Slik får du generell studiekompetanse

Kravkode GENS

Dette er generell studiekompetanse

Kravkode GENS

Med generell studiekompetanse kan du søke opptak til studier på universitet og høgskole.  ...les mer

Du har oppnådd generell studiekompetanse hvis du har: 

 • fullført og bestått vg1, vg2 og vg3 på vgs, studieforberedende utdanningsprogram 
 • fullført og bestått yrkesfaglige studieretning og påbygging til generell studiekompetanse
 • fullført og bestått minstekravsfagene som inngår 23/5-regelen, generell studiekompetanse for voksne

Gå til Samordna opptak for mer informasjon om opptakskrav til høyere utdanning.

Dette er generell studiekompetanse

Disse utdanningsprogrammene gir generell studiekompetanse

Videregående skole

Du oppnår generell studiekompetanse på videregående skole hvis du har fullført og bestått alle fag innen studieforberedende utdanningsprogram eller innen påbygging til generell studiekompetanse.  ...les mer

Studieforberedende utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse etter fullført og bestått vg1, vg2 og vg3 er: 

 • Studiespesialisering 
 • Idrettsfag 
 • Medier og kommunikasjon
 • Musikk, dans og drama 
 • Kunst, design og arkitektur 

Har du gått yrkesfag oppnår du generell studiekompetanse ved å ta påbygging til generell studiekompetanse: 

 • Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
 • Vg4 påbygging til generell studiekompetanse

Les mer på vilbli.no om ulike utdanningsprogram i vgs.

 

Generell studiekompetanse som privatist

Privatisteksamen

Som privatist må du avlegge eksamen for å få faget godkjent. ...les mer

Det er fylkeskommunen som administrerer oppmelding til privatisteksamen og er ansvarlig for gjennomføring av selve privatisteksamen. 

Du melder deg opp til privatisteksamen på InSchool Privatist. 

Dette er fristene for oppmelding til privatisteksamen:

 • 1. - 15. september for oppmelding til eksamener på høstsemesteret
 • 15. januar til 1. februar for oppmelding til eksamener på vårsemesteret.

Utdanningsdirektoratet setter datoer for eksamener i skriftlige fag. Datoene finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#a110477

Datoer for muntlige og muntlig/praktiske eksamener blir satt av eksamenskontoret eller eksamensskolene i det enkelte fylke. Datoene er individuelle, og muntlig eksamensperiode kan være spredt over en hel måned. Du finner din dato i privatistportalen.

En privatist kan velge å lese på egenhånd eller å følge undervisning ved en privatistskole. 

De vanligste veiene til generell studiekompetanse

Studieforberedende, påbygging og 23/5

De vanligste veiene til generell studiekompetanse er studieforberedende utdanningsprogram, påbygging til generell studiekompetanse og 23/5-regelen. ...les mer

Har du gått studieforberedende utdanningsprogram og fullført og bestått alle fag på vg1, vg2 og vg3, vil du få et vitnemål med påskriften 'har oppnådd generell studiekompetanse'.

Har du fullført og bestått alle fag på yrkesfaglig studieretning, oppnår du generell studiekompetanse med påbygging til generell studiekompetanse.

Les mer om Vg3 og Vg4 påbygging til generell studiekompetanse her.

Er du voksen og mangler generell studiekompetanse, tar du fag med det vi kaller 23/5-regelen. Fullfører og består du minstekravsfagene er 23/5-regelen korteste vei til generell studiekompetanse for deg som er 23 år eller eldre det året du søker høyere utdanning.

Les mer om 23/5-regelen her.

Generell studiekompetanse og matematikk

Studiekompetansefag

For faget matematikk er studiekompetansekravet 224 årstimer. ...les mer

Med disse fagkombinasjonene dekker du studiekompetansekravet i matematikk på 224 årstimer:

 • Matematikk 1P og 2P
 • Matematikk 1P og 2T
 • Matematikk 1T og 2T
 • Matematikk 1T og 2P
 • Matematikk 1T og (S1 eller R1)
 • Matematikk 1P-Y og 2P-Y
 • Matematikk 1T-Y og 2P-Y

Les mer om matematikk på vgs her. 
 

 

Semesterfag på ASK

Hele faget på et halvt år: videoundervisning, hjelp fra lærer og eksamenstrening.

Forskjellen på generell og spesiell studiekompetanse

Studiekompetanse som privatist

All høyere utdanning bygger på generell studiekompetanse (GENS). Noen studier har i tillegg spesielle opptakskrav som vi gjerne referer til som spesiell studiekompetanse.  ...les mer

Eksempler på spesiell studiekompetanse er   realfagfordypning med kravkode MEROD om du ønsker å søke medisinstudier og HING om du vil søke ingeniørstudier. Spesiell studiekompetanse kan også være et karakterkrav som for eksempel ved opptak til politihøgskolen.

Gå til Samorna opptak for oversikt over spesielle opptakskrav og kravkoder. 

 

Fag til generell studiekompetanse som nettstudie

Studiekompetanse som privatist

Å ta studiekompetansefagene på nett gjør det enkelt å kombinere skole med jobb.

På ASK får du pensum presentert gjennom kvalitetsvideo - tidsbesparende og lærerikt:

 • du ser undervisningen så mange ganger du trenger og jobber i ditt eget tempo
 • du får god hjelp fra lærer gjennom forum og live leksehjelp
 • du får grundig eksamenstrening gjennom innleveringer og prøvemuntlig
Hanne

“Jeg synes lærerne er flinke til å forklare temaene uten å gjøre det for komplisert."

Fordelene med videoundervisningen på ASK

Generell studiekompetanse som privatist

Slik dokumenterer du generell studiekompetanse

Privatisteksamen

Du dokumenterer at du har generell studiekompetanse (GENS) med vitnemål og kompetansebevis.  ...les mer

Slik dokumenterer du at du har oppnådd generell studiekompetanse som privatist: 

 • Fullført videregående skole dokumenterer du med elektronisk vitnemål. 
 • Karakterer på privatisteksamen får du utstedt som et kompetansebevis fra privatistkontoret der du meldte deg opp til eksamen. 
 • Nytt vitnemål må du få utstedt fra den videregående skolen du sist gikk på.

For mer informasjon om krav til dokumentasjon, gå til Samordna opptak. 

Slik søker du høyere utdanning uten generell studiekompetanse

Realkompetanse

Mangler du generell studiekompetanse kan du søke høyere utdanning med realkompetanse. ...les mer

Det er to krav du må innfri for å bli vurdert basert på din realkompetanse:  

 • at du er 25 år eller eldre det året du søker høyere utdanning
 • at du kan dokumentere relevante kunnskaper og ferdigheter for studiet du søker gjennom arbeid, kurs, fritidsaktiviteter og lignende

Det er hvert enkelt studiested som definerer hva som gir realkompetanse. 

Les mer på Samordna opptak sine sider om realkompetanse.

Ofte stilte spørsmål om generell studiekompetanse

Kravkode GENS

Hva er generell studiekompetanse?

Med generell studiekompetanse kan du søke opptak til studier på universitet og høgskole.

Hva skal til for å få generell studiekompetanse?

De vanligste veiene til generell studiekompetanse er studieforberedende utdanningsprogram, påbygging til generell studiekompetanse og 23/5-regelen.

Kan man få generell studiekompetanse som privatist?

Ja, det kan du. Som privatist må du avlegge eksamen for å få faget godkjent. En privatist kan velge å lese på egenhånd eller å følge undervisning ved en privatistskole. 

Hvilke utdanningsprogram gir generell studiekompetanse?

Du oppnår generell studiekompetanse på videregående skole hvis du har fullført og bestått alle fag innen studieforberedende utdanningsprogram eller innen påbygging til generell studiekompetanse.

Hvilken matte må jeg ha for å få generell studiekompetanse?

For faget matematikk er studiekompetansekravet 224 årstimer. Eksempel på godkjente fagkombinasjoner er matematikk 1P og 2P, matematikk 1P-Y og 2P-Y og matematikk 1T og R1. 

Hva er forskjell på generell og spesiell studiekompetanse?

All høyere utdanning bygger på generell studiekompetanse (GENS). Noen studier har i tillegg spesielle opptakskrav som vi gjerne referer til som spesiell studiekompetanse. Eksempel på spesiell studiekompetanse er realfagfordypning og særskilte karakterkrav.

Hvordan få generell studiekompetanse som voksen?

Det gjør du gjennom 23/5-regelen. Du må være 23 år eller eldre det året du søker høyere utdanning og du må kunne dokumentere minst 5 år fulltid tilsammen med utdanning/arbeidspraksis.

Kan ma ta fag til generell studiekompetanse på nett?

Det kan du. De fleste privstistskoler og flere av fylkene som tilbyr fag til generell studiekompetanse gjennom voksenopplæring har nettundervisning. 

Hvordan vet jeg at jeg har generell studiekompetanse?

Har du gått studieforberedende utdanningsprogram og fullført og bestått alle fag på vg1, vg2 og vg3, vil du få et vitnemål med påskriften 'har oppnådd generell studiekompetanse'.

Kan man søke universitetet uten generell studiekompetanse?

Det kan du. Er du 25 år eller mer, kan du søke om realkompetansevurdering basert på relevante kunnskaper og ferdigheter du har oppnådd gjennom blant annet arbeidspraksis, kurs, og fritidsaktiviteter.