• Eksamen:

  Skriftlig
 • Fagkoder:

  REA3024
 • Belastning:

  34% (1 semester)
  17% (2 semester)

Matematikk R2 i ASK

Du får korte og presise videoforelesninger som dekker hele pensum. Disse presenteres i en strukturert fremdriftsplan og gir deg alt du trenger for å lykkes til eksamen: utregning med GeoGebra og undervisning innen temaene geometri, algebra, funksjoner og differensiallikninger.

Til hver forelesning følger oppgaver og i tillegg får du hjelp og tett oppfølging fra din lærer via fagprat og innleveringer.

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.

Faglærere

Kaja Nordby

Kaja Nordby

Kaja Nordby er fagansvarlig i fysikk i ASK og faglærer i både fysikk og matematikk. Hun har mastergrad i fysikk fra Universitetet i Oslo med fordypning i formidling av fysikk og praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Tromsø. I eksamensperiodene eksaminerer og sensurerer Kaja privatister i fysikk.

Sinde Hellan

Sinde Hellan

Sindre Hellan er fagansvarlig og faglærer i matematikk i ASK. Han er lektor i matematikk og kjemi fra Universitetet i Tromsø. Sindre har lang erfaring fra nettundervisning og har veiledet og gitt spesialundervisning i matematikk til elever og studenter i flere år.

Hva skal du lære i Matematikk R2?

Programfaget Matematikk R2 er matematikk vg3 for realfag. Kurset er delt i 4 hovedområder:

 • I geometri skal vi jobbe med tre­dimensjonale vektorer
 • I algebra skal du lære om tallfølger og rekker, som blant annet innebærer å finne ulike formler for tallmønstre
 • funksjoner handler om å integrere, jobbe med blant annet trigonometriske funksjoner og likninger, og formulere matematiske modeller ved hjelp av regresjon på kalkulator
 • Videre skal du lære om differentsiallikninger der bu blant annet skal kunne finne funksjoner ved å løse likninger som inneholder den deriverte og/eller den andrederiverte til funksjonen.

Videoforelesningene i ASK dekker pensum i Matematikk R2. Videoene er presise og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du best mulig mestrer faget og skriftlig eksamen.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 158 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Matematikk R2.

< Til fagoversikt