Martin Damm Laupstad portrettbilde

Martin, 40 år

Studerer:
Engelsk Vg1, samfunnskunnskap, matematikk 1P, matematikk R1 og naturfag

- Jeg kom over ASK da jeg søkte på Google etter muligheter for å fullføre generell studiekompetanse samtidig som jeg hadde en fulltidsjobb.

Den konkurransedyktige prisen gjorde også at jeg ikke behøvde å tenke på økonomi på toppen av dette.

Martins fag:

Engelsk Vg1, samfunnskunnskap,
matematikk 1P, matematikk R1
og naturfag

Valgte på grunn av fleksibiliteten 

- Det var flere ting som gjorde at valget falt på ASK, men en av de viktigste årsakene den fleksible undervisningsmodellen med undervisningsvideoer, digitale innleveringer og digital kommunikasjon med læreren. 

Jeg kunne studere i det tempoet som til enhver tid passet for meg og gjøre innleveringer når det passet for meg. 

Lærerne tar seg god tid til å hjelpe

- Jeg tar fag som privatist både for å ha større mulighet til å ta høyere utdanning, men også rent for å tilføre meg selv ny kunnskap bare for min egen del.

Lærerkontakten med ASK har fungert over all forventning. Responstiden er svært god og jeg opplever alltid at læreren tar seg god tid i møte med mine utfordringer i faget. Tilbakemelding på innleveringer er også svært gode.

Martin tar opp fag som privatist for å oppnå generell studiekompetanse. Han tar fag under 23/5-regelen, Engelsk Vg1, Samfunnskunnskap, Matematikk 1P, Matematikk R1 og Naturfag.

Svært høy kvalitet på undervisningsvideoene

- Den gode videoundervisningen er noe av det beste med ASK. Kvaliteten på videoene er svært høy og med gode lærere er det med på å gjøre læringen enda mer lystbetont. 

I motsetning til i tradisjonell klasseromsundervisning har man også mulighet til å pause og spille om igjen hele eller deler av undervisningsvideoene hvis det er noe man ikke får med seg eller vil ha forklart en ekstra gang.

ASK gir meg muligheten til å studere i utlandet

- ASK sin nettundervisning har vært en liten revolusjon for meg. Å ta opp fag har gått fra å være noe jeg følte at jeg måtte presse meg gjennom for videre studier, til å bli noe morsomt, lystbetont og ikke minst lærerikt. 

ASK gir også en unik mulighet for meg til å kunne studere hjemme samtidig som jeg bor i utlandet.