• Eksamen:

    Ingen eksamen
  • Fagkoder:

  • Belastning:

Forkurs norsk grammatikk i ASK

Grammatikk er byggesteinene i språket vårt og viktig i all kommunikasjon. ASK har derfor laget videoforelesninger som legger stor vekt på å visualisere fagstoffet. Med bilder og animasjoner forklarer ASK sine lærere deg grunnleggende grammatikk på norsk, på en spennende måte som gjør det enklere å forstå.

Til hver forelesning følger oppsummeringer og tankekart som hjelper deg å holde oversikt.

Videoundervisningen i norsk for språklige minoriteter
Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Undervisningsvideo i faget norsk for språklige minoriteter
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.
Temaoversikt i norsk for språklige minoriteter

Faglærere

Hanne Kvam Ramberg

Hanne Kvam Ramberg

Hanne Kvam Ramberg er fagansvarlig i spansk i ASK. Hun har hovedfag i engelsk fra University of East Anglia, England og UiTø. Hun har også årsstudium i spansk fra UiB, samt ett-årig praktisk-pedagogisk utdanning. I eksamensperiodene eksaminerer og sensurerer Hanne privatister i fagene spansk og engelsk. I tillegg sensurerer hun hvert år skriftlig eksamen.

Tina Dale

Tina Dale

Tina Dale er fagansvarlig og faglærer i engelskfagene i ASK. Hun har 6 år utdannelse fra UiTø og University of Wisconsin, USA, med hovedfag i engelsk og fordypning i amerikansk litteratur. Tina har fulgt opp og eksaminert godt over 1000 elever i engelsk.

Hva lærer du i dette forkurset?

Grammatikk er byggesteinene i språket vårt og viktig i all kommunikasjon. Men, norsk grammatikk kan være utfordrende å lære seg og begrepene er ikke alltid like lett å forstå. ASK har derfor laget videoforelesninger som legger stor vekt på å visualisere fagstoffet. Med bilder, tabeller og animasjoner forklarer ASK sine faglærere deg grunnleggende norsk grammatikk på en måte som gjør det enklere å forstå. I løpet av kurset får du videoforelesninger på følgende ordklasser og tema:

  • Substantiv
  • Adjektiv
  • Verb
  • Adverb
  • Setningsbygging og tekstbinding

Forkurset er ment som et tilleggskurs for språklige minoriteter som tar norsk i vgs.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 47 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Forkurs norsk for språklige minoriteter.

< Til fagoversikt