Matematikk på VGS

Studiekompetanse og realfagsfordypning

Matematikkfagene på videregående skole går fra Vg1 til Vg3.

Du kan velge flere retninger i matematikk både som fellesfag og programfag i studieprogram for studiespesialisering. Det samme gjelder i yrkesspesialisering (yrkesfag). Som privatist eller elev kan du både ta opp nye fag og forbedre eksisterende karakterer for å oppnå generell studiekompetanse og/eller realfagsfordypning.

All høyere utdanning bygger på generell studiekompetanse (GENS). Noen studier har spesifikke opptakskrav, men felles for alle er at de kommer i tillegg til generell studiekompetanse. Kravet er at du skal ha matematikk tilsvarende 224 årstimer.

Følgende kombinasjoner dekker dette kravet:

 • Matematikk 1P og 2P
 • Matematikk 1P og 2T
 • Matematikk 1P og (S1 eller R1)
 • Matematikk 1T og 2T
 • Matematikk 1T og 2P
 • Matematikk 1T og (S1 eller R1)
 • Matematikk 1P-Y og 2P-Y
 • Matematikk 1T-Y og 2P-Y

Her kan du lese om yrkesfaglig matematikk.

Vg1-nivå

Matematikk 1P eller matematikk 1T

I studiespesialiserende retning er matematikk obligatorisk både på Vg1 og Vg2. Du kan velge mellom praktisk matematikk, også kalt P-matte eller teoretisk matematikk, også kalt T-matte:

 • Matematikk 1P har 140 årstimer

 • Matematikk 1T har 140 årstimer

Vg2-nivå

Matematikk 2P

På Vg2 fortsetter du på matematikken du hadde i Vg1. Du velger matematikk 2P om du ikke skal fortsette med matematikk på Vg3.

 • Matematikk 2P har 84 årstimer.

Matematikk R1 eller S1

Hvis du har tenkt å ha realfagsfordypning og fortsette med matematikk på Vg3, da velger du enten matematikk R1 eller S1 som programfag. Begge fagene bygger på matematikk 1T. 
Som privatist kan du velge å ta matematikk R1 selv om du har hatt matematikk 1P. Vær oppmerksom på at det er et større sprang fra 1P opp til matematikk R1 som er teoretisk matematikk.

Det kan være en fordel å ta forkurs til matematikk R1 for å ha god nok kunnskap og forståelse for å mestre R1-matten. 

Du kan også gå fra matematikk 1P til matematikk S1. 

Når du har tatt en av disse kombinasjonene, da har du dekket matematikk-kravet på 224 årstimer for å få generell studiekompetanse (GENS). 

Dette dekker også matematikk-kravet om du skal søke med 23/5-regelen.

Vg3-nivå

Matematikk R2 eller S2

På Vg3 fortsetter du med matematikken fra Vg2.

 • Matematikk R2 bygger på R1

 • Matematikk S2 bygger på S1

S-matematikken kan ikke kombineres med R-matematikk, eller motsatt:

 • Du kan ikke gå fra matematikk S1 til R2.

 • Du kan ikke gå fra matematikk R1 til S2.

Matematikk R1 og R2 er matematikkdelen i realfagsfordypning.

Hvilke studier kan jeg søke med de forskjellige matematikk-fagene

Alle høgskoler og universiteter i Norge har forskjellige kravkoder til de forskjellige studiene. Den vanligste kravkoden er generell studiekompetanse (GENS). 
Alle spesifikke opptakskrav bygger videre på generell studiekompetanse. 

Eksempler på studier som krever fordypning i matematikk

Om du skal søke på for eksempel medisin eller tannlege som har kravkode MEROD, da skal du i tillegg til generell studiekompetanse ha matematikk R1 (eller S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

De aller fleste ingeniørstudier har kravkode HING. Du skal i tillegg til generell studiekompetanse ha matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og matematikk R2 og Fysikk 1.

Dette er bare noen eksempler på kravkoder som inneholder matematikk.

Her finner du kravkodene til alle norske utdanninger:

Ofte stilte spørsmål om matematikk

Kan jeg ta faget Matematikk R1 og R2 selv om jeg bare har Matematikk 1P?

Ja det kan du. Du vil da mangle noen temaer fra matematikk 1T, men dette kan du enkelt hente opp igjen ved å ta vårt forkurs for Matematikk R1 som dekker de tema du mangler fra matematikk 1P.

Hvor mange realfagspoeng får jeg for Matematikk R1 og R2?

Matematikk R1 gir 0,5 realfagspoeng mens matematikk R2 gir 1 realfagspoeng. Du kan maksimalt få 4 språk- og realfagspoeng. Og du får ikke poeng for fag som overlapper hverandre. 

Hva er forskjellen mellom S-matte og R-matte?

Matematikk R1 og R2 er matematikk for realfag mens matematikk S1 og S2 er matematikk for språk, samfunnsfag og økonomi. Begge er programfag på vg2 og vg3 i utdanningsprogram for studiespesialisering.

Hva menes med realfagsfordypning i matematikk?

Realfagsfordypning i matematikk betyr at du tar/eller fortsetter med matematikk som programfag, eller som studieretningsfag etter reform 94. Det betyr i praksis at du tar matematikk på et høyere nivå enn det som er obligatorisk som fellesfag. Du kan ta matematikk som programfag selv om du har en yrkesfaglig utdanning.

Jeg har hørt at man kan bytte ut matematikk 2P med R1 på vitnemålet, stemmer det?

Ja, det stemmer. For å oppfylle kravet til timetall på vitnemålet ditt bør du kontakte en rådgiver på din vgs for å få avklart om dette lar seg gjøre med den fagkombinasjonen du har på ditt vitnemål. Det er uansett din videregående skole som skal godkjenne dette og ev utstede nytt vitnemål.

Kan jeg unngå karakterkravet i matematikk for opptak til sykepleie dersom jeg har Matematikk S1 eller R1?

Det generelle opptakskravet til bachelor i sykepleie er gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i fellesfaget matematikk fra vgs (224 årstimer). De fleste studiesteder har imidlertid et unntak fra dette dersom du har bestått ett av følgende programfag: Matematikk R1, R2, S1 eller S2.

Jeg har Matematikk 2MX og 3MX fra før og trenger å forbedre karakterene. Hvilke fag skal jeg da velge etter den nye læreplanen?

Du kan forbedre karakterene i fag fra reform 94 med tilsvarende fag fra kunnskapsløftet. Matematikk 2MX forbedrer du med med Matematikk R1, og Matematikk 3MX med Matematikk R2.

Jeg har IB diploma og må ha matematikk R1 og R2. Kan jeg ta disse som privatist og få dette på vitnemålet mitt?

Ja, det kan du. Hvis du allerede har et tilsvarende fag på IB diplomet ditt så vil du ikke få faget medregnet. 

Kan jeg kombinere Matematikk S1 og R1 på samme vitnemålet og få realfagspoeng for begge?

Det er ikke mulig å føre matematikk S1 og R1 på samme vitnemålet siden de er fag på samme nivå. Den generelle regelen for realfagspoeng er at du ikke kan få mer enn 1,5 poeng for samme fag eller fag som overlapper hverandre. S1 og R1 overlapper hverandre så du vil kun få realfagspoeng for det ene faget.