• Eksamen:

  Skriftlig
 • Fagkoder:

  MAT1013
 • Belastning:

  34% (1 semester)
  17% (2 semester)

Matematikk 1T i ASK

Du får korte og presise videoforelesninger som dekker hele pensum. Disse presenteres i en strukturert fremdriftsplan og gir deg alt du trenger for å lykkes til eksamen: Du lærer å løse likninger og likningssett, regne med logaritmer og forstå funksjoner. Sannsynlighet, geometri og trigonometri blir også gjennomgått og du får en introduksjon i derivasjon.

Til hver forelesning følger oppgaver.

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.

Faglærere

Kaja Nordby

Kaja Nordby

Kaja Nordby er fagansvarlig i fysikk i ASK og faglærer i både fysikk og matematikk. Hun har mastergrad i fysikk fra Universitetet i Oslo med fordypning i formidling av fysikk og praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Tromsø. I eksamensperiodene eksaminerer og sensurerer Kaja privatister i fysikk.

Henning Nilsen

Henning Nilsen

Henning Nilsen er fagansvarlig i kjemi i ASK og faglærer i både kjemi og matematikk. Han har 6 år universitetsutdannelse fra UiTø med hovedfag i organisk kjemi. Henning har eksaminert over 1000 elever i kjemi 1 og 2, og han er også sensor i naturfag.

Sinde Hellan

Sinde Hellan

Sindre Hellan er fagansvarlig og faglærer i matematikk i ASK. Han er lektor i matematikk og kjemi fra Universitetet i Tromsø. Sindre har lang erfaring fra nettundervisning og har veiledet og gitt spesialundervisning i matematikk til elever og studenter i flere år.

Hva skal du lære i Matematikk 1T?

1T er det teoretiske mattekurset på vg1 nivå som best forbereder deg til å kunne ta R1 og R2 på høyere nivå. Kurset starter med noe repetisjon fra ungdomsskolen, og går deretter over til pensum i faget:

 • Tall og algebra: En grundig repetisjon som legger grunnlaget for å lære om nye typer likninger, og bruk av disse i praktiske sammenhenger.
 • Geometri: Vi jobber videre med formlikhet og Pytagoras' setning i beregning av lengder, vinkler og areal, og får nå også trigonometri som et nytt verktøy.

 • Sannsynlighet: Vi lærer om ulike sannsynlighetsmodeller og hvordan vi kan utføre, og presentere resultatet av, enkle forsøk. 

 • Funksjoner: Vi lærer om nye funksjonstyper og nye begreper knyttet til funksjoner, samt betydningen av disse i praktiske problemstillinger.

Videoforelesningene i ASK dekker hele pensum i Matematikk T1. Videoene er presise og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du best mulig mestrer faget og skriftlig eksamen.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 169 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Matematikk 1T.

< Til fagoversikt