23/5 del 2

I ASK starter undervisningen når du trykker ‘play’. Du får også tett oppfølging fra lærer, og viktig eksamenstrening.

Pris: 11.100,-

Fag

 • Historie fellesfag (vår)
 • Samfunnsfag (høst)
 • Norsk (helår)
 

Live veiledning

 • Gjelder realfagene
 • 8,5 timer hver uke
 • Hvordan fungerer live veiledning?

  Live veiledning fungerer akkurat som på skolen. Du rekker opp hånda (dvs trykker på knappen), og ber om hjelp. Læreren kommer så snart han er ledig (I ASK får du melding når læreren er tilgjengelig i videovinduet) .

 

Lab på ASK

 • Videoundervisning i relevante labforsøk
 • Labhefte inkludert
 • Hjelp fra lærer

Alle lærerne du møter har mange års erfaring med privatister og sensurering

Elin jobber i tillegg på Foss vgs i Oslo, mens Lise er avdelingsleder med ansvar for nettbaserte fag i Troms fylkeskommune. Etter at du har gjennomført deres opplegg, har du det faglige du trenger for å prestere godt på eksamen.
Elin Stokke
Lise Robertsen

Generell studiekompetanse med 23/5-regelen

Dersom du fyller 23 år eller mer det året du søker opptak til høyere utdanning, kan du få generell studiekompetanse med 23/5-regelen. Regelen gjelder både for deg som har gjennomført videregående opplæring i vgs og deg som ikke har det. Formålet med regelen er å sikre alle lik rett til videregående opplæring enten du er ung eller voksen.

For å oppnå studiekompetanse med 23/5-regelen må du oppfylle følgende krav:

 1. Du må minimum ha fylt 23 år det året du søker opptak.
 2. Du må kunne dokumentere 5 års fulltids yrkespraksis/skolegang, eller det som også kalles realkompetanse.
 3. Du må ha fullført og bestått studiekompetansefagene/minstekravsfagene:
  Norsk (393 timer)
  Engelsk (140 timer)
  Samfunnsfag (84 timer)
  Historie (140 timer)
  Matematikk (224 timer)
  Naturfag (140 timer)

Du kan ta disse fagene som privatist hos oss over ett eller to studieår.

Her er vår anbefalte studieplan over 2 år med de 7 fagene du trenger for 23/5-regelen:

Del 1 - år 1
Naturfag (høst), Matematikk 1P (høst), Matematikk 2P (vår) og Engelsk (vår)
Del 2  - år 2:
Norsk (helår), Samfunnsfag (høst) og Historie (vår)

Disse pakkene gir deg rett til studielån fra Lånekassen. 

Har du spørsmål om fag eller studieplan, kontakt oss for veiledning.