Hvis du har gått yrkesfaglig VGS og har tatt fagbrev, da har du yrkesfaglig kompetanse i fagfeltet. Om du ønsker å studere videre, da må du ha generell studiekompetanse. Det får du ved å ta følgende fire fag: 

Da er du kvalifisert til å søke på studier som har generell studiekompetanse (GENS) som opptakskrav. Det forutsetter at du har bestått fellesfagene på videregående skole.

Visste du at vi har laget en fagpakke som vi har kalt Påbygg med fagbrev? Om du mangler bare noen av fagene, da kjøper du disse enkeltvis inne på Kjøp fag.

Kan jeg ta “Påbygg med fagbrev” i lærlingtiden?

Ja, det kan du. Eller du kan vente med å ta påbyggsfagene til du har fått fagbrevet. Hos oss i ASK kan du begynne å studere når du vil og bruke akkurat så lang tid som du ønsker og behøver. Siden vi er en digital skole er det uprobelmatisk å studere hos oss selv om du for eksempel er i full jobb, studerer og/eller har andre forpliktelser. 

Hva er forskjellen på “Påbygg med fagbrev” og “Påbygg uten fagbrev”?

Hvis du har fagbrev, da tar du “Påbygg med fagbrev” som inneholder fire fag. 

Dersom du ikke har fagbrev, da kan du ta “Påbygg uten fagbrev” som har fem fag. Du må i tillegg lese kroppsøving på egenhånd.  

Får jeg alderspoeng?

Ja, det får du. Det året du fyller 20 år får du to alderspoeng per år, forutsatt at du har bestått videregående opplæring. Du får maksimalt åtte alderspoeng. 

Hvilke studier kan jeg søke på når jeg er ferdig med påbyggspakken?

Når du har tatt de fire fagene i “Påbygg med fagbrev” da har du generell studiekompetanse og kan søke på studier som har opptakskravet generell studiekompetanse (GENS).

Hvorfor er dere så mye rimeligere enn konkurrentene?

Prisene på ASK er et verdivalg for oss. Vi kunne doblet prisene, og allikevel vært billigst.

Vi synes at alle skal ha mulighet til å ta utdanning uten å ta store lån.

Dette får du hos ASK

Hos oss i ASK får du dette:

  • Gode eksamensrettede undervisningsvideoer spilt inn i TV-studio.
  • Quizer til videoer.
  • Egen quiz-app som lanseres 1. desember.
  • Komplett eksamenspakke.
  • Gratis prøvemuntlig i muntlige fag.
  • Live-veiledning i realfag.
  • Spørsmål og svar forum hvor spørsmål blir besvart av faglærere.
  • Mulighet til å gjøre innleveringer som blir rettet av faglærer.
  • Studieplanlegger.
  • "Finn en studievenn" - tjeneste som gjør at du kan finne studievenner i ditt nærområde.

Prøv oss gratis!

Hos oss kan du teste to fag gratis i 24 timer helt uforpliktende, tilgangen stoppes automatisk etter et døgn. Dette er en fin mulighet for deg å se hva vi tilbyr og du får en smakebit på hvordan det er å være elev hos oss.