Matematikk for yrkesfag

Hva kreves for å få studiekompetanse

Matematikkfagene på videregående skole går fra Vg1 til Vg3. For yrkesfagselever som kun skal ha yrkeskompetanse er det tilstrekkelig med matematikk 1P-Y eller 1T-Y på Vg1-nivå.

For å få generell studiekompetanse (GENS) kan du ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse eller Vg4 påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse. Matematikk 2P-Y er matematikkfaget som inngår i påbyggsfagene. 

  • Matematikk 1P-Y og matematikk 2P-Y er på totalt 224 årstimer, som dekker matematikkravet for generell studiekompetanse.  

Her kan du lese om matematikk for studiespesialiserende retning.

Vg1-nivå

Matematikk 1P-Y eller 1T-Y

I yrkesfaglig studieprogram tar du matematikk 1P-Y også kalt praktisk yrkesfaglig matematikk eller matematikk 1T-Y, også kalt teoretisk yrkesfaglig matematikk. 

Om du kun skal ha yrkeskompetanse, da er en av disse matematikk-kombinasjonene tilstrekkelige:

  • Matematikk 1P-Y, 84 årstimer.
  • Matematikk 1T-Y, 84 årstimer.

Vg3 eller Vg4-nivå

Matematikk 2P-Y

Hvis du vil ha generell studiekompetanse også, da må du også ta matematikk 2P-Y som er ett av fagene i påbygging til generell studiekompetanse. 

  • Matematikk 2P-Y, 140 årstimer 

Matematikk 1P-Y og 2P-Y har totalt 224 årstimer som dekker kravet for å få generell studiekompetanse (GENS). 

Matematikk 2P-Y kan du ta om du går Vg3 påbygging på tredje året. Eller du kan ta det som Vg4 påbygging etter at du har oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev.

Du kan også ta matematikk 2P-Y og resten av påbyggsfagene som privatist. Les mer om våre fagpakker for elever som har gjennomført og bestått alle fagene i yrkesfag på Vg1 og Vg2:

Hvilke studier kan jeg søke med de forskjellige matematikk-fagene

Alle høgskoler og universiteter i Norge har forskjellige kravkoder til de forskjellige studiene. Den vanligste kravkoden er generell studiekompetanse (GENS). 
Alle spesifikke opptakskrav bygger på generell studiekompetanse. 

Eksempler på studier som krever fordypning i matematikk:

Om du skal søke på for eksempel medisin eller tannlege som har kravkode MEROD, da skal du i tillegg til generell studiekompetanse ha matematikk R1(eller S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

De aller fleste ingeniørstudier har kravkode HING. Du skal i tillegg til generell studiekompetanse ha matematikk R1(S1 og S2) og matematikk R2 og Fysikk 1.

Dette er bare noen eksempler på kravkoder som krever forskjellige typer matematikk.

Her finner du kravkodene til alle norske utdanninger:

Ofte stilte spørsmål om matematikk

Kan jeg ta faget Matematikk R1 og R2 selv om jeg bare har Matematikk 1P?

Ja det kan du. Du vil da mangle noen temaer fra matematikk 1T, men dette kan du enkelt hente opp igjen ved å ta vårt forkurs for Matematikk R1 som dekker temaene du mangler fra matematikk 1P.

Hvor mange realfagspoeng får jeg for Matematikk R1 og R2?

Matematikk R1 gir 0,5 realfagspoeng mens matematikk R2 gir 1 realfagspoeng. Du kan maksimalt få 4 språk- og realfagspoeng. Og du får ikke poeng for fag som overlapper hverandre. 

Hva er forskjellen mellom S-matte og R-matte?

Matematikk R1 og R2 er matematikk for realfag mens matematikk S1 og S2 er matematikk for språk, samfunnsfag og økonomi. Begge er programfag på vg2 og vg3 i utdanningsprogram for studiespesialisering.

Hva menes med realfagsfordypning i matematikk?

Realfagsfordypning i matematikk betyr at du tar/eller fortsetter med matematikk som programfag, eller som studieretningsfag etter reform 94. Det betyr i praksis at du tar matematikk på et høyere nivå enn det som er obligatorisk som fellesfag. Du kan ta matematikk som programfag selv om du har en yrkesfaglig utdanning.

Jeg har hørt at man kan bytte ut matematikk 2P med R1 på vitnemålet, stemmer det?

Ja, det stemmer. For å oppfylle kravet til timetall på vitnemålet ditt bør du kontakte en rådgiver på din vgs for å få avklart om dette lar seg gjøre med den fagkombinasjonen du har på ditt vitnemål. Det er uansett din videregående skole som skal godkjenne dette og ev utstede nytt vitnemål.

Kan jeg unngå karakterkravet i matematikk for opptak til sykepleie dersom jeg har Matematikk S1 eller R1?

Det generelle opptakskravet til bachelor i sykepleie er gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i fellesfaget matematikk fra vgs (224 årstimer). De fleste studiesteder har imidlertid et unntak fra dette dersom du har bestått ett av følgende programfag: Matematikk R1, R2, S1 eller S2.

Jeg har Matematikk 2MX og 3MX fra før og trenger å forbedre karakterene. Hvilke fag skal jeg da velge etter den nye læreplanen?

Du kan forbedre karakterene i fag fra reform 94 med tilsvarende fag fra kunnskapsløftet. Matematikk 2MX forbedrer du med med Matematikk R1, og Matematikk 3MX med Matematikk R2.

Jeg har IB diploma og må ha matematikk R1 og R2. Kan jeg ta disse som privatist og få dette på vitnemålet mitt?

Ja, det kan du. Hvis du allerede har et tilsvarende fag på IB diplomet ditt så vil du ikke få faget medregnet. 

Kan jeg kombinere Matematikk S1 og R1 på samme vitnemålet og få realfagspoeng for begge?

Det er ikke mulig å føre matematikk S1 og R1 på samme vitnemålet siden de er fag på samme nivå. Den generelle regelen for realfagspoeng er at du ikke kan få mer enn 1,5 poeng for samme fag eller fag som overlapper hverandre. S1 og R1 overlapper hverandre så du vil kun få realfagspoeng for det ene faget.