig bra! Jeg har som sagt en veldig varierende hverdag, så det er vanskelig å ha stedlig undervisning når jeg jobber forskjellig hver uke. Med videoene kan jeg jobbe med fagene når jeg har tid og det passer meg mye bedre. I tillegg er videoene detaljerte og alle temaene forklares på en veldig forståelig måte. Videoundervisningen er også stort sett rundt 5-10 minutter lange, noe som gjør at det er lett å fokusere og få med seg alt som blir sagt.

"Jeg syns det er veldig fint å være elev på ASK! Jeg føler man har god kontakt med faglærerne og at opplegget er veldig solid!"

- Jeg har hatt kontakt med faglærer gjennom å stille spørsmål i forum, gjennom tilbakemelding på innleveringer og prøvemuntlig. Man får alltid et raskt svar når man stiller spørsmål, noe som er veldig postitivt! Innleveringene er også veldig relevante for temaene og man får da vurdert kunnskapen sin fortløpende. Studieplanleggeren har vært helt gull for å ha oversikt over hvor langt jeg burde ha kommet i pensum til ulike datoer. Det gjør det lettere å planlegge hvor mye arbeid man må legge ned hver dag! Den fordeler også pensum inn i tre større deler, noe som gjør det mer motiverende å jobbe seg gjennom. 

Tar Kjemi for første gang

- For å strukturere ukene mine har jeg hatt en almanakk der jeg noterer ned hvor mye jeg skal jobbe hver dag. Da har jeg skrevet ned klokkeslettene jeg skal jobbe på, og hvordan jeg skal fordele timene mellom de to fagene jeg tar. Det har ikke vært sånn at dette ikke kan forskyves på, men det har vært fint for min del å ha litt oversikt over og en slags plan på ca når og hvor mye jeg skal jobbe.

- For meg har jeg hatt litt forskjellig måte å jobbe på mot de to eksamenene mine. I Samfunnskunnskap, som jeg har hatt før, brukte jeg bare videoene på ASK og quiz-ene man får etter hver video og tok notater på PC'en. I tillegg fikk jeg oppsummert pensum ved å svare på alle prøvemuntligoppgavene for meg selv. I Kjemi derimot måtte jeg legge ned litt mer arbeid siden jeg ikke har hatt faget før. Så da fulgte jeg hele opplegget som man får på ASK. Jeg leste først de tilhørende sidene i læreboka, før jeg så videoer, og deretter gjorde oppgavene som hørte til temaet. Jeg tok notater i Kjemi for hånd sånn at jeg lett kunne tegne evt modeller, og syns det har fungert fint. Til slutt prøvde jeg å simulere forsøkene så godt det lot seg gjøre for å få øvd på den delen av pensum også.

Og så var det eksamen

- Eksamenstreningen på ASK har gjort meg mer rustet til eksamen. Det at man får vurdering på innleveringene sine av en faglærer er også supert, fordi man da kan få litt ordentlige tilbakemeldinger å bearbeide, ikke bare en fasit. Prøvemuntlig var også en fin måte å teste seg på og god forberedelse før muntligeksamen. Da møter man en faglærer som vet litt hva slags spørsmål man kan komme til å få, og man får da testet hvor godt man kan stoffet. Man får også tilbakemelding på hva man burde jobbe med mot eksamen og hva man kan forvente. Jeg syns det er veldig fint å være elev på ASK!

- Jeg føler man har god kontakt med faglærerne og at opplegget er veldig solid! Jeg var litt spent på hvordan det praktiske forsøket på kjemieksamen kom til å gå, da jeg ikke faktisk har vært i en kjemi-lab og gjort forsøkene, men lab-videoene forklarte alt såpass grundig at det ikke var noe problem!

Jeg er veldig fornøyd med eksamensresultatet! Jeg hadde 5 i Samfunnskunnskap fra før, og fikk 6 på privatisteksamen. Jeg fikk også 6 på privatisteksamen i Kjemi selv om jeg aldri har hatt Kjemi før.