• Eksamen:

  Muntlig/Praktisk
 • Fagkoder:

  NAT1002 / NAT1003
 • Belastning:

  34 % (1 semester)
  17 % (2 semester)

Naturfag i ASK

Du får korte og presise videoforelesninger som dekker hele pensum. Disse presenteres i en strukturert fremdriftsplan og gir deg alt du trenger for å lykkes til eksamen: Labøvelser, og undervisning i temaer som ernæring/helse, stråling/radioaktivitet, bioteknologi, energi og bærekraftig utvikling.

Til hver forelesning følger oppgaver og oversikter.

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.

Faglærer

Kristoffer Jonstang Juell

Kristoffer Jonstang Juell

Kristoffer Jonstang Juell er fagansvarlig og faglærer i naturfag i ASK. Han har mastergrad i biologi og pedagogisk utdanning fra Universitetet i Tromsø. I eksamensperiodene eksaminerer og sensurerer Kristoffer privatister i naturfag og biologi.

Hva skal du lære i Naturfag?

Målet med faget er at du skal lære om verden rundt deg. Du bruker naturfag når du lager mat, når du vurderer søskenlikhet, når du står på ski eller varmer opp rommet du er i. Naturfag er et viktig og interessant fag, og undervisningen i ASK dekker alle målene i faget:

 • Ernæring og kosthold
 • Arv og miljø
 • Bioteknologi
 • Stråling og radioaktivitet
 • Energi
 • Bærekraftig utvikling

Kurset er for deg som skal ha generell studiekompetanse og kan også tas som påbygg til yrkesfag. Naturfag er en viktig byggestein for realfagene og er derfor også et fag som mange velger å ta på nytt for oppfriskning og karakterforbedring.

Videoundervisningen er presis og eksamensrettet; filmene dekker både teori og relevante labøvelser i faget. Målet vårt er å gi deg nødvendig oversikt og kunnskap til å mestre faget og den muntlig-praktiske eksamen.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 138 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Naturfag.

< Til fagoversikt