• Eksamen:

  Muntlig/praktisk
 • Fagkoder:

  REA3011
 • Belastning:

  34% (1 semester)
  17% (2 semester)

Kjemi 1 i ASK

Du får korte og presise videoforelesninger som dekker hele pensum. Disse presenteres i en strukturert fremdriftsplan og gir deg alt du trenger for å lykkes til eksamen: labøvelser og undervisning innen temaene periodesystemet, molbegrepet, kjemiske bindinger, organisk kjemi og ulike kjemiske reaksjoner.

Til hver forelesning følger oppgaver, oversikter og tankekart.

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.
Læreren visualiserer temaene, slik at du forstår faget bedre.

Faglærer

Henning Nilsen

Henning Nilsen

Henning Nilsen er fagansvarlig i kjemi i ASK og faglærer i både kjemi og matematikk. Han har 6 år universitetsutdannelse fra UiTø med hovedfag i organisk kjemi. Henning har eksaminert over 1000 elever i kjemi 1 og 2, og han er også sensor i naturfag.

Hva skal du lære i Kjemi 1 ?

Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Målet med programfaget Kjemi 1 er at du skal få kunnskaper innen kjemi som gjør deg i stand til å bruke disse på eksempler fra natur, hverdag og industri. Kjemi 1 tar for seg grunnleggende emner som periodesystemet, molbegrepet, kjemiske bindinger, organisk kjemi og ulike kjemiske reaksjoner, som for eksempel syre-base-reaksjoner og fellingsreaksjoner. I tillegg ser vi på hva som bestemmer om en reaksjon er spontan eller ikke. Hovedområdene du skal igjennom i løpet av kurset er:

 • Språk og modeller i kjemi
 • Metoder og forsøk
 • Vannkjemi
 • Syrer og baser
 • Organisk kjemi 1

Videoforelesningene i ASK dekker hele pensum i Kjemi 1 - inkludert labforsøk. Videoene er presise og eksamensrettet, og målet er å gi deg nødvendig kunnskap og forståelse slik at du best mulig mestrer faget og muntlig/praktisk eksamen.

Eksempel videoforelesning

Gjennom 179 videoforelesninger tar ASK deg gjennom pensum i Kjemi 1.

< Til fagoversikt